Ezechiel


Capitolul 1

1. În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când eram între prinșii de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile, și am avut vedenii dumnezeiești.
2. În a cincea zi a lunii - era în anul al cincilea al robiei împăratului Ioiachin, -
3. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în țara Haldeilor, lângă râul Chebar; și acolo a venit mâna Domnului peste el.
4. M-am uitat, și iată că a venit de la miazănoapte un vânt năpraznic, un nor gros, și un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieșea din mijlocul focului.
5. Tot în mijloc, se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o asemănare omenească.
6. Fiecare din ele avea patru fețe, și fiecare avea patru aripi.
7. Picioarele lor erau drepte, și talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui vițel, și scânteiau ca niște aramă lustruită.
8. Sub aripi, de cele patru părți ale lor, aveau niște mâini de om; și toate patru aveau fețe și aripi.
9. Aripile lor erau prinse una de alta. Și când mergeau, nu se întorceau în nici o parte, ci fiecare mergea drept înainte.
10. Cât despre chipul fețelor lor era așa: înainte, toate aveau o față de om; la dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu, la stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou, iar înapoi, toate patru aveau câte o față de vultur.
11. Aripile fiecăreia erau întinse în sus, așa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două le acopereau trupurile.
12. Fiecare mergea drept înainte, și anume încotro le mâna duhul să meargă, într-acolo mergeau; iar în mersul lor nu se întorceau în nici o parte.
13. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca niște cărbuni de foc aprinși, care ardeau; și ceva ca niște făclii umbla încoace și încolo printre aceste făpturii vii; focul acesta arunca o lumină strălucitoare, și din el ieșeau fulgere.
14. Făpturile vii însă când alergau și se întorceau, erau ca fulgerul.
15. Mă uitam la aceste făpturi vii, și iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru fețe ale lor.
16. Înfățișarea acestor roți și materialul din care erau făcute, păreau de crisolit, și toate patru aveau aceeași întocmire. Înfățișarea și alcătuirea lor erau de așa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roți.
17. Când mergeau, alergau pe toate cele patru laturi ale lor, și nu se întorceau deloc în mersul lor.
18. Aveau niște obezi de o înălțime înspăimântătoare, și pe obezile lor cele patru roți erau pline cu ochi de jur împrejur.
19. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile pe lângă ele; și când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau și roțile.
20. Unde le mâna duhul să meargă, acolo mergeau, încotro voia duhul; și împreună cu ele se ridicau și roțile, căci duhul făpturilor vii era în roți.
21. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile; când se opreau ele, se opreau și roțile; când se ridicau de pe pământ, se ridicau și roțile; căci duhul făpturilor vii era în roți.
22. Deasupra capetelor făpturilor vii era ceva ca o întindere a cerului, care semăna cu cristalul strălucitor, și se întindea în aer sus peste capetele lor.
23. Sub cerul acesta, aripile lor stăteau drepte, întinse una spre alta, și mai aveau fiecare câte două aripi, care le acopereau trupurile.
24. Când umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor ca vâjâitul unor ape mari, și ca glasul Celui Atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios, ca al unei oștiri; iar când se opreau, își lăsau aripile în jos.
25. Și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor; iar când se opreau își lăsau aripile în jos.
26. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care ședea pe el.
27. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, înăuntrul căruia era omul acesta, și care strălucea de jur împrejur; de la chipul rărunchilor lui până sus, și de la chipul rărunchilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc, și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare.
28. Ca înfățișarea curcubeului, care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare, care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ, și am auzit glasul Unuia care vorbea.


