Iosua


Capitolul 1

1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise:
2. "Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel.
3. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise.
4. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara Hetiților, și până la marea cea mare, spre apusul soarelui.
5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
6. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da.
7. Întărește-te numai, și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu înțelepciune.
9. Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: "Întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face."
10. Iosua a dat căpeteniilor oștirii poporului următoarea poruncă:
11. "Treceți prin tabără, și iată ce să porunciți poporului: "Pregătiți-vă merinde, căci peste trei zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara, pe care v-o dă în stăpânire Domnul, Dumnezeul vostru."
12. Iosua a zis Rubeniților, Gadiților și jumătății din seminția lui Manase:
13. "Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: "Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat odihnă, și v-a dat țara aceasta.
14. Nevestele voastre, pruncii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan; dar voi toți bărbații voinici, să treceți înarmați înaintea fraților voștri, și să-i ajutați,
15. până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă, și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care le-o dă Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră, și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui."
16. Ei au răspuns lui Iosua, și au zis: "Vom face tot ce ne-ai poruncit, și ne vom duce oriunde ne vei trimite.
17. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tău, să fie cu tine, cum a fost cu Moise!
18. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale, și care nu va asculta de tot ce-i vei porunci, să fie pedepsit cu moartea! Întărește-te numai, și îmbărbătează-te!"


Capitolul 2

1. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni, ca iscoade, zicându-le: "Duceți-vă de cercetați țara, și mai ales Ierihonul." Cei doi oameni au plecat, și au ajuns în casa unei curve, care se chema Rahav, și s-au culcat acolo.
2. S-a dat de știre împăratului din Ierihon, și i-au spus: "Iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici, astă noapte, ca să iscodească țara."
3. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: "Scoate afară pe bărbații care au venit la tine, și care au intrat în casa ta; căci au venit să iscodească țara."
4. Femeia a luat pe cei doi bărbați, și i-a ascuns; și a zis: "Este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt;
5. și, fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară; nu știu unde s-au dus: grăbiți-vă de-i urmăriți, și-i veți ajunge."
6. Ea îi suise pe acoperiș, și-i ascunsese sub niște mănunchiuri de in, pe care-l întinsese pe acoperiș.
7. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului, și după ce au ieșit ei, s-a închis poarta.
8. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș,
9. și le-a zis: "Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi, și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră.
10. Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele mării Roșii, și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai Amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire.
11. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima, și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră; căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ.
12. Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare
13. că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele, și pe toți ai lor, și că ne veți scăpa de la moarte."
14. Bărbații aceia i-au răspuns: "Suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne dați pe față; și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie."
15. Ea i-a pogorât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății.
16. Și le-a zis: "Duceți-vă spre munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc; ascundeți-vă acolo trei zile, până se vor întoarce; după aceea, să vă vedeți de drum."
17. Bărbații aceia i-au zis: "Iată cum vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem.
18. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai pogorât, și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi, și pe toată familia tatălui tău.
19. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale, ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui, și noi vom fi nevinovați: dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru.
20. Și dacă ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem."
21. Ea a răspuns: "Fie după cuvintele voastre." Și-a luat rămas bun de la ei, și ei au plecat. Ea a legat funia cărămizie la fereastră.
22. Ei au plecat, și au ajuns la munte, unde au rămas trei zile, până s-au întors cei care-i urmăreau. Cei care-i urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit.
23. Cei doi oameni s-au întors, s-au pogorât din munte, și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase.
24. Ei au zis lui Iosua: "Cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre, și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră."


Capitolul 3

1. Iosua, sculându-se dis-de-dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan; și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece.
2. După trei zile, căpeteniile oștii au trecut prin tabără,
3. și au dat poporului următoarea poruncă: "Când veți vedea chivotul legământului Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoți, care sunt din neamul Leviților, să plecați din locul în care sunteți, și să porniți după el.
4. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape două mii de coți: să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta."
5. Iosua a zis poporului: "Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru."
6. Și Iosua a zis preoților: "Luați chivotul legământului, și treceți înaintea poporului." Ei au luat chivotul legământului, și au pornit înaintea poporului.
7. Domnul a zis lui Iosua: "Astăzi, voi începe să te înalț înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise.
8. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului: "Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan."
9. Iosua a zis copiilor lui Israel: "Apropiați-vă, și ascultați cuvintele Domnului, Dumnezeului vostru."
10. Iosua a zis: "Prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru, și că va izgoni dinaintea voastră pe Canaaniți, pe Hetiți, pe Heviți, pe Fereziți, pe Ghirgasiți, pe Amoriți și pe Iebusiți:
11. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan.
12. Acum, luați doisprezece bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție.
13. Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului, Dumnezeului întregului pământ, vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume ape care se pogoară din sus, se vor opri grămadă."
14. Poporul a ieșit din corturi, ca să treacă Iordanul, și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului.
15. Când preoții, care duceau chivotul, au ajuns la Iordan, și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, - căci Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul secerișului,
16. - apele care se pogoară din sus s-au oprit, și s-au înălțat grămadă, la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan; iar cele ce se pogorau spre marea câmpiei, care este marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului.
17. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul.


Capitolul 4

1. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua:
2. "Ia doisprezece bărbați din popor, câte un bărbat din fiecare seminție.
3. Dă-le porunca următoare: "Luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, douăsprezece pietre, pe care să le duceți cu voi, și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta."
4. Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbați, pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție.
5. Și le-a zis: "Treceți înaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel,
6. pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi: "Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?"
7. să le spuneți: "Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două, și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel."
8. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat douăsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei, și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte.
9. Iosua a ridicat și el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoților care duceau chivotul legământului; și ele au rămas acolo până în ziua de azi.
10. Preoții care duceau chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la deplina împlinire a celor ce poruncise lui Iosua Domnul să spună poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Iosua. Și poporul s-a grăbit să treacă.
11. După ce a isprăvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului și preoții au trecut înaintea poporului.
12. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, și jumătate din seminția lui Manase, au trecut înarmați înaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise.
13. Aproape patruzeci de mii de bărbați, pregătiți de război, au trecut gata de luptă înaintea Domnului în câmpia Ierihonului.
14. În ziua aceea, Domnul a înălțat pe Iosua înaintea întregului Israel; și s-au temut de el, cum se temuseră de Moise, în toate zilele vieții lui.
15. Domnul a zis lui Iosua:
16. "Poruncește preoților care duc chivotul mărturiei, să iasă din Iordan."
17. Și Iosua a poruncit preoților: "Ieșiți din Iordan."
18. Când au ieșit preoții, care duceau chivotul legământului Domnului, din mijlocul Iordanului, și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor, și s-au revărsat ca mai înainte peste toate malurile lui.
19. Poporul a ieșit din Iordan în ziua a zecea a lunii întâi, și a tăbărât la Ghilgal, la marginea de răsărit a Ierihonului.
20. Iosua a ridicat la Ghilgal cele douăsprezece pietre pe care le luaseră din Iordan.
21. El a zis copiilor lui Israel: "Când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor: "Ce înseamnă pietrele acestea?"
22. să învățați pe copiii voștri, și să le spuneți: "Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat.
23. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul, Dumnezeul vostru, la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut,
24. pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică, și să vă temeți totdeauna de Domnul, Dumnezeul vostru."


Capitolul 5

1. Când au auzit toți împărații Amoriților de la apusul Iordanului, și toți împărații Canaaniților de lângă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel.
2. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua: "Fă-ți niște cuțite de piatră, și taie împrejur pe copiii lui Israel, a doua oară."
3. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot.
4. Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot poporul ieșit din Egipt, bărbații, toți oamenii de luptă muriseră în pustie, pe drum, după ieșirea lor din Egipt.
5. Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur; dar tot poporul născut în pustie, pe drum, după ieșirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur.
6. Căci copiii lui Israel umblaseră patruzeci de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul le-a jurat că nu-i va lăsa să vadă țara pe care jurase părinților lor că ne-o va da, țară în care curge lapte și miere.
7. În locul lor a ridicat pe copiii lor; și Iosua i-a tăiat împrejur, căci erau netăiați împrejur, pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum.
8. După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare.
9. Domnul a zis lui Iosua: "Astăzi, am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastră." Și locului aceluia i-au pus numele Ghilgal (Prăvălire) până în ziua de azi.
10. Copiii lui Israel au tăbărât la Ghilgal; și au prăznuit Paștele în a paisprezecea zi a lunii, spre seară, în câmpia Ierihonului.
11. A doua zi de Paște au mâncat din grâul țării, azime și boabe prăjite; chiar în ziua aceea au mâncat.
12. Mana a încetat a doua zi de Paște, când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela.
13. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii, și s-a uitat. Și iată un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el, și i-a zis: "Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?"
14. El a răspuns: "Nu, ci Eu sunt Căpetenia oștirii Domnului, și acum am venit." Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat, și I-a zis: "Ce spune Domnul meu robului Său?"
15. Și Căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: "Scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt." Și Iosua a făcut așa.


