Hetitii-Betel Tortona

Hetitii

 

                                           Hetitii 


În anul 1906 d.Cr., profesorul Hugo Winkler din Berlin a început excavatiile arheologice la Bogazkoi, localitate asezatã la 145 km de Ancara, în Turcia. La scurt timp, lumea avea sã afle uimitã cã a fost descoperitã fosta mare capitalã a imperiului hetit (Exod 33: 2; Deut. 7:1; 20:17; Iosua 3:10; 24:11; 2 Cronici 1:17).

Hetitii au fost un popor care a prosperat în Asia Micã si în regiunile învecinate între anii 1.900 si 1.200 î.Cr. Timp de multe secole, problema existentei acestui neam a fost contradictorie. Contestatarii Bibliei au pretins cã mentionarea acestui neam pe paginile Scripturii este o dovadã a caracterului „fantezist" si mitologic al cãrtii. Cercetãrile arheologice moderne au dat însã dreptate încã o datã Bibliei. Toate glasurile critice au fost reduse la tãcere, cînd sãpãturile au scos la ivealã ruinele capitalei imperiului hetit: Hatusa.

Initial asezati în nordul Siriei de astãzi, hetitii s-au rãspîndit apoi spre sud. Biblia ni-i prezintã ca locuitori ai Canaanului pe vremea în care Avraam a venit în tarã. Cînd a murit Sara, Avraam a cumpãrat un loc de îngropare în ogorul lui Efron, hetitul (Gen. 2:16).

Unul dintre fiii lui Isaac, Esau, si-a luat douã neveste hetite (Gen. 26:34). Cîteva secole mai tîrziu, hetitii sînt enumerati în rîndul celor sapte neamuri pe care evreii trebuiau sã le nimiceascã în Canaan (Exod 3:8; Deut. 7:1-2).

Pe vremea lui David, hetitul Abimelec i-a fost tovarãs credincios de pribegie cînd fugea ca sã-si scape viata de sub amenintarea lui Saul (1 Sam.26:6).

Urie, hetitul, bãrbatul lui Batseba, a fost trimis la moarte de David, atunci cînd împãratul încerca sã-si ascundã pãcãtuirea lui cu aceastã femeie (2 Sam. 11:14, 15).

Pe vremea lui Solomon, împãratul a cãlcat porunca lui Dumnezeu si si-a luat o nevastã hetitã pentru a încheia o aliantã durabilã cu acest strãvechi popor (1 Regi 11:1, 2).

Hetitii aveau un sistem religios politeist, ca si celelalte popoare ale vremii. Multi din zeii lor au fost împrumutati din sistemele religioase ale egiptenilor si babilonienilor. Influenta hetitilor a corupt natiunea lui Israel dinãuntru. Poarta deschisã de Solomon a adus în Israel idolatria desãntatã si natiunea s-a îndepãrtat de închinarea cãtre Dumnezeul cel adevãrat (1 Regi 11:9-13).