Capitolul 2

1. El mi-a zis: "Fiul omului, stai în picioare, și-ți voi vorbi!"
2. Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat duh în mine, și m-a făcut să stau pe picioare; și am ascultat la Cel ce-mi vorbea.
3. El mi-a zis: "Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste "popoare îndărătnice", care s-au răzvrătit împotriva Mea; ei și părinții lor au păcătuit împotriva Mea, până în ziua de azi.
4. Da, copiii aceștia la care te trimit, sunt nerușinați și cu inima împietrită. Tu să le spui: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu!"
5. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, - căci sunt o casă de îndărătnici - vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc.
6. Tu, fiu al omului, să nu te temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor; și măcar că ei sunt niște mărăcini și spini lângă tine, și măcar că locuiești împreună cu niște scorpii, totuși nu te teme de cuvintele lor și nu te înspăimânta de fețele lor, căci sunt o casă de îndărătnici.
7. Ci să le spui cuvintele Mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta; căci sunt niște îndărătnici!
8. Tu, însă, fiul omului, ascultă ce-ți spun! Nu fi îndărătnic, ca această casă de îndărătnici! Deschide-ți gura, și mănâncă ce-ți voi da!"
9. M-am uitat, și iată că o mână era întinsă spre mine, și ținea o carte în chip de sul.
10. A desfășurat-o înaintea mea, și era scrisă și pe dinăuntru și pe din afară; în ea erau scrise bocete, plângeri și gemete.


Capitolul 3

1. El mi-a zis: "Fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta, și du-te de vorbește casei lui Israel!"
2. Am deschis gura, și mi-a dat să mănânc sulul acesta.
3. El mi-a zis: "Fiul omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta, pe care ți-l dau!" - L-am mâncat, și în gura mea a fost dulce ca mierea.
4. El mi-a zis: "Fiul omului, du-te la casa lui Israel, și spune-le cuvintele Mele!
5. Căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ci la casa lui Israel.
6. Nu la niște popoare mari, cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ale căror cuvinte să nu le poți pricepe. Negreșit dacă te-aș trimite la ele, te-ar asculta!
7. Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să M-asculte; căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită.
8. Iată, îți voi face fața tot așa de aspră ca și fețele lor, și fruntea tot așa de aspră ca fruntea lor.
9. Îți voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca. Nu te teme și nu te speria de ei, căci sunt o casă de îndărătnici!"
10. El mi-a zis: "Fiul omului, primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ți le spun!
11. Du-te la prinșii de război, la copiii poporului tău: vorbește-le, și, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu!"
12. Și Duhul m-a răpit, și am auzit înapoia mea dârdâitul unui mare cutremur de pământ: slava Domnului s-a ridicat din locul ei.
13. Am auzit și vâjâitul aripilor făpturilor vii, care se loveau una de alta, uruitul roților de lângă ele, și dârdâitul unui mare cutremur de pământ.
14. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios, și mâna Domnului apăsa tare peste mine.
15. Am ajuns la Tel-Abib, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul unde se aflau; și am rămas acolo, înmărmurit în mijlocul lor, șapte zile.
16. După șapte zile, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
17. "Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, care va ieși din gura Mea, să-i înștiințezi din partea Mea!
18. Când voi zice celui rău: "Vei muri negreșit!", dacă nu-l vei înștiința, și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta!
19. Dar dacă vei înștiința pe cel rău, și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dat tu îți vei mântui sufletul!
20. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte, și va muri. Dacă nu l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu i se va mai pomeni neprihănirea, în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta!
21. Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască, și nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul!"
22. Și mâna Domnului a venit peste mine acolo, și mi-a zis: "Scoală-te, du-te în vale, și acolo îți voi vorbi!"
23. M-am sculat, și m-am dus în vale; și iată că slava Domnului s-a arătat acolo, așa cum o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ.
24. Duhul a intrat în mine, și m-a făcut să stau pe picioare. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis: "Du-te și închide-te în casă!"
25. Căci iată, fiul omului, vor pune peste tine funii, cu care te vor lega, ca să nu mai poți ieși în mijlocul lor.
26. Îți voi lipi limba de cerul gurii, ca să rămâi mut, și să nu-i poți mustra, căci sunt o casă de îndărătnici!
27. Dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura, ca să le spui: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Cine vrea să asculte, să asculte; cine nu vrea, să n-asculte! Căci sunt o casă de îndărătnici!"