Capitolul 6

1. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el.
2. Domnul a zis lui Iosua: "Iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași.
3. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci șase zile.
4. Șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trâmbițe de corn de berbec; în ziua a șaptea, să înconjurați cetatea de șapte ori, și preoții să sune din trâmbițe.
5. Când vor suna lung din cornul de berbec, și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși, și poporul să se suie, fiecare drept înainte."
6. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți, și le-a zis: "Luați chivotul legământului, și șapte preoți să poarte cele șapte trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului."
7. Și a zis poporului: "Porniți, înconjurați cetatea, și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului."
8. După ce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți care purtau înaintea Domnului cele șapte trâmbițe de corn de berbec au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor.
9. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților, care sunau din trâmbițe, și coada oștirii mergea după chivot; în timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe.
10. Iosua dăduse porunca aceasta poporului: "Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul, și să nu vă iasă o vorbă din gură, până în ziua când vă voi spune: "Strigați!" Atunci să strigați."
11. Chivotului Domnului a înconjurat cetatea, și i-a dat ocol odată; apoi au intrat în tabără, și au rămas în tabără peste noapte.
12. Iosua s-a sculat cu noaptea-n cap, și preoții au luat chivotul Domnului.
13. Cei șapte preoți, care purtau cele șapte trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului, au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor, și coada oștirii venea după chivotul Domnului; în timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe.
14. Au înconjurat cetatea odată, a doua zi; apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de șase zile.
15. În ziua a șaptea, s-au sculat în zorii zilei, și au înconjurat în același fel cetatea de șapte ori; aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de șapte ori.
16. A șaptea oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului: "Strigați, căci Domnul v-a dat cetatea în mână!
17. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea; dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care-i trimiseserăm noi.
18. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire; căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci.
19. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier, să fie închinate Domnului, și să intre în vistieria Domnului."
20. Poporul a scos strigăte, și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare, și zidul s-a prăbușit; poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate,
21. și au nimicit-o cu desăvârșire, trecând prin ascuțișul sabiei tot ce era în cetate, bărbați și femei, copii și bătrâni, până la boi, oi și măgari.
22. Iosua a zis celor doi bărbați care iscodiseră țara: "Intrați în casa curvei, și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți ai ei, cum i-ați jurat."
23. Tinerii, iscoadele, au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei, și pe toți ai ei; au scos afară pe toți cei din familia ei, și i-au așezat afară din tabăra lui Israel.
24. Cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea; numai argintul, aurul, și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în vistieria casei Domnului.
25. Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei, și pe toți ai ei; ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii, pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul.
26. Atunci a jurat Iosua, și a zis: "Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile!"
27. Domnul a fost cu Iosua, și i s-a dus vestea în toată țara.


Capitolul 7

1. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul S-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel.
2. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel. Și le-a zis: "Suiți-vă, și iscodiți țara." Și oamenii aceia s-au suit, și au iscodit cetatea Ai.
3. S-au întors la Iosua, și i-au spus: "Degeaba mai faci să mai meargă tot poporul; două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai; nu osteni tot poporul; căci oamenii aceia sunt puțin la număr."
4. Aproape trei mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai.
5. Oamenii din Ai le-au omorât aproape treizeci și șase de oameni; i-au urmărit de la poartă până la Șebarim, și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa.
6. Iosua și-a sfâșiat hainele, și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână.
7. Iosua a zis: "Ah! Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile Amoriților și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului!
8. Dar Doamne, ce voi zice, după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui?
9. Canaaniții și toți locuitorii țării vor afla; ne vor înconjura, și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face Tu Numelui Tău celui mare?"
10. Domnul a zis lui Iosua: "Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta?
11. Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit, și le-au ascuns printre lucrurile lor.
12. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor: vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.
13. Scoală-te, sfințește poporul. Spune-le: "Sfințiți-vă pentru mâine. Căci așa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: "În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi, până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru.
14. Să vă apropiați mâine dimineață după semințiile voastre; și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii, și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe case, și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați.
15. Cine va fi arătat prin sorți că a luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars în foc, el și tot ce este al lui, pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel."
16. Iosua s-a sculat dis-de-dimineață, și a apropiat pe Israel, după semințiile lui, și a fost arătată prin sorți seminția lui Iuda.
17. A apropiat familiile lui Iuda, și a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case, și a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi.
18. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați, și a fost arătat prin sorți Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda.
19. Iosua a zis lui Acan: "Fiule, dă slavă Domnului, Dumnezeului lui Israel, mărturisește și spune-mi ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic".
20. Acan a răspuns lui Iosua, și a zis: "Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lui Israel, și iată ce am făcut.
21. Am văzut în pradă o manta frumoasă de Șinear, două sute de sicli de argint, și o placă de aur în greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit, și le-am luat; iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu, și argintul este pus sub ele".
22. Iosua a trimis niște oameni, care au alergat în cort; și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan, și argintul era sub ele.
23. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel, și le-au pus înaintea Domnului.
24. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii, oile, cortul lui și tot ce era al lui; și i-au suit în valea Acor.
25. Iosua a zis: "Pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi". Și tot Israelul i-a ucis cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu pietre,
26. și au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede până în ziua de azi. Și Domnul S-a întors din iuțimea mâniei Lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de azi locului aceluia numele de valea Acor (Tulburare).


Capitolul 8

1. Domnul a zis lui Iosua: "Nu te teme, și nu te înspăimânta! Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui.
2. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui: să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înapoia cetății".
3. Iosua s-a sculat cu toți oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales treizeci de mii de bărbați viteji, pe care i-a pornit noaptea,
4. și le-a dat următoarea poruncă: "Ascultați! Să vă puneți la pândă înapoia cetății; să nu vă depărtați mult de cetate, și toți să fiți gata.
5. Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și când vor ieși înaintea noastră, ca întâiași dată, noi o s-o luăm la fugă dinaintea lor.
6. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice: "Fug dinaintea noastră, ca întâiași dată!" Și vom fugi dinaintea lor.
7. Voi să ieșiți atunci de la pândă și să puneți mâna pe cetate, și Domnul, Dumnezeul vostru, o va da în mâinile voastre.
8. După ce veți lua cetatea, să-i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul: aceasta este porunca pe care v-o dau".
9. Iosua i-a pornit, și s-au dus de s-au așezat la pândă între Betel și Ai, la apus de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea aceea în mijlocul poporului.
10. Iosua s-a sculat dis-de-dimineață, a cercetat poporul, și a pornit împotriva cetății Ai, în fruntea poporului, el și bătrânii lui Israel.
11. Toți oamenii de război care erau cu el s-au suit și s-au apropiat de cetate; când au ajuns în fața cetății, au tăbărât la miazănoapte de Ai, de care erau despărțiți prin vale.
12. Iosua a luat aproape cinci mii de oameni, și i-a pus la pândă între Betel și Ai, la apus de cetate.
13. După ce s-a așezat toată tabăra la miazănoapte de cetate, și cei de pândă la apus de cetate, Iosua a înaintat în noaptea aceea în mijlocul văii.
14. Când a văzut împăratul cetății Ai lucrul acesta, oamenii din Ai s-au sculat în grabă dis-de-dimineață, și au ieșit înaintea lui Israel, ca să-l bată. Împăratul s-a îndreptat, cu tot poporul lui, spre un loc hotărât, înspre câmpie, și nu știa că înapoia cetății o mână de oameni stăteau la pândă împotriva lui.
15. Iosua și tot Israelul s-au prefăcut că sunt bătuți, și au fugit pe drumul dinspre pustie.
16. Atunci tot poporul care era în cetate s-a strâns ca să-i urmărească. Au urmărit pe Iosua și au fost trași departe din cetate.
17. N-a rămas nici un om în Ai și în Betel care să nu fi ieșit împotriva lui Israel. Au lăsat cetatea deschisă, și au urmărit pe Israel.
18. Domnul a zis lui Iosua: "Întinde spre Ai sulița pe care o ai în mână, căci am s-o dau în mâna ta!" Și Iosua a întins spre cetate sulița pe care o avea în mână.
19. De îndată ce și-a întins mâna, bărbații, care stăteau la pândă, au ieșit repede din locul unde erau; au pătruns în cetate, au luat-o, și s-au grăbit de i-au pus foc.
20. Oamenii din Ai, uitându-se înapoi, au văzut fumul cetății suindu-se spre cer, și n-au mai putut să scape în nici o parte. Poporul care fugea spre pustie s-a întors împotriva celor ce-l urmăreau;
21. căci Iosua și tot Israelul, văzând cetatea luată de cei ce stăteau la pândă, și fumul cetății suindu-se în sus, s-au întors și au bătut pe oamenii din Ai.
22. Ceilalți de asemenea le-au ieșit înainte din cetate, și oamenii din Ai au fost înconjurați de Israel din toate părțile. Israel i-a bătut, fără să lase unul cu viață, nici vreun fugar;
23. pe împăratul din Ai, l-au prins viu, și l-au adus la Iosua.
24. După ce a isprăvit Israel de ucis pe toți locuitorii din Ai, în câmp și în pustie, unde îi urmăriseră ei, și după ce toți au fost trecuți în totul prin ascuțișul sabiei, tot Israelul s-a întors la Ai și a trecut cetatea prin ascuțișul sabiei.
25. În totul au fost douăsprezece mii de inși uciși în ziua aceea, bărbați și femei, toți oameni din Ai.
26. Iosua nu și-a tras mâna pe care o ținea întinsă cu sulița, până ce toți locuitorii au fost nimiciți cu desăvârșire.
27. Israel a păstrat pentru sine doar vitele și prada din cetatea aceasta, după porunca pe care o dăduse lui Iosua Domnul.
28. Iosua a ars cetatea Ai, și a făcut din ea pentru totdeauna un morman de dărâmături, care se vede până în ziua de azi.
29. A spânzurat de un lemn pe împăratul din Ai, și l-a lăsat pe lemn până seara. La apusul soarelui, Iosua a poruncit să i se pogoare trupul de pe lemn; l-au aruncat la intrarea porții cetății, și au ridicat pe el o mare grămadă de pietre, care este până în ziua de azi.
30. Atunci Iosua a zidit un altar Domnului, Dumnezeului lui Israel, pe muntele Ebal,
31. cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, și cum este scris în cartea legii lui Moise: era un altar de pietre necioplite, peste care nu trecuse fierul. Pe altarul acesta au adus Domnului arderi de tot, și jertfe de mulțumiri.
32. Și acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel.
33. Tot Israelul, bătrânii, mai marii oștii și judecătorii lui, stăteau de amândouă părțile chivotului, înaintea preoților, din neamul Leviților, care duceau chivotul legământului Domnului; erau de față atât străinii cât și copiii lui Israel, jumătate în dreptul muntelui Garizim, și jumătate în dreptul muntelui Ebal, după porunca pe care o dăduse mai înainte Moise, robul Domnului, ca să binecuvânteze pe poporul lui Israel.
34. Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemele, după cum este scris în cartea legii.
35. N-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise, pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor.


