Cele 10 porunci-Betel Tortona

Cele 10 porunci

 

                                 Cele 10 porunci 


Dupã ce si-a scos poporul din robia Egiptului si mai înainte ca sã-i ducã în tara fãgãduitã, Dumnezeu i-a asezat pe evrei sub autoritatea „teocratici", dîndu-le la Sinai, Constitutia neamului: „cele 10 porunci" (Exod 20:1-17).

Niciodatã nu au fost scrise principii mai valabile pentru sãnãtatea spiritualã si socialã a oamenilor ca acestea. Cele 10 porunci au fost asezate în piatrã de însusi degetul lui Dumnezeu (Exod 31:18).

„Decalogul" (cele zece cuvinte" - în limba greacã) se împarte în douã seturi de porunci. Primele patru reglementeazã relatia noastrã pe verticala transcendentalã, cu Dumnezeu, iar urmãtoarele sase reglementeazã comportamentul nostru pe orizontalã, în relatiile interumane. Iatã cum poate fi rezumat continutul celor zece porunci:

1. Crede si încrede-te numai în Dumnezeu (Exod 20:3, 4).
2. Închinã-te numai lui Dumnezeu (Exod 20:5, 6).
3. Nu folosi numele lui Dumnezeu cu usurãtate, ci dã-l toatã cinstea (Exod 20:7).
4. Odihneste-te în ziua de Sabat si gîndeste-te la Dumnezeu (Exod 20:8-11).
5. Respectã-ti si ascultã-ti pãrintii (Exod 20:12).
6. Sã nu ucizi (Exod 20:13).
7. Fii credincios bãrbatului sau sotiei tale (Exod 20:14).
8. Nu-ti însusi ceea ce apartine altuia (Exod 20:15).
9. Nu minti (Exod 20:16).
10. Fii multumit cu ceea ce ai (Exod 20:17).

Toate codurile legale ale lumii „civilizate" au fost asezate pe temelia principiilor exprimate în cele 10 porunci. Cine le-a respectat, L-a respectat intuitiv pe Dumnezeu si s-a respectat pe sine. Cine le-a cãlcat, s-a cãlcat pe sine în picioare si a distrus climatul sãnãtos al societãtii.

1.300 de ani dupã darea Legii pe Sinai, Domnul Isus a reactualizat valabilitatea principiilor cuprinse în cele 10 porunci, spunînd în predica de pe munte: „Sã nu vã închipuiti cã am venit sã stric Legea sau Proorocii; am venit nu sã stric, ci sã împlinesc. Cãci adevãrat vã spun, cîtã vreme nu va trece cerul si pãmîntul, nu va trece o iotã sau o frînturã de slovã din Lege, înainte ca sã se fi întîmplat toate lucrurile" (Mat. 5:17-18).

Pozitia crestinului fatã de Legea lui Moise este reglementatã de „împlinirile" aduse de viata si lucrarea mîntuitoare a lui Cristos. Noul Testament ne prezintã Biserica drept o comunitate de oameni mîntuiti prin har, în sîngele ispãsitor al lui Cristos. Asupra acestor credinciosi, trecuti prin moarte împreunã cu Cristos, Legea nu mai are nici o putere de acuzare (Rom. 7:1-6; Gal. 2:1-18). Aceasta nu înseamnã însã cã ea îsi pierde valoarea sau importanta. Apostolul Pavel ne spune cã Legea a fost si rãmîne importantã (Rom. 7:7-25). Pentru crestini, mãrturia celor 10 porunci este vitalã, si iatã de ce:

I. Ea continuã sã ne pãzeascã de pãcat, punîndu-ne necurmat înainte standardul de sfintenie divinã.

II. Ea ne convinge de starea noastrã de pãcat si pãcãtosenie, îndreptîndu-ne necurmat spre iertarea oferitã de Dumnezeu prin Cristos.

III. Ea ne determinã sã ne tinem strînsi tare de Cristos, arãtîndu-ne mereu cã nu avem în noi însine resurse suficiente sã împlinim în mod desãvîrsit cele 10 porunci.

Desi nu ne poate mîntui si îndreptãti înaintea lui Dumnezeu, Legea ne rãmîne o oglindã în care ne putem vedea cu claritate caracterul, „un îndrumãtor" (pedagog) spre Cristos (Gal. 3:24) si o mãrturie a sfinteniei divine.

Este important sã vedem care a fost pãrerea Domnului Isus despre prevederile celor 10 porunci. Dacã vom citi cu atentie, vom întelege cã, departe de a le desfiinta, El le-a adîncit, ducîndu-le la nivelul energiilor puse la dispozitia noastrã de nasterea din nou si de prezenta Duhului Sfînt în inimile noastre. 

Decalogul               
Exod 20:3
„Sã nu ai alti Dumnezei afarã de Mine" Matei 4:10 
Exod 20:4 
„Sã nu-ti faci alti dumnezei"
Exod 20:7 
"Sã nu iei în desert Numele Domnului"
Exod 20:8 
"Adu-ti aminte de ziua de odihnã, ca s-o sfintesti". 
Exod 20:12 
„Cinsteste pe tatãl tãu si pe mama ta". 
Exod 20:13 
"Sã nu ucizi". 
Exod 20:14 
„Sã nu preacurvesti". 
Exod 20:15
"Sã nu furi". 
Exod 20:16 
„Sã nu mãrturisesti strimb". 
Exod 20:17 
„Sã nu poftesti".  

Dar Eu vã spun...
 Matei 4:10 
„Dumnezeului tãu sã te închini si numai Lui sã-I slujesti"
 Luca 16:13 
„Nici o slugã nu poate sluji la doi stãpîni".
 Matei 5:34 
„Sã nu jurati nicidecum; nici pe cer, pentru cã este scaunul de domnie al lui Dumnezeu."
 Marcu 2:27, 28
„Sabatul a fost fãcut pentru om, nu omul pentru Sabat; Fiul Omului este Domn chiar si al Sabatului".
 Marcu 7:9-12 
„...nu-l mai lãsati sã facã nimic pentru tatãl sau pentru mama sa".
 Matei 5:22
„Ori si cine se mînie...  va cãdea sub pedeapsa judecãtii".
 Matei 5:28 
„Cine se uitã la o femeie, ca s-o pofteascã, a si preacurvit cu ea în inima lui".
 Matei 5:40 
„Oricui vrea sã-ti ia haina, lasã-i si cãmasa".
 Matei 12:36
„Oamenii vor da socotealã de orice cuvânt nefolositor".
 Luca 12:15 
„Vedeti si pãziti-vã de orice fel de lãcomie de bani".

Orice legislaturã modernã ar face foarte bine dacã ar studia cu atentie si ar aplica principiile de eticã si echitate cuprinse nu numai în cele 10 porunci, ci în toate legile date evreilor de Dumnezeu prin Moise.