Capitolul 4

1. "Și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta, și sapă pe ea cetatea Ierusalimului.
2. Înfățișeaz-o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoar-o cu un șanț de apărare, pune tabere de ostași împrejurul ei, și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur.
3. Ia o tigaie de fier, și pune-o, ca un zid de fier, între tine și cetate; îndreaptă-ți fața împotriva ei, ca să fie împresurată, și s-o strâmtorezi. Aceasta să fie un semn pentru casa lui Israel!
4. Apoi culcă-te pe coasta stângă, și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel; câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor.
5. Îți voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, și anume trei sute nouăzeci de zile, în care să porți nelegiuirea casei lui Israel.
6. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă, și poartă nelegiuirea casei lui Iuda patru zeci de zile; îți pun câte o zi pentru fiecare an.
7. Apoi întoarce-ți fața și brațul dezgolit spre Ierusalimul împresurat, și prorocește împotriva lui.
8. Și iată, voi pune funii peste tine, ca să nu poți să te întorci de pe o coastă pe alta, până nu vei împlini zilele împresurării tale.
9. Ia-ți și grâu, orz, bob, linte, mei și alac, pune-le într-un vas, și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă: trei sute nouă zeci de zile să mănânci din ele.
10. Hrana pe care o vei mânca, s-o mănânci cu cântarul și anume câte douăzeci de sicli pe zi: să mănânci din ea din când în când.
11. Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură și anume câte o șesime de hin; vei bea din ea din când în când.
12. Hrana s-o mănânci ca turte de orz, pe care le vei coace în fața lor cu baligă de om."
13. Și Domnul a zis: "Așa își vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni."
14. Eu am zis: "Ah! Doamne, Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată; din tinerețea mea și până acum, niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort sau sfâșiat, și nici o carne necurată n-a intrat în gura mea."
15. El mi-a răspuns: "Ei bine, iată că îți dau baligă de bou în loc de baligă omenească, și-ți vei face pâinea pe ea."
16. El mi-a mai zis: "Fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii la Ierusalim, așa că vor mânca pâine cu cântarul, și cu necaz, și vor bea apă cu măsură și cu groază.
17. Vor duce lipsă de pâine și de apă, se vor uimi unii de alții, și se vor sfârși din pricina nelegiuirii lor."