Capitolul 9

1. La auzul acestor lucruri, toți împărații care erau dincoace de Iordan, în munte și în vale, și pe toată coasta mării celei mari, până lângă Liban, Hetiții, Amoriții, Canaaniții, Fereziții, Heviții și Iebusiții,
2. s-au unit împreună într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel.
3. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai,
4. au întrebuințat un vicleșug, și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor, și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite,
5. iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită, și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei; iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise.
6. S-au dus la Iosua în tabără la Ghilgal, și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: "Noi venim dintr-o țară depărtată, acum deci faceți legământ cu noi".
7. Bărbații lui Israel au răspuns Heviților acestora: "Poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi?"
8. Ei au zis lui Iosua: "Noi suntem robii tăi." Și Iosua le-a zis: "Cine sunteți voi, și de unde veniți?"
9. Ei i-au răspuns: "Robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată, pentru faima Domnului, Dumnezeului tău; căci am auzit vorbindu-se de El, de tot ce a făcut în Egipt,
10. și de ce a făcut celor doi împărați ai Amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot.
11. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: "Luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor, și spuneți-le: "Noi suntem robii voștri; acum deci faceți legământ cu noi.
12. Iată pâinea noastră: era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit.
13. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot, și iată-le s-au rupt; hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului".
14. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor, și n-au întrebat pe Domnul.
15. Iosua a făcut pace cu ei, și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta.
16. La trei zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei, și că locuiau în mijlocul lor.
17. Căci copiii lui Israel au plecat, și a treia zi au ajuns la cetățile lor; cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Chiriat-Iearim.
18. Dar nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, că-i vor lăsa cu viață. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpeteniilor.
19. Toate căpeteniile au zis întregii adunări: "Le-am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, și acum nu putem să ne atingem de ei.
20. Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viață, ca să n-aducem peste noi mânia Domnului, din pricina jurământului pe care li l-am făcut".
21. "Să trăiască", le-au zis căpeteniile. Dar au fost întrebuințați la tăiat lemne și la scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpeteniile.
22. Iosua i-a chemat, și le-a vorbit astfel: "Pentru ce ne-ați înșelat zicând: "Suntem foarte departe de voi", când voi locuiți în mijlocul nostru?
23. Acum sunteți blestemați, și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu".
24. Ei au răspuns lui Iosua, și au zis: "Robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul, Dumnezeul tău, robului Său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei; și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră: iată de ce am lucrat așa.
25. Și acum iată-ne în mâinile tale; fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci".
26. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse; i-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-au omorât;
27. dar din ziua aceea i-a pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare, și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul: ceea ce fac până în ziua de azi.


Capitolul 10

1. Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei cum făcuse Ierihonului și împăratului lui, și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel și erau în mijlocul lor.
2. Atunci i-a fost foarte mare frică; fiindcă Gabaon era o cetate mare ca una din cetățile împărătești, mai mare chiar decât Ai, și toți bărbații ei erau viteji.
3. Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, și lui Debir, împăratul Eglonului:
4. "Suiți-vă la mine, și ajutați-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua și cu copiii lui Israel".
5. Cei cinci împărați ai Amoriților: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului, și împăratul Eglonului, s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor; au venit și au tăbărât lângă Gabaon, și au început să lupte împotriva lui.
6. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra din Ghilgal: "Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor; căci toți împărații Amoriților, care locuiesc pe munte, s-au strâns împotriva noastră".
7. Iosua s-a suit din Ghilgal, el și toți oamenii de război cu el, și toți cei viteji.
8. Domnul a zis lui Iosua: "Nu te teme de ei, căci îi dau în mâinile tale, și nici unul din ei nu va putea să stea împotriva ta".
9. Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal.
10. Domnul i-a pus în învălmășeală dinaintea lui Israel; și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon, și i-a bătut până la Azeca și până la Macheda.
11. Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel, și se pogorau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei niște pietre mari până la Azeca, și au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinii au fost mai mulți decât cei uciși cu sabia de copiii lui Israel.
12. Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe Amoriți în mâinile copiilor lui Israel, și a zis în fața lui Israel: "Oprește-te, soare, asupra Gabaonului, Și tu, lună, asupra văii Aialonului!"
13. Și soarele s-a oprit, și luna și-a întrerupt mersul, Până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului, și nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă.
14. N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om; căci Domnul lupta pentru Israel.
15. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghigal.
16. Cei cinci împărați au fugit, și s-au ascuns într-o peșteră la Macheda.
17. S-a spus lucrul acesta lui Iosua, zicând: "Cei cinci împărați se află ascunși într-o peșteră la Macheda".
18. Iosua a zis: "Prăvăliți niște pietre mari la intrarea peșterii, și puneți niște oameni să-i păzească.
19. Și voi nu vă opriți, ci urmăriți pe vrăjmașii voștri, și bateți-i pe dinapoi; nu-i lăsați să intre în cetățile lor, căci Domnul, Dumnezeul vostru, i-a dat în mâinile voastre."
20. După ce Iosua și copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrângere, și i-au bătut cu desăvârșire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetățile întărite,
21. și tot poporul s-a întors liniștit în tabără la Iosua în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit cu limba lui împotriva copiilor lui Israel.
22. Iosua a zis atunci: "Deschideți intrarea peșterii, scoateți afară din ea pe cei cinci împărați, și aduceți-i la mine."
23. Ei au făcut așa, și au adus la el pe cei cinci împărați, pe care-i scoseseră din peșteră: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului, și pe împăratul Eglonului.
24. După ce au adus pe acești împărați înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toți bărbații lui Israel, și a zis căpeteniilor oamenilor de război, care merseseră cu el: "Apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acestora." Ei s-au apropiat, și au pus picioarele pe grumajii lor.
25. Iosua le-a zis: "Nu vă temeți și nu vă spăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci așa va face Domnul tuturor vrăjmașilor voștri împotriva cărora vă veți lupta".
26. După aceea, Iosua i-a lovit, și i-a omorât; i-a spânzurat de cinci copaci, și au rămas spânzurați de copaci până seara.
27. Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i pogoare din copaci, i-au aruncat în peștera în care se ascunseseră, și au pus la intrarea peșterii niște pietre mari, care au rămas acolo până în ziua de azi.
28. Iosua a luat Macheda chiar în ziua aceea, și a trecut-o prin ascuțișul sabiei; a nimicit cu desăvârșire pe împărat, cetatea și pe toți cei ce se aflau în ea; n-a lăsat să scape nici unul, și împăratului din Macheda i-a făcut cum făcuse împăratului Ierihonului.
29. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Macheda la Libna, și a dat luptă împotriva Libnei.
30. Domnul a dat-o și pe ea, împreună cu împăratul ei, în mâinile lui Israel, și a trecut-o prin ascuțișul sabiei, pe ea și pe toți cei ce se găseau în ea; n-a lăsat să scape nici unul, și a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului.
31. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Libna în Lachis, a tăbărât înaintea ei, și a început lupta împotriva ei.
32. Domnul a dat cetatea Lachis în mâinile lui Israel, care a luat-o a doua zi, și a trecut-o prin ascuțișul sabiei, pe ea și pe toți cei ce se aflau în ea, cum făcuse cu Libna.
33. Atunci Horam, împăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut, pe el și pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape.
34. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, a trecut din Lachis la Eglon; au tăbărât înaintea ei, și au început lupta.
35. Au luat-o în aceeași zi, și au trecut-o prin ascuțișul sabiei, pe ea și pe toți cei ce se aflau în ea; Iosua a nimicit-o cu desăvârșire chiar în ziua aceea, cum făcuse cu Lachis.
36. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a suit din Eglon la Hebron, și au început lupta împotriva lui.
37. L-au luat, și l-au trecut prin ascuțișul sabiei, pe el, pe împăratul lui, toate cetățile care țineau de el, și pe toți cei ce se aflau în el; Iosua n-a lăsat pe nici unul să scape, cum făcuse cu Eglonul, și l-a nimicit cu desăvârșire împreună cu toți cei ce se aflau în el.
38. Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a îndreptat împotriva Debirului, și a început lupta împotriva lui.
39. L-a luat, pe el, pe împăratul lui, și toate cetățile care țineau de el; le-au trecut prin ascuțișul sabiei, și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se aflau în ele, fără să lase să scape vreunul; Iosua a făcut Debirului și împăratului lui cum făcuse Hebronului și cum făcuse Libnei și împăratului ei.
40. Iosua a bătut astfel toată țara, muntele, partea de miazăzi, câmpia și costișele, și a bătut pe toți împărații; n-a lăsat să scape nimeni, și a nimicit cu desăvârșire tot ce avea suflare, cum poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israel.
41. Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea până la Gaza, a bătut toată țara Gosen până la Gabaon.
42. Iosua a luat în același timp pe toți împărații aceia și țara lor, căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, lupta pentru Israel.
43. Și Iosua, și tot Israelul împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghilgal.


