Unde sa citesti-Betel Tortona

Unde sa citesti

 

                      Unde sa citesti cand...!!! 


...ai nevoie de incurajare:
  1.  Psalmul 91:1
  2.  Romani 15:4  Psalmul 46:1
  3.  Ioan 14:8  Psalmul 46:1  Ioan 14:1
  4.  1Petru 5:7  Isaia 41:10
  5.  Isaia 30:21  Psalmul 119:9-11
  6.  Isaia 5:10-11
  7.  Filipeni 4:7
  8.  Psalmul 37:23  1Ioan 5:14  Psalmul 138:8
  9.  Deuteronom 6:6-9
 10. Coloseni 3:20  Deuteronom 5:16

...iti este frica:
   1.  Isaia 41:10
   2.  Isaia 43:1
   3.  Psalmul 27:1
   4.  Psalmul 46:1
   5.  Filipeni 4:6-7
   6.  Proverbe 14:26
   7.  2Corinteni 1:5-7
   8.  Ioan 14:6
   9.  Psalmul 139:23
  10. Romani 8:38-39

...esti trist:
   1.  Psalmul 36:9  Filipeni 4:4
   2.  Proverbe 19:11
   3.  2Timotei 3:16-17
   4.  Proverbe 17:17
   5.  Proverbe 16:20
   6.  Filipeni 4:4
   7.  1Corinteni 13:4-8
   8.  Psalmul 113:3