Capitolul 5

1. "Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuțită, ia-o ca brici de ras, și trece-o peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit, și împarte părul.
2. O treime din el arde-o în foc, în mijlocul cetății, când se vor împlini zilele împresurării; o treime ia-o și taie-o cu sabia de jur împrejurul cetății; iar o treime risipește-o în vânt, căci voi trage sabia după ei.
3. Totuși ia vreo câțiva peri din ei, și strânge-i în poalele hainei tale.
4. Din aceștia să mai iei iarăși vreo câțiva, să-i arunci în foc și să-i arzi în foc. Din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel."
5. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Acesta este Ierusalimul! Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul lui sunt țări.
6. Dar el s-a răzvrătit împotriva legilor și poruncilor Mele, și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și țările de primprejur; căci a nesocotit legile Mele, n-a urmat poruncile Mele.
7. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că ați fost mai îndărătnici decât neamurile care vă înconjoară; pentru că n-ați urmat poruncile Mele și n-ați împlinit legile Mele, și n-ați lucrat nici măcar după legile neamurilor care vă înconjoară; -
8. din pricina aceasta, așa zice Domnul, Dumnezeu: "Iată am necaz pe tine, și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecățile Mele, sub ochii neamurilor.
9. Din pricina tuturor urâciunilor tale, îți voi face ce n-am mai făcut niciodată, și nici nu voi mai face vreodată.
10. De aceea părinții vor mânca pe copiii lor, în mijlocul tău, și copiii vor mânca pe părinții lor; Îmi voi împlini judecățile împotriva ta, și voi risipi în toate vânturile pe toți cei ce vor mai rămâne din tine.
11. De aceea, pe viața Mea! zice Domnul, Dumnezeu: pentru că Mi-ai pângărit locașul Meu cel sfânt cu toți idolii și toate urâciunile tale, și Eu Îmi voi întoarce ochii de la tine; ochiul Meu va fi fără milă, și nu Mă voi îndura.
12. O treime din locuitorii tăi va muri de ciumă, și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău: o treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău; și o treime o voi risipi în toate vânturile, și voi scoate sabia după ei.
13. Îmi voi potoli astfel mânia, Îmi voi domoli astfel urgia cu ei, și Mă voi răzbuna ca să știe că Eu, Domnul, am vorbit în mânia Mea, vărsându-mi urgia peste ei.
14. Te voi preface într-un pustiu, te voi face de ocară printre neamurile care te înconjoară, înaintea tuturor trecătorilor.
15. Vei ajunge de ocară și de rușine, vei fi o pildă și o groază pentru neamurile care te înconjoară, când voi aduce la îndeplinire judecățile Mele împotriva ta, cu mânie, cu urgie, și cu pedepse aspre, - Eu, Domnul, o spun, - când voi arunca împotriva lor săgețile nimicitoare ale foametei, care dau moartea, și pe care le voi trimite să vă nimicească.
16. Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga și foametea, și vă voi sfărâma toiagul pâinii.
17. Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău: voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc."


Capitolul 6

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, întoarce-ți fața spre munții lui Israel, prorocește împotriva lor,
3. și zi: "Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului, Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri, către văgăuni și văi: "Iată, voi aduce sabia împotriva voastră, și vă voi nimici înălțimile.
4. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați, și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri.
5. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor, și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre.
6. Pretutindeni pe unde locuiți, cetățile vă vor fi nimicite, și înălțime pustiite; altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmați și vor pieri, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi tăiați, și lucrările voastre nimicite.
7. Morții vor cădea în mijlocul vostru, și veți ști că Eu sunt Domnul.
8. Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri, când veți fi risipiți în felurite țări.
9. Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima preacurvară și necredincioasă, și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor.
10. Și vor ști că Eu sunt Domnul, și că nu degeaba i-am amenințat că le voi trimite toate aceste rele.
11. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Bate din mâini, dă din picioare, și zi: "Vai!" pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă.
12. Cine va fi departe va muri de ciumă, și cine va fi aproape va cădea ucis de sabie; iar cine va rămâne și va fi împresurat, va pieri de foame. Așa Îmi voi potoli urgia asupra lor.
13. Și veți ști că Eu sunt Domnul, când morții lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe toate vârfurile munților, sub orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor.
14. Îmi voi întinde mâna împotriva lor, și voi face țara deșartă și pustie, de la pustie până la Dibla, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul."