Capitolul 11

1. Iabin, împăratul Hațorului, auzind de aceste lucruri, a trimis soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Șimronului, la împăratul Acșafului,
2. la împărații care erau la miazănoapte de munte, în câmpia de la miazăzi de Chineret, în vale, și pe înălțimile Dorului la apus,
3. Canaaniților de la răsărit și de la apus, Amoriților, Hetiților, Fereziților, Iebusiților în munte, și Heviților la poalele Hermonului în țara Mițpa.
4. Au ieșit, ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării, și având cai și care în foarte mare număr.
5. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire, și au venit de au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel.
6. Domnul a zis lui Iosua: "Nu te teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc".
7. Iosua, cu toți oamenii lui de război, au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom, și s-au năpustit în mijlocul lor.
8. Domnul i-a dat în mâinile lui Israel; ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel mare, până la Misrefot-Maim, și până în valea Mițpa la răsărit; i-au bătut, fără să lase să scape vreunul.
9. Iosua le-a făcut cum îi spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc.
10. La întoarcere, și în același timp, Iosua a luat Hațorul, și a trecut prin sabie pe împăratul lui. Hațorul era mai înainte capitala tuturor acestor împărății.
11. Au trecut prin ascuțișul sabiei și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se găseau în el: n-a rămas nimic din ce avea suflare de viață, și au pus foc Hațorului.
12. Iosua a luat de asemenea toate cetățile împăraților acelora, și pe toți împărații lor i-a trecut prin ascuțișul sabiei, și i-a nimicit cu desăvârșire, cum poruncise Moise, robul Domnului.
13. Dar Israel n-a ars nici una din cetățile așezate pe dealuri, afară numai de Hațor, care a fost ars de Iosua.
14. Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăților acelora și vitele; dar au trecut prin ascuțișul sabiei pe toți oamenii, până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viață.
15. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului Său Moise, și de Moise lui Iosua; n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul.
16. Astfel Iosua a luat toată țara aceasta, muntele, toată partea de miazăzi, toată țara Gosen, valea, câmpia, muntele lui Israel și văile lui,
17. de la muntele cel pleșuv care se înalță spre Seir până la Baal-Gad, în valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toți împărații lor, i-a bătut și i-a omorât.
18. Războiul, pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împărați, a ținut multă vreme.
19. N-a rămas nici o cetate, care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de Heviți, care locuiau în Gabaon; pe toate le-au luat prin luptă.
20. Căci Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele, și să le nimicească, după cum poruncise lui Moise Domnul.
21. În același timp, Iosua a pornit, și a nimicit pe Anachimi, din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda și din tot muntele lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desăvârșire, împreună cu cetățile lor.
22. N-au rămas deloc Anachimi în țara copiilor lui Israel; n-au rămas decât la Gaza, la Gat și la Asdod.
23. Iosua a pus stăpânire deci pe toată țara, potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat-o de moștenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui, după semințiile lor. Apoi țara s-a odihnit de război.


Capitolul 12

1. Iată împărații pe care i-au bătut copiii lui Israel, și a căror țară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul Arnon până la muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit:
2. Pe Sihon, împăratul Amoriților, care locuia la Hesbon. Stăpânirea lui se întindea de la Aroer, care este pe malul pârâului Arnon, și, de la mijlocul pârâului, peste jumătate din Galaad, până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;
3. de la câmpie până la marea Chineret la răsărit, și până la marea câmpiei, care este marea Sărată, la răsărit, spre Bet-Ieșimot; și de la miazăzi, sub poalele muntelui Pisga.
4. Pe Og, împăratul Basanului, singura rămășiță a Refaimiților, care locuiau la Aștarot și la Edrei.
5. Stăpânirea lui se întindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul, până la hotarul Gheșuriților și Maacatiților, și peste jumătate din Galaad, hotarul lui Sihon, împăratul Hesbonului.
6. Moise, robul Domnului, și copiii lui Israel, i-au bătut; și Moise, robul Domnului, le-a dat țara lor în stăpânirea Rubeniților, Gadiților, și la jumătate din seminția lui Manase.
7. Iată împărații pe care i-au bătut Iosua și copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, de la Baal-Gad în valea Libanului până la muntele cel pleșuv, care se înalță spre Seir. Iosua a dat țara lor în stăpânire semințiilor lui Israel, fiecăreia i-a dat partea ei,
8. în munte, în vale, în câmpie, pe costișe, în pustie, și în partea de miazăzi țara Hetiților, Amoriților, Canaaniților, Fereziților, Heviților și Iebusiților.
9. Împăratul Ierihonului, unul; împăratul din Ai, lângă Betel, unul;
10. împăratul Ierusalimului, unul; împăratul Hebronului, unul;
11. împăratul Iarmutului, unul; împăratul din Lachis, unul;
12. împăratul Eglonului, unul; împăratul Ghezerului, unul;
13. împăratul Debirului unul; împăratul Ghederului, unul;
14. împăratul din Horma, unul; împăratul Aradului, unul;
15. împăratul Libnei, unul; împăratul Adulamului, unul;
16. împăratul din Macheda, unul; împăratul Betelului, unul;
17. împăratul Tapuahului, unul; împăratul Heferului, unul;
18. împăratul Afecului, unul; împăratul Lașaronului, unul;
19. împăratul Madonului, unul; împăratul Hațorului, unul;
20. împăratul Șimron-Meronului, unul; împăratul Acșafului, unul;
21. împăratul Taanacului, unul; împăratul din Meghido, unul;
22. împăratul din Chedeș, unul; împăratul Iocneamului, la Carmel, unul;
23. împăratul Dorului, pe înălțimile Dorului, unul; împăratul Goimului, lângă Ghilgal, unul;
24. împăratul din Tirța, unul. Peste tot treizeci și unu de împărați.


Capitolul 13

1. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: "Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, și țara care-ți mai rămâne de supus este foarte mare.
2. Iată țara care mai rămâne: toate ținuturile Filistenilor și tot ținutul Gheșuriților,
3. de la Șihor, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului la miazănoapte, ținut care trebuie socotit drept Canaanit, și care este stăpânit de cei cinci domnitori ai Filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat și cel din Ecron, și de Aviți;
4. începând de la miazăzi, toată țara Canaaniților, și Meara, care este a Sidoniților, până la Afec, până la hotarul Amoriților;
5. țara Ghibliților și tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului;
6. toți locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot-Maim, toți Sidoniții. Eu îi voi izgoni dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai țara aceasta de moștenire prin sorți lui Israel, cum ți-am poruncit;
7. și împarte acum țara aceasta ca moștenire între cele nouă seminții și între jumătate din seminția lui Manase".
8. Rubeniții și Gadiții, cu cealaltă jumătate din seminția lui Manase, și-au primit moștenirea, pe care le-a dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului:
9. de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia Medeba, până la Dibon;
10. toate cetățile lui Sihon, împăratul Amoriților, care domnea la Hesbon, până la hotarul copiilor lui Amon;
11. Galaadul, ținutul Gheșuriților și al Maacatiților, tot muntele Hermonului, și tot Basanul, până la Salca;
12. toată împărăția lui Og în Basan, care domnea în Aștarot și în Edrei, și care era singura rămășiță a Refaimiților. Moise a bătut pe acești împărați, și i-a izgonit.
13. Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe Gheșuriți și pe Maacatiți, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi.
14. Seminția lui Levi a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moștenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moștenirea lui, cum îi spusese El.
15. Moise dăduse seminției fiilor lui Ruben o parte de moștenire, după familiile lor.
16. Ei au avut ca ținut al lor: de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia de lângă Medeba,
17. Hesbonul, și toate cetățile lui din câmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,
18. Iahaț, Chedemot, Mefaat,
19. Chiriataim, Sibma, Țeret-Hașahar, pe muntele văii,
20. Bet-Peor, poalele muntelui Pisga, Bet-Ieșimot,
21. toate cetățile câmpiei, și toată împărăția lui Sihon, împăratul Amoriților, care domnea la Hesbon: Moise îl bătuse, pe el și pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon, și care locuiau în țară.
22. Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor.
23. Hotarul ținutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor: cetățile și satele lor.
24. Moise dăduse seminției lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moștenire, după familiile lor.
25. Ținutul lor a fost Iaezerul, toate cetățile Galaadului, jumătate din țara copiilor lui Amon până la Aroer, față în față cu Raba,
26. de la Hesbon până la Ramat-Mițpe și Betonim, de la Mahanaim până la hotarul Debirului,
27. și, în vale, Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot și Țafon, rămășiță din împărăția lui Sihon, împăratul Hesbonului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.
28. Aceasta este moștenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetățile și satele lor.
29. Moise dăduse la jumătate din seminția lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moștenire după familiile lor.
30. Ținutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăția lui Og, împăratul Basanului, și toate târgușoarele lui Iair în Basan, șaizeci de cetăți.
31. Jumătate din Galaad, Aștarot și Edrei, cetăți din împărăția lui Og, în Basan, au căzut fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir, după familiile lor.
32. Acestea sunt părțile de moștenire pe care le-a dat Moise, când era în câmpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, în fața Ierihonului, la răsărit.
33. Moise n-a dat nici o moștenire seminției lui Levi; Domnul, Dumnezeul lui Israel, este moștenirea lui, cum îi spusese El.


