Au spus despre-Betel Tortona

Au spus despre

 

                       Au spus despre Biblie: 

Andrew Jackson - "Cartea aceasta, domnule, este piatra pe care stã Republica noastrã." 

Robert E. Lee
- "În toate dilemele si necazurile mele, Biblia nu a esuat niciodatã sã-mi dea luminã si putere." 

Lord Tennyson
- "Este imposibil sã înrobesti mental sau social un popor care citeste Biblia. Principiile Bibliei sunt fundamentul libertãtii umane." 

Horace Greeley - "Veneratia mea pentru Biblie este foarte mare si cu cât mai devreme copii mei vor începe s-o citeascã, cu atât mai încrezãtoare va fi speranta mea cã ei vor deveni cetãteni folositori si membrii resprectabili ai societãtii. Am fãcut un obicei din a citi Biblia din scoartã-n scoartã în fiecare an." 

Immanuel Kant - "Existenta Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodatã rasa umanã. Orice atentat de a o deprecia este o crimã împotriva umanitãtii." 

Charles Dickens - "Noul Testament este cea mai bunã carte care a fost sau va fi cunoscutã în lume." 

Sir Wiliam Herschel - "Toate descoperirile omenesti par sã fi fost fãcute cu scopul de a confirma din ce în ce mai puternic adevãrurile continute în Sfintele Scripturi." 

Sir Isaak Newton - "În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toatã istoria profanã." 

Goethe - "Lãsati cultura mintii sã avanseze, lãsati stiintele naturale sã progreseze chiar în cea mai mare mãsurã si adâncime, si mintea umanã sã se lãrgeascã atât de mult cât doreste: dincolo de elevatia si cultura moralã a Crestinãtãtii atât cât strãluceste si rãzbate afarã din Evanghelii, nu va merge."
"Dacã ar fi sã fiu dus la închisoare si mi s-ar îngãdui sã iau cu mine numai o singurã carte, as alege Biblia." 

Martin Luther - "Biblia nu este învechitã, nici modernã, este eternã" 

Walter Scott - pe patul de moarte, a spus fiului sãu mai mare: "Dã-mi cartea!" Fiul a întrebat la ce carte se referã tatãl. Scott a rãspuns: "Este numai o carte care se poate numi CARTEA: Biblia!" 

Prof.Bettex - "Biblia este o carte care rãspunde la întrebãrile unui copil si ia în râs întelepciunea unui întelept" 

Regina Victoria - "Cartea aceasta conteazã pentru suprematia Angliei." 

Charles Spurgeon - a citit Biblia de o sutã de ori si a zis : "Când o citeam pentru a suta oarã am gãsit Biblia nemãrginit mai frumoasã decât prima oarã"