Rut


Capitolul 1

1. Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în țara Moabului.
2. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion: erau Efratiți, din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo.
3. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit, și ea a rămas cu cei doi fii ai ei.
4. Ei și-au luat neveste Moabite. Una se numea Orpa, și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape zece ani.
5. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi, și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat.
6. Apoi s-a sculat, ea și nurorile ei, ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul Său și-i dăduse pâine.
7. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda.
8. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: "Duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei! Domnul să Se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine!
9. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat!" Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul, și au plâns;
10. și i-au zis: "Nu; noi vom merge cu tine la poporul tău."
11. Naomi a zis: "Întoarceți-vă, fiicele mele! Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu, ca să poată fi bărbații voștri?
12. Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă! Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde; chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat, și aș naște fii,
13. ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele! Eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea."
14. Și ele au ridicat glasul, și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea.
15. Naomi a zis către Rut: "Iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la dumnezeii ei; întoarce-te și tu după cumnata ta."
16. Rut a răspuns: "Nu sta de mine să te las, și să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu; poporul tău va fi poporul meu, și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu;
17. unde vei muri tu, voi muri și eu, și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea!"
18. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit.
19. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: "Naomi (Plăcută) este aceasta?"
20. Ea le-a zis: "Nu-mi mai ziceți Naomi; ziceți-mi Mara (Amărăciune), căci cel Atotputernic m-a umplut de amărăciune.
21. La plecare eram în belșug, și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi mai ziceți Naomi, când Domnul a rostit împotriva mea, și Cel Atotputernic m-a întristat?"
22. Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și nora sa Rut, Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor.


Capitolul 2

1. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, și se numea Boaz.
2. Rut, Moabita, a zis către Naomi: "Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere." Ea i-a răspuns: "Du-te, fiica mea."
3. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era a lui Boaz, care era din familia lui Elimelec.
4. Și iată că Boaz a venit din Betleem, și a zis secerătorilor: "Domnul să fie cu voi!" Ei i-au răspuns: "Domnul să te binecuvânteze!"
5. Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: "A cui este tânăra aceasta?"
6. Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: "Este o tânără Moabită, care s-a întors cu Naomi din țara Moabului.
7. Ea a zis: "Dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi, rămase pe urma secerătorilor." Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum, și nu s-a odihnit decât o clipă în casă".
8. Boaz a zis către Rut: "Ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor; să nu te depărtezi de aici, și rămâi cu slujnicele mele.
9. Uită-te unde vor secera pe câmpii, și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vase, și să bei din ce vor scoate slugile."
10. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ, și i-a zis: "Cum am căpătat eu trecere înaintea ta, ca să te îngrijești de mine, o străină?"
11. Boaz i-a răspuns: "Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău, și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte.
12. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut, și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești!"
13. Și ea a zis: "O! să capăt trecere înaintea ta, domnul meu! Căci tu m-ai mângâiat, și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale."
14. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: "Apropie-te, mănâncă pâine, și înmoaie-ți bucata în oțet." Ea a șezut lângă secerători. I-au dat grăunțe prăjite; a mâncat și s-a săturat și ce a rămas a strâns.
15. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: "Lăsați-o să culeagă spice și între snopi, și să n-o opriți;
16. și chiar voi să-i scoateți din snopi câteva spice; s-o lăsați să culeagă spice, și să n-o înfruntați."
17. Ea a cules spice de pe câmp până seara, și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de orz.
18. A luat-o și a intrat în cetate, și soacra sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și i le-a dat.
19. Soacra sa i-a zis: "Unde ai cules astăzi spice, și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine!" Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise: "Omul la care am muncit azi", a zis ea, "se numește Boaz."
20. Naomi a zis nurorii sale: "Să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. "Omul acesta este rudă cu noi", i-a mai spus Naomi, "este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră."
21. Rut, Moabita, a adăugat: "El mi-a mai zis:" "Rămâi cu slugile mele, până vor isprăvi de secerat."
22. Și Naomi a zis către nora sa Rut: "Este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui, și să nu te întâlnească cineva în alt ogor".
23. Ea s-a ținut dar de slujnicele lui Boaz, ca să culeagă spice, până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului. Și locuia cu soacra sa.


Capitolul 3

1. Soacra sa Naomi i-a zis: "Fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă, ca să fii fericită.
2. Și acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie.
3. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale, și pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat și de băut.
4. Și când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele, și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce să faci."
5. Ea i-a răspuns: "Voi face tot ce ai spus."
6. Rut s-a pogorât la arie, și a făcut tot ce poruncise soacra sa.
7. Boaz a mâncat și a băut, și inima-i era veselă. S-a dus și s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele, și s-a culcat.
8. La miezul nopții, omul s-a speriat; s-a plecat, și iată că o femeie era culcată la picioarele lui.
9. El a zis: "Cine ești tu?" Ea răspuns: "Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare."
10. Și el a zis: "Fii binecuvântată de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea dintâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați.
11. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită.
12. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine.
13. Rămâi în noaptea aceasta aici. Și mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere; dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul! Culcă-te aici până dimineață."
14. Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineață, și s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis: "Să nu știe nimeni că a intrat o femeie în arie!"
15. Și a adăugat: "Adu mantaua de pe tine, și ține-o." Ea a ținut-o, și el a măsurat șase măsuri de orz, și le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate.
16. Rut s-a întors la soacra sa, și Naomi, a zis: "Tu ești, fiica mea?" Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela.
17. Ea a zis: "Mi-a dat aceste șase măsuri de orz, zicând: "Să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta."
18. Și Naomi a zis: "Fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi."


Capitolul 4

1. Boaz s-a suit la poarta cetății, și s-a oprit acolo. Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare, și despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: "Hei, cutare, apropie-te, stai aici." Și el s-a apropiat, și s-a oprit.
2. Boaz a luat atunci zece oameni dintre bătrânii cetății, și a zis: "Ședeți aici." Și ei au șezut jos.
3. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare: "Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec.
4. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta, și să-ți spun: "Cumpăr-o, în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei s-o răscumperi, răscumpăr-o; dar dacă nu vrei, spune-mi, ca să știu. Căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare, și după tine eu am dreptul acesta." Și el a răspuns: "O voi răscumpăra."
5. Boaz a zis: "În ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut, Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui."
6. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: "Nu pot s-o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea; ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot s-o răscumpăr."
7. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt: aceasta slujea ca mărturie în Israel.
8. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz: "Cumpăr-o pe socoteala ta!" Și și-a scos încălțămintea.
9. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor: "Voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilion și al lui Mahlon,
10. și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui, și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta!"
11. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: "Suntem martori! Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel! Arată-ți puterea în Efrata, și fă-ți un nume în Betleem!
12. Sămânța pe care ți-o va da Domnul, prin această tânără femeie, să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar!"
13. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească, și ea a născut un fiu.
14. Femeile au zis Naomei: "Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, și al cărui nume va fi lăudat în Israel!
15. Copilul acesta îți va înviora sufletul, și va fi sprijinul bătrânețelor tale; căci l-a născut nora ta, care te iubește, și care face pentru tine mai mult decât șapte fii."
16. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe, și a văzut de el.
17. Vecinele i-au pus nume, zicând: "Un fiu s-a născut Naomei!" Și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David.
18. Iată sămânța lui Pereț. Pereț a fost tatăl lui Hețron;
19. Hețron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab;
20. Aminadab a fost tatăl lui Nahșon: Nahșon a fost tatăl lui Salmon;
21. Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost tatăl lui Obed;
22. Obed a fost tatăl lui Isai; și Isai a fost tatăl lui David.