Capitolul 14

1. Iată locurile pe care le-au primit copiii lui Israel ca moștenire în țara Canaanului, pe care li le-au împărțit între ei preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale semințiilor copiilor lui Israel.
2. Împărțirea s-a făcut prin sorți, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele nouă seminții și jumătate.
3. Căci Moise dăduse o moștenire celor două seminții și jumătate de cealaltă parte a Iordanului; dar Leviților nu le dăduse moștenire printre ei.
4. Fiii lui Iosif, alcătuiau două seminții: Manase și Efraim; și Leviților nu li s-a dat parte în țară, afară de cetățile pentru locuit, cu locurile goale dimprejurul lor pentru turmele și averile lor.
5. Copiii lui Israel au făcut întocmai după poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul, și au împărțit țara.
6. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua, la Ghilgal; și Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, i-a zis: "Știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades-Barnea.
7. Eram în vârstă de patruzeci de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades-Barnea, ca să iscodesc țara, și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată.
8. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului, Dumnezeului meu.
9. Și în ziua aceea Moise a jurat, și a zis: "Țara în care a călcat piciorul tău, va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului, Dumnezeului meu".
10. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt patruzeci și cinci de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie; și acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci și cinci de ani.
11. Și astăzi, sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise; am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră.
12. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea; căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachimi, și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi, poate, cu mine, și-i voi izgoni, cum a spus Domnul".
13. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a dat ca moștenire Hebronul.
14. Astfel Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului, Dumnezeului lui Israel.
15. Hebronul se chema mai înainte Chiriat-Arba: Arba fusese omul cel mai mare dintre Anachimi. Și țara s-a odihnit de război.


Capitolul 15

1. Partea căzută prin sorți seminției fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul Edomului până la pustia Țin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi.
2. Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi.
3. Ieșea spre miazăzi de suișul Acrabim, trecea prin Țin, și se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Hețron, suia spre Adar, și se întorcea la Carcaa;
4. trecea apoi prin Ațmon, mergea până la pârâul Egiptului, și ieșea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi.
5. Hotarul de răsărit era marea Sărată până la îmbucătura Iordanului. Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului.
6. Suia spre Bet-Hogla, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba, și se ridica până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;
7. suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor, și se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în fața suișului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Șemeș, și mergea până la En-Roguel.
8. Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom înspre miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus, și la capătul văii Refaimiților la miazănoapte.
9. Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah, ieșea la cetățile muntelui Efron, și trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.
10. Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se pogora la Bet-Șemeș, și trecea prin Timna.
11. Apoi ieșea în latura de miazănoapte a Ecronului, se întindea spre Șicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel și ieșea la mare.
12. Hotarul de apus era marea cea mare și țărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.
13. Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac.
14. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Șeșai, Ahiman și Talmai, copiii lui Anac.
15. De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.
16. Caleb a zis: "Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiica mea Acsa."
17. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Acsa.
18. După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a pogorât de pe măgarul ei, și Caleb i-a zis: "Ce vrei?"
19. Ea a răspuns: "Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi și izvoare de apă." Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos.
20. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
21. Cetățile așezate în ținutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminției fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabțeel, Eder, Iagur,
22. China, Dimona, Adada,
23. Chedeș, Hațor, Itnan,
24. Zif, Telem, Bealot,
25. Hațor-Hadata, Cheriot-Hețron, care este Hațor,
26. Amam, Șema, Molada,
27. Hațar-Gada, Heșmon, Bet-Palet,
28. Hațar-Șual, Beer-Șeba, Biziotia,
29. Baala, Iim, Ațem,
30. Eltolad, Chesil, Horma,
31. Țiclag, Madmana, Sansana,
32. Lebaot, Șilhim, Ain, și Rimon. Toate cetățile: douăzeci și nouă, împreună cu satele lor.
33. În câmpie: Eștaol, Țorea, Așna,
34. Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
35. Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
36. Șaaraim, Aditaim, Ghedera, și Ghederotaim; patruzeci de cetăți, și satele lor.
37. Țenan, Hadașa, Migdal-Gad,
38. Dilean, Mițpe, Iocteel,
39. Lachis, Boțcat, Eglon,
40. Cabon, Lahmas, Chitliș,
41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama, și Macheda; șaisprezece cetăți, și satele lor.
42. Libna, Eter, Așan,
43. Iiftah, Așna, Nețib,
44. Cheila, Aczib, și Mareșa; nouă cetăți, și satele lor.
45. Ecron, cetățile și satele lui;
46. de la Ecron și la apus, toate cetățile de lângă Asdod, și satele lor,
47. Asdod, cetățile și satele lui; Gaza, cetățile și satele ei, până la pârâul Egiptului, și la marea cea mare, care slujește ca hotar.
48. În munte: Șamir, Iatir, Soco,
49. Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,
50. Anab, Eștemo, Anim,
51. Gosen, Holon, și Ghilo, unsprezece cetăți și satele lor.
52. Arab, Duma, Eșean,
53. Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
54. Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, și Țior; nouă cetăți, și satele lor.
55. Maon, Carmel, Zif, Iuta,
56. Iizreel, Iocdeam, Zanoah,
57. Cain, Ghibea, și Timna; zece cetăți și satele lor.
58. Halhul, Bet-Țur, Ghedor,
59. Maarat, Bet-Anot, și Eltecon; șase cetăți și satele lor.
60. Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, și Raba; două cetăți, și satele lor.
61. În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca,
62. Nibșan, Ir-Hamelah, și En-Ghedi; șase cetăți și satele lor.
63. Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe Iebusiții care locuiau la Ierusalim; și Iebusiții au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.


Capitolul 16

1. Partea căzută la sorți fiilor lui Iosif se întindea de la Iordan, lângă Ierihon, spre apele Ierihonului, la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte.
2. Mergea mai departe de la Betel la Luz, și trecea spre hotarul Archiților prin Atarot.
3. Apoi se pogora la apus spre hotarul Iafletiților, până la hotarul Bet-Horonului de jos și până la Ghezer, ieșind la mare.
4. Acolo și-au primit moștenirea fiii lui Iosif: Manase și Efraim.
5. Iată hotarele fiilor lui Efraim, după familiile lor. Hotarul moștenirii lor era, la răsărit, Atarot-Adar până la Bet-Horonul de sus.
6. Ieșea spre mare la Micmetat în partea de miazănoapte, se întorcea la răsărit până la Taanat-Silo, și trecea înspre răsărit prin Ianoah.
7. Din Ianoah pogora la Atarot și la Naarata, atingea Ierihonul, și mergea până la Iordan.
8. Din Tapuah mergea spre apus până la pârâul Cana, și ieșea la mare. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Efraim, după familiile lor.
9. Fiii lui Efraim aveau și cetăți deosebite în mijlocul moștenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor.
10. Ei n-au izgonit pe Canaaniții care locuiau în Ghezer, și Canaaniții au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puși să plătească un bir.


Capitolul 17

1. O parte a căzut prin sorți seminției lui Manase, căci el era întâiul născut al lui Iosif. Machir, întâiul născut al lui Manase și tatăl lui Galaad, avusese Galaadul și Basanul, pentru că era un bărbat de război.
2. Au dat prin sorți o parte celorlalți fii ai lui Manase, după familiile lor, fiilor lui Abiezer, fiilor lui Helec, fiilor lui Asriel, fiilor lui Sihem, fiilor lui Hefer, fiilor lui Șemida: aceștia sunt copiii de parte bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor.
3. Țelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n-a avut fii, dar a avut fiice, ale căror nume sunt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța.
4. Ele s-au înfățișat înaintea preotului Eleazar, înaintea lui Iosua, fiul lui Nun, și înaintea mai marilor, și au zis: "Domnul a poruncit lui Moise să ne dea o moștenire între frații noștri." Și li s-a dat, după porunca Domnului, o moștenire între frații tatălui lor.
5. Au căzut zece părți lui Manase, afară de țara Galaadului și a Basanului, care este de cealaltă parte a Iordanului.
6. Căci fetele lui Manase au avut o moștenire între fiii lui, și țara Galaadului a fost pentru ceilalți fii ai lui Manase.
7. Hotarul lui Manase se întindea de la Așer până la Micmetat, care este la răsărit de Sihem, și ducea la dreapta până la locuitorii din En-Tapuah.
8. Țara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul de pe hotarul lui Manase era al fiilor lui Efraim.
9. Hotarul se pogora până la pârâul Cana, la miazăzi de pârâu. Cetățile acestea ale lui Efraim erau în mijlocul cetăților lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de miazănoapte a pârâului și ieșea la mare.
10. Ținutul de la miazăzi era al lui Efraim, cel de la miazănoapte al lui Manase, și marea le slujea ca hotar; la miazănoapte se întâlneau cu Așer și la răsărit cu Isahar.
11. Manase stăpânea în Isahar și în Așer: Bet-Șean cu satele lui, Ibleam cu satele lui, locuitorii Dorului cu satele lui, locuitorii din En-Dor cu satele lui, locuitorii din Taanac cu satele lui, și locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei înălțimi.
12. Fiii lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăți, și Canaaniții au izbutit astfel să rămână în țara aceasta.
13. Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe Canaaniți la un bir, dar nu i-au izgonit.
14. Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua, și i-au zis: "Pentru ce ne-ai dat de moștenire numai un sorț și numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum?"
15. Iosua le-a zis: "Dacă sunteți un popor mare la număr, suiți-vă în pădure, și tăiați-o, ca să vă faceți loc în țara Fereziților și a Refaimiților, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmt pentru voi."
16. Fiii lui Iosif au zis: "Muntele nu ne va ajunge, și toți Canaaniții care locuiesc în vale, cei ce sunt la Bet-Șean și în satele lui, și cei ce sunt în valea lui Izreel au care de fier."
17. Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim și lui Manase: "Voi sunteți un popor mare la număr, și puterea voastră este mare, nu veți avea un singur sorț.
18. Ci veți avea muntele, căci veți tăia pădurea, și ieșirile ei vor fi ale voastre, și veți izgoni pe Canaaniți, cu toate carele lor de fier și cu toată tăria lor."


Capitolul 18

1. Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo, și au așezat acolo cortul întâlnirii. Țara era supusă înaintea lor.
2. Mai rămâneau șapte seminții ale copiilor lui Israel, care nu-și primiseră încă partea de moștenire.
3. Iosua a zis copiilor lui Israel: "Până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul părinților voștri?
4. Alegeți trei bărbați de fiecare seminție, și-i voi porni. Să se scoale, să străbată țara, să facă un plan în vederea împărțelii, și să se întoarcă la mine.
5. S-o împartă în șapte părți; Iuda să rămână în hotarele lui la miazăzi, și casa lui Iosif să rămână în hotarele ei la miazănoapte.
6. Voi dar, să faceți un plan al țării împărțite în șapte părți, și să mi-l aduceți aici. Voi arunca sorțul pentru voi înaintea Domnului, Dumnezeului nostru.
7. Dar Leviții să n-aibă parte în mijlocul vostru, căci moștenirea lor este preoția Domnului; și Gad, Ruben și jumătate din seminția lui Manase, și-au primit moștenirea, pe care le-a dat-o Moise, robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit."
8. Când s-au sculat bărbații și au pornit să facă planul țării, Iosua le-a dat porunca aceasta: "Duceți-vă, străbateți țara, faceți-mi un plan, și întoarceți-vă la mine; apoi eu voi arunca pentru voi sorțul înaintea Domnului, la Silo."
9. Bărbații aceștia au plecat, au străbătut țara, și au făcut planul după cetăți, într-o carte, împărțind-o în șapte părți, și s-au întors la Iosua în tabără la Silo.
10. Iosua a aruncat înaintea Domnului sorți pentru ei la Silo, și a împărțit țara între copiii lui Israel, dând fiecăruia partea lui.
11. Sorțul a căzut pe seminția fiilor lui Beniamin, după familiile lor, și partea care le-a căzut prin sorți își avea hotarele între fiii lui Iuda și fiii lui Iosif.
12. Înspre miazănoapte, hotarul lor pornea de la Iordan. Suia pe la miazănoapte de Ierihon, se ridica în munte spre apus, și ieșea în pustia Bet-Aven.
13. De acolo trecea prin Luz, la miazăzi de Luz, adică Betel, și se pogora la Atarot-Adar, peste muntele care este la miazăzi de Bet-Horonul de jos.
14. Înspre apus, hotarul mergea și se întorcea pe la miazăzi de muntele care este în fața Bet-Horonului; mergea spre miazăzi, și ieșea la Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus.
15. Partea de miazăzi începea de la capătul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus până la izvorul apelor Neftoahului.
16. Se pogora pe la capătul muntelui care este în fața văii Ben-Hinom, în valea Refaimiților, la miazănoapte. Se pogora prin valea Hinom, pe partea de miazăzi a Iebusiților, până la En-Roguel.
17. Se îndrepta spre miazănoapte la En-Șemeș, apoi la Ghelilot, care este în fața suișului Adumim, și se pogora pe la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben.
18. Trecea pe partea de miazănoapte în fața Arabei, se pogora pe la Araba,
19. mergea înainte pe partea de miazănoapte de Bet-Hogla, și ieșea la sânul de miazănoapte al mării Sărate, spre îmbucătura Iordanului la miazăzi. Acesta era hotarul de miazăzi.
20. Înspre răsărit hotarul îl făcea Iordanul. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor, cu hotarele ei de jur împrejur.
21. Cetățile seminției fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihonul, Bet-Hogla, Emec-Chețiț,
22. Bet-Araba, Țemaraim, Betel,
23. Avim, Para, Ofra,
24. Chefar-Amonai, Ofni și Gheba; douăsprezece cetăți, și satele lor.
25. Gabaon, Rama, Beerot,
26. Mițpe, Chefira, Moța
27. Rechem, Iirpeel, Tareala,
28. Țela, Elef, Iebus, adică Ierusalimul, Ghibeat și Chiriat; paisprezece cetăți, și satele lor. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.


Capitolul 19

1. A doua parte a căzut prin sorți lui Simeon, seminției fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moștenirea lor era în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda.
2. Ei au avut în moștenirea lor: Beer-Șeba, Șeba, Molada,
3. Hațar-Șual, Bala, Ațem,
4. Eltolad, Betul, Horma,
5. Țiclag, Bet-Marcabot, Hațar-Susa,
6. Bet-Lebaot, și Șaruhen, treisprezece cetăți și satele lor;
7. Ain, Rimon, Eter, și Așan, patru cetăți, și satele lor;
8. și toate satele din împrejurimile acestor cetăți, până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Simeon, după familiile lor.
9. Moștenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moștenire a fiilor lui Iuda; căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, și de aceea fiii lui Simeon și-au primit pe a lor în mijlocul moștenirii lor.
10. A treia parte a căzut prin sorți fiilor lui Zabulon după familiile lor.
11. Hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid. La apus se suia spre Mareala, și atingea Dabeșet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului.
12. Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat, și suia la Iafia.
13. De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Cațin, mergea la Rimon, și se întorcea până la Nea.
14. Se întorcea apoi înspre miazănoapte spre Hanaton, și ieșea la valea Iiftah-El.
15. Cuprindea Catat, Nahalal, Șimron, Iideala, Betleem: douăsprezece cetăți, și satele lor.
16. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
17. A patra parte a căzut prin sorți lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor.
18. Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem,
19. Hafaraim, Șion, Anaharat,
20. Rabit, Chișion, Abeț,
21. Remet, En-Ganim, En-Hada, și Bet-Pațeț;
22. atingea Taborul, Șahațima, Bet-Șemeș, și ieșea la Iordan: șaisprezece cetăți, și satele lor.
23. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
24. A cincea parte a căzut prin sorți seminției fiilor lui Așer, după familiile lor.
25. Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acșaf,
26. Alamelec, Amead și Mișeal; atingea, spre apus, Carmelul și Șihor-Libnat;
27. apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon și de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec și Neiel, și se întindea spre Cabul, la stânga,
28. și spre Ebron, Rehob, Hamon și Cana, până la Sidonul cel mare.
29. Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului, și spre Hosa, și ieșea la mare, prin ținutul Aczib.
30. Cuprindea: Uma, Afec și Rehob; douăzeci și două de cetăți, și satele lor.
31. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Așer, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
32. A șasea parte a căzut prin sorți fiilor lui Neftali, după familiile lor.
33. Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Țaananim, Adami-Necheb și Iabneel, până la Lacum, și ieșea la Iordan.
34. Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor, și de acolo mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, înspre miazăzi, de Așer înspre apus, și de Iuda; înspre răsărit era Iordanul.
35. Cetățile tari erau: Țidim, Țer, Hamat, Racat, Chineret,
36. Adama, Rama, Hațor,
37. Chedeș, Edrei, En-Hațor,
38. Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș: nouăsprezece cetăți, și satele lor.
39. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
40. A șaptea parte a căzut prin sorți seminției fiilor lui Dan, după familiile lor.
41. Hotarul moștenirii lor era Țorea, Eștaol, Ir-Șemeș,
42. Șaalabin, Aialon, Iitla,
43. Elon, Timnata, Ecron,
44. Elteche, Ghibeton, Baalat,
45. Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,
46. Me-Iarcon și Racon, cu hotarul care este față în față cu Iafo.
47. Ținutul fiilor lui Dan se întindea și în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit și s-au luptat împotriva lui Leșem; au pus mâna pe el și l-au trecut prin ascuțișul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au așezat în el și l-au numit Dan, după numele tatălui lor Dan.
48. Aceasta a fost moștenirea seminției fiilor lui Dan, după familiile lor, cetățile acestea și satele lor.
49. După ce au isprăvit de împărțit țara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor.
50. După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou, și și-a așezat locuința acolo.
51. Acestea sunt moștenirile pe care le-au împărțit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și căpeteniile de familie ale semințiilor copiilor lui Israel, prin sorți înaintea Domnului, la Silo, la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărțirea țării.


Capitolul 20

1. Domnul a vorbit lui Iosua, și a zis:
2. "Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: Hotărâți-vă cum v-am poruncit prin Moise, cetăți de scăpare,
3. unde să poată fugi ucigașul care va omorî pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând să-l omoare; ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui.
4. Ucigașul să fugă într-una din aceste cetăți, să se oprească la intrarea porții cetății, și să spună întâmplarea lui bătrânilor cetății aceleia; ei să-l primească la ei în cetate, și să-i dea o locuință, ca să locuiască împreună cu ei.
5. Dacă răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaș în mâinile lui; căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui, și fără să-i fi fost vrăjmaș mai înainte.
6. El să rămână în cetatea aceasta până se va înfățișa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigașul să se întoarcă și să intre iarăși în cetatea și în casa lui, în cetatea de unde fugise".
7. Ei au pus deoparte Chedeșul, în Galileia, în muntele lui Neftali; Sihemul în muntele lui Efraim; și Chiriat-Arba, sau Hebronul, în muntele lui Iuda.
8. Și de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales Bețerul, în pustie, în câmpie, în seminția lui Ruben; Ramot în Galaad, în seminția lui Gad; și Golan, în Basan, în seminția lui Manase.
9. Acestea au fost cetățile hotărâte pentru toți copiii lui Israel și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele, și să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui, înainte de a se înfățișa înaintea adunării.


Capitolul 21

1. Căpeteniile de familie ale Leviților s-au apropiat de preotul Eleazar, de Iosua, fiul lui Nun, și de căpeteniile de familie ale semințiilor copiilor lui Israel.
2. Le-au vorbit la Silo, în țara Canaanului, și au zis: "Domnul a poruncit prin Moise ca să ni se dea cetăți de locuit, cu împrejurimile lor pentru vitele noastre."
3. Copiii lui Israel au dat atunci Leviților, din moștenirea lor, cetățile următoare și împrejurimile lor, după porunca Domnului.
4. Au tras la sorți pentru familiile Chehatiților; și Leviții, fiii preotului Aaron, au avut prin sorți treisprezece cetăți din seminția lui Iuda, din seminția lui Simeon și din seminția lui Beniamin;
5. ceilalți fii ai lui Chehat au avut prin sorți zece cetăți ale familiilor din seminția lui Efraim, din seminția lui Dan, și din jumătate din seminția lui Manase.
6. Fiii lui Gherșon au avut prin sorți treisprezece cetăți ale familiilor din seminția lui Isahar, din seminția lui Așer, din seminția lui Neftali și din jumătate din seminția lui Manase în Basan.
7. Fiii lui Merari, după familiile lor, au avut douăsprezece cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad, și din seminția lui Zabulon.
8. Copiii lui Israel au dat Leviților, prin sorți, aceste cetăți și împrejurimile lor, cum poruncise lui Moise Domnul.
9. Au dat din seminția fiilor lui Iuda și din seminția fiilor lui Simeon următoarele cetăți numite pe nume,
10. și care au fost ale fiilor lui Aaron dintre familiile Chehatiților și ale fiilor lui Levi, căci ei au ieșit cei dintâi la sorți.
11. Le-au dat Chiriat-Arba, sau Hebronul, în muntele lui Iuda, și locul dimprejur: Arba era tatăl lui Anac.
12. Câmpia cetății și satele ei au fost date în stăpânire lui Caleb, fiul lui Iefune.
13. Au dat deci fiilor preotului Aaron: cetatea de scăpare pentru ucigași, Hebronul și împrejurimile lui, Libna și împrejurimile ei,
14. Iatirul și împrejurimile lui, Eștemoa și împrejurimile ei,
15. Holonul și împrejurimile lui, Debirul și împrejurimile lui,
16. Ainul și împrejurimile lui, Iuta și împrejurimile ei, și Bet-Șemeșul și împrejurimile lui: nouă cetăți din aceste două seminții;
17. și din seminția lui Beniamin: Gabaonul și împrejurimile lui, Gheba și împrejurimile ei,
18. Anatot și împrejurimile lui, și Almonul și împrejurimile lui: patru cetăți.
19. Toate cetățile preoților, fiii lui Aaron, au fost treisprezece cetăți și împrejurimile lor.
20. Leviții din familiile celorlalți fii ai lui Chehat au avut prin sorț cetăți din seminția lui Efraim.
21. Le-au dat cetatea de scăpare pentru ucigași, Sihemul și împrejurimile lui, în muntele lui Efraim, Ghezerul și împrejurimile lui,
22. Chibțaim și împrejurimile lui, și Bet-Horon și împrejurimile lui, patru cetăți;
23. din seminția lui Dan: Elteche și împrejurimile ei, Ghibeton și împrejurimile lui,
24. Aialon și împrejurimile lui, și Gat-Rimon și împrejurimile lui, patru cetăți;
25. și din jumătate din seminția lui Manase: Taanac și împrejurimile lui, și Gat-Rimon și împrejurimile lui, două cetăți.
26. Toate cetățile erau zece, și împrejurimile lor, pentru familiile celorlalți fii ai lui Chehat.
27. Au dat fiilor lui Gherșon, dintre familiile Leviților: din cealaltă jumătate a seminției lui Manase, cetatea de scăpare pentru ucigași Golan din Basan și împrejurimile ei, și Beeștra și împrejurimile ei, două cetăți;
28. din seminția lui Isahar: Chișion și împrejurimile lui, Dabrat și împrejurimile lui,
29. Iarmutul și împrejurimile lui și En-Ganim și împrejurimile lui, patru cetăți;
30. din seminția lui Așer: Mișeal și împrejurimile lui, Abdonul și împrejurimile lui,
31. Helcat și împrejurimile lui, și Rehob și împrejurimile lui, patru cetăți;
32. și din seminția lui Neftali: cetatea de scăpare pentru ucigași Chedeș din Galilea și împrejurimile ei, Hamot-Dor și împrejurimile lui, și Cartanul și împrejurimile lui, trei cetăți.
33. Toate cetățile Gherșoniților, după familiile lor, erau treisprezece cetăți, și împrejurimile lor.
34. Celorlalți Leviți, care făceau parte din familiile fiilor lui Merari, le-au dat: din seminția lui Zabulon: Iocneamul și împrejurimile lui, Carta și împrejurimile ei,
35. Dimna și împrejurimile ei, și Nahalal, și împrejurimile lui, patru cetăți;
36. din seminția lui Ruben: Bețerul și împrejurimile lui, Iahța și împrejurimile ei,
37. Chedemot și împrejurimile lui, și Mefaat și împrejurimile lui, patru cetăți;
38. și din seminția lui Gad: cetatea de scăpare pentru ucigași, Ramot din Galaad și împrejurimile lui, Mahanaim și împrejurimile lui,
39. Hesbonul și împrejurimile lui, și Iaezerul și împrejurimile lui, de toate: patru cetăți.
40. Toate cetățile care au căzut la sorți fiilor lui Merari, după familiile lor, alcătuind celelalte familii ale Leviților, erau douăsprezece cetăți.
41. Toate cetățile Leviților din mijlocul moșiilor copiilor lui Israel erau patruzeci și opt de cetăți, și împrejurimile lor.
42. Fiecare din aceste cetăți își avea împrejurimile ei de jur împrejur; așa erau toate cetățile acestea.
43. Astfel, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor; ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea.
44. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor; nici unul din vrăjmașii lor nu putuse să le stea împotrivă, și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor.
45. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită: toate s-au împlinit.


Capitolul 22

1. Atunci Iosua a chemat pe Rubeniți, pe Gadiți și jumătatea din seminția lui Manase.
2. Și le-a zis: "Voi ați păzit tot ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, și ați ascultat de glasul meu în tot ce v-am poruncit.
3. N-ați părăsit pe frații voștri, de o bună bucată de vreme până în ziua de azi; și ați păzit rânduielile și poruncile Domnului, Dumnezeului vostru.
4. Acum când Domnul, Dumnezeul vostru, a dat odihnă fraților voștri, cum le spusese, întoarceți-vă și duceți-vă la corturile voastre, în țara dată în stăpânirea voastră, pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan.
5. Aveți grijă numai să păziți și să împliniți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului: să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui, să țineți poruncile Lui, să vă alipiți de El, și să-I slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru."
6. Și Iosua i-a binecuvântat și le-a dat drumul; și ei au plecat la corturile lor.
7. Moise dăduse unei jumătăți din seminția lui Manase o moștenire în Basan, și Iosua a dat celeilalte jumătăți o moștenire lângă frații lor, dincoace de Iordan, la apus.
8. Când i-a trimis Iosua la corturile lor, i-a binecuvântat, și le-a zis: "Voi vă întoarceți la corturile voastre cu mari bogății, cu foarte multe turme, și cu o mare mulțime de argint, de aur, de aramă, de fier, și de îmbrăcăminte. Împărțiți cu frații voștri prada luată de la vrăjmașii voștri."
9. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, și jumătate din seminția lui Manase, s-au întors acasă, lăsând pe copiii lui Israel la Silo, în țara Canaanului, ca să se ducă în țara Galaadului, care era moșia lor și unde se așezaseră, cum poruncise lui Moise Domnul.
10. Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din țara Canaanului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar a cărui mărime izbea privirile.
11. Copiii lui Israel au auzit zicându-se: "Iată că fiii lui Ruben; fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, au zidit un altar în fața țării Canaanului, pe malurile Iordanului, în părțile copiilor lui Israel."
12. Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo, ca să se suie împotriva lor și să se bată cu ei.
13. Copiii lui Israel au trimis la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătatea din seminția lui Manase, în țara Galaadului, pe Fineas, fiul preotului Eleazar,
14. și zece căpetenii cu el, câte o căpetenie de fiecare casă părintească pentru fiecare din semințiile lui Israel; toți erau căpetenii de casă părintească între miile lui Israel.
15. Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din seminția lui Manase, în țara Galaadului, și le-au vorbit, astfel:
16. "Așa vorbește toată adunarea Domnului: "Ce înseamnă păcatul acesta pe care l-ați săvârșit față de Dumnezeul lui Israel, și pentru ce vă abateți acum de la Domnul, zidindu-vă un altar ca să vă răzvrătiți azi împotriva Domnului?
17. Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată urgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului?
18. Și voi vă abateți astăzi de la Domnul! Dacă vă răzvrătiți azi împotriva Domnului, mâine El Se va mânia împotriva întregii adunări a lui Israel.
19. Dacă priviți ca necurată țara care este moșia voastră, treceți în țara care este moșia Domnului, unde este așezată locuința Domnului, și așezați-vă în mijlocul nostru; dar nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, și nu vă despărțiți de noi, zidindu-vă un altar, afară de altarul Domnului, Dumnezeului nostru!
20. Acan, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare un păcat cu privire la lucrurile date spre nimicire, și nu S-a aprins de mânie Domnul împotriva întregii adunări a lui Israel? Și el n-a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui."
21. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, au răspuns astfel căpeteniilor peste miile lui Israel:
22. "Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, știe, și Israel însuși să știe lucrul acesta! Dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta!
23. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe el arderi de tot și daruri de mâncare, și ca să aducem pe el jertfe de mulțumiri, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta!
24. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri: "Ce legătură este între voi și Domnul, Dumnezeul lui Israel?
25. Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi, fii ai lui Ruben și fii ai lui Gad: voi n-aveți parte de Domnul!" - Și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul.
26. De aceea am zis: "Să ne zidim deci un altar, nu pentru arderi de tot și pentru jertfe:
27. ci ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului, înaintea Feței Lui, prin arderile noastre de tot și prin jertfele noastre de ispășire și de mulțumiri, ca să nu zică fiii voștri într-o zi fiilor noștri: "Voi n-aveți parte de Domnul!"
28. Noi am zis: "Dacă mai târziu ne vor vorbi astfel nouă sau urmașilor noștri, vom răspunde: "Priviți chipul altarului Domnului, pe care l-au făcut părinții noștri, nu pentru arderi de tot și pentru jertfe, ci ca mărturie între noi și voi.
29. Departe de noi gândul să ne răzvrătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul, zidind un altar pentru arderi de tot, pentru daruri de mâncare și pentru jertfe, afară de altarul Domnului, Dumnezeului nostru, care este înaintea locașului Lui!"
30. Când au auzit preotul Fineas, și căpeteniile adunării, căpeteniile peste miile lui Israel, care erau cu el, cuvintele pe care le-au rostit fiii lui Ruben, fiii lui Gad și fiii lui Manase, au rămas mulțumiți.
31. Și Fineas, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad, și fiilor lui Manase: "Cunoaștem acum că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă n-ați săvârșit păcatul acesta împotriva Domnului; și ați izbăvit astfel pe copiii lui Israel din mâna Domnului".
32. Fineas, fiul preotului Eleazar, și căpeteniile, au părăsit pe fiii lui Ruben și pe fiii lui Gad, și s-au întors din țara Galaadului în țara Canaanului, la copiii lui Israel, cărora le-au făcut o dare de seamă,
33. Copiii lui Israel au rămas mulțumiți; au binecuvântat pe Dumnezeu, și n-au mai vorbit să se suie înarmați ca să pustiască țara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gad.
34. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed (Martor) "căci", au zis ei, "el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu".


Capitolul 23

1. De multă vreme Domnul dăduse odihnă lui Israel, izbăvindu-l de toți vrăjmașii care-l înconjurau. Iosua era bătrân, înaintat în vârstă.
2. Atunci Iosua o chemat pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui, și pe căpeteniile oștii. Și le-a zis: "Eu sunt bătrân, înaintat în vârstă.
3. Ați văzut tot ce a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, tuturor neamurilor acelora dinaintea voastră; căci Domnul, Dumnezeul vostru, a luptat pentru voi.
4. Vedeți, v-am dat ca moștenire prin sorț, după semințiile voastre, neamurile acestea care au rămas, începând de la Iordan, și toate neamurile pe care le-am nimicit, până la marea cea mare spre apusul soarelui.
5. Domnul, Dumnezeul vostru, le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră; și voi le veți stăpâni țara, cum a spus Domnul, Dumnezeul vostru.
6. Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta nici la stânga.
7. Să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi; să nu rostiți numele dumnezeilor lor, și să nu-l întrebuințați în jurământ; să nu le slujiți, și să nu vă închinați înaintea lor.
8. Ci alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua aceasta.
9. Domnul a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice; și nimeni până în ziua aceasta, n-a putut să vă stea împotrivă.
10. Unul singur dintre voi urmărea o mie din ei, căci Domnul, Dumnezeul vostru, lupta pentru voi, cum v-a spus.
11. Vegheați dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru.
12. Dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii, și dacă veți intra în legături cu ele,
13. să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru, nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră; ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste, și niște spini în ochi, până veți pieri de pe fața acestei țări bune, pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru.
14. Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, că nici unul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, nici unul n-a rămas neîmplinit.
15. Și după cum toate cuvintele bune, pe care vi le spusese Domnul, Dumnezeul vostru, s-au împlinit pentru voi, tot așa Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele, până vă va nimici de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul vostru.
16. Dacă veți călca legământul pe care vi l-a dat Domnul, Dumnezeul vostru, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, Domnul Se va aprinde de mânie împotriva voastră, și veți pieri degrabă din țara cea bună pe care v-a dat-o El".


Capitolul 24

1. Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem, și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oștii. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu.
2. Iosua a zis întregului popor: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Părinții voștri Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a Râului (Eufrat), și slujeau altor dumnezei.
3. Eu am luat pe tatăl vostru Avraam din cealaltă parte a Râului, și l-am purtat prin toată țara Canaanului; i-am înmulțit sămânța, și i-am dat pe Isaac.
4. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau: lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au pogorât în Egipt.
5. Am trimis pe Moise și pe Aaron și am lovit Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui; apoi v-am scos afară din el.
6. Am scos pe părinții voștri din Egipt, și ați ajuns la mare. Egiptenii au urmărit pe părinții voștri până la marea Roșie, cu care și călăreți.
7. Părinții voștri au strigat către Domnul. Și Domnul a pus întuneric între voi și Egipteni, a adus marea înapoi peste ei, și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce am făcut Egiptenilor. Și ați rămas multă vreme în pustie.
8. V-am adus în țara Amoriților, care locuiau dincolo de Iordan, și ei au luptat împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre; ați pus stăpânire pe țara lor, și i-am nimicit dinaintea voastră.
9. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blestem.
10. Dar n-am vrut să ascult pe Balaam: el v-a binecuvântat, și v-am izbăvit din mâna lui Balac.
11. Ați trecut Iordanul, și ați ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat împotriva voastră: Amoriții, Fereziții, Canaaniții, Hetiții, Ghirgasiții, Heviții și Iebusiții. I-am dat în mâinile voastre,
12. am trimis înaintea voastră viespe bondărească, și i-a izgonit dinaintea voastră, ca pe cei doi împărați ai Amoriților: nu cu sabia, nici cu arcul tău.
13. V-am dat o țară pe care n-o munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslini pe care nu-i sădiserăți, dar care vă slujesc ca hrană.
14. Acum, temeți-vă de Domnul, și slujiți-I cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt, și slujiți Domnului.
15. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului".
16. Poporul a răspuns, și a zis: "Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul, și să slujim altor dumnezei.
17. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri; El a făcut înaintea ochilor noștri acele minuni mari, și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor, pe la care am trecut.
18. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele, și pe Amoriții care locuiau țara aceasta. Și noi vom sluji Domnului, căci El este Dumnezeul nostru."
19. Iosua a zis poporului: "Voi nu veți putea să slujiți Domnului, căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos; El nu vă va ierta fărădelegile și păcatele.
20. Când veți părăsi pe Domnul, și veți sluji unor dumnezei străini, El Se va întoarce, și vă va face rău, și vă va nimici, după ce v-a făcut bine".
21. Poporul a zis lui Iosua: "Nu! căci vom sluji Domnului".
22. Iosua a zis poporului: "Voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că ați ales pe Domnul, ca să-I slujiți." Ei au răspuns: "Suntem martori!"
23. "Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, și întoarceți-vă inima spre Domnul, Dumnezeul lui Israel."
24. Și poporul a zis lui Iosua: "Noi vom sluji Domnului, Dumnezeului nostru, și vom asculta glasul Lui".
25. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul, și i-a dat legi și porunci, la Sihem.
26. Iosua a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare, și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului.
27. Și Iosua a zis întregului popor: "Iată, piatra aceasta va fi martoră împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul, ea va fi martoră împotriva voastră, ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru".
28. Apoi Iosua a dat drumul poporului, și s-a dus fiecare în moștenirea lui.
29. După aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, în vârstă de o sută zece ani.
30. L-au înmormântat în ținutul care-i căzuse la împărțeală, la Timnat-Serah, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaș.
31. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua, și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel.
32. Oasele lui Iosif, pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, au fost îngropate la Sihem, în partea țarinei pe care o cumpărase Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita, și care a ajuns moștenirea fiilor lui Iosif.
33. Eleazar, fiul lui Aaron, a murit, și a fost îngropat la Ghibeat-Fineas, care fusese dat fiului său Fineas, în muntele lui Efraim.