Capitolul 7

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Și tu, fiul omului, ascultă: așa vorbește Domnul, Dumnezeu, despre țara lui Israel: "Vine sfârșitul, vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării!
3. Acum vine sfârșitul peste tine; Îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale. Și te voi pedepsi pentru toate urâciunile tale.
4. Ochiul Meu va fi fără milă pentru tine, și nu Mă voi îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veți ști că Eu sunt Domnul."
5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită!
6. Vine sfârșitul, vine sfârșitul; se trezește împotriva ta! Iată că a și venit!
7. Îți vine rândul, locuitor al țării! Vine vremea, se apropie ziua de necaz, și nu de bucurie pe munți!
8. Acum Îmi voi vărsa în curând urgia peste tine, Îmi voi potoli mânia peste tine; te voi judeca după faptele tale, și te voi pedepsi pentru toate minciunile tale.
9. Ochiul Meu va fi fără milă, și nu Mă voi îndura; te voi pedepsi după faptele tale, măcar că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău, și ar trebui să te ajute. Și veți știi că Eu sunt Domnul, cel ce lovește!
10. Iată ziua! Iat-o că vine! Îți vine rândul! Înflorește toiagul, odrăslește mândria!
11. Silnicia s-a înălțat, ca să slujească de toiag răutății; nu mai rămâne nimic din ei, nici din gloata lor gălăgioasă, nici din bogăția lor! Și nimeni nu-i bocește!
12. Vine vremea, se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească vânzătorul! Căci izbucnește mânia împotriva întregii lor mulțimi.
13. Nu, vânzătorul nu va mai căpăta înapoi ce a vândut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii; căci prorocia împotriva întregii lor mulțimi nu va fi schimbată, și din pricina nelegiuirii lui nici unul nu-și va păstra viața.
14. Sună trâmbița, totul este gata, dar nimeni nu merge la luptă; căci urgia Mea izbucnește împotriva întregii lor mulțimi."
15. Afară bântuie sabia, în casă ciuma și foametea! Cine este la câmp va muri de sabie, iar cine este în cetate va fi mâncat de foamete și ciumă.
16. Fugarii lor, când scapă, stau pe munți, ca niște porumbei ai văilor, văitându-se toți, fiecare de nelegiuirea lui.
17. Mâinile tuturor au slăbit, și genunchii tuturor se topesc ca apa.
18. Se încing cu saci, și-i apucă groaza. Toate fețele sunt acoperite de rușine, și toate capetele sunt rase.
19. Își vor arunca argintul pe ulițe, și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele; căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor.
20. Se făleau cu podoaba lor măreață, și cu ea au făcut icoanele urâciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le-o voi preface în scârbă pentru ei.
21. O voi da de jaf în mâinile străinilor, și ca pradă nelegiuiților pământului ca s-o pângărească.
22. Îmi voi întoarce fața de la ei, și Mi se va pângări Locașul Meu cel sfânt; da, prădătorii vor pătrunde în el, și-l vor pângări.
23. Pregătiți lanțurile! Căci țara este plină de omoruri, și cetatea este plină de silnicie.
24. Voi aduce popoarele cele mai rele, ca să pună mâna pe casele lor; voi pune capăt mândriei celor puternici, și sfintele lor locașuri vor fi pângărite.
25. Vine prăpădul! - Ei caută scăpare, dar scăpare nu-i!
26. Vine nenorocire peste nenorocire, zvon după zvon. Ei cer vedenii prorocilor; dar preoții nu mai cunosc Legea, și bătrânii nu mai pot da sfaturi.
27. Împăratul jelește, voievodul se înspăimântă, și mâinile poporului țării tremură. Le voi face după umbletele lor, îi voi judeca după cuviință, și vor ști că Eu sunt Domnul."


Capitolul 8

1. În al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, pe când ședeam în casă, și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine.
2. M-am uitat, și iată că era un chip care avea o înfățișare de om; de la coapse în jos, era foc, și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită.
3. El a întins ceva ca o mână, și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus, în vedenii dumnezeiești, la Ierusalim, la ușa porții de la curtea dinăuntru, care caută spre miazănoapte, unde era locul idolului geloziei, care stârnea gelozia Domnului.
4. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale.
5. El mi-a zis: "Fiul omului, ia ridică ochii spre miazănoapte!" Am ridicat ochii spre miazănoapte; iată că idolul acesta al geloziei era la miazănoapte de poarta altarului, la intrare.
6. Și El mi-a zis: "Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni, pe care le săvârșește aici casa lui Israel, ca să Mă depărteze de sfântul Meu locaș? Dar vei mai vedea și alte urâciuni și mai mari!"
7. Atunci m-a dus la poarta curții. M-am uitat, și iată că era o gaură în perete!
8. Și mi-a zis: "Fiul omului, ia sapă în perete!" Am săpat în zid, și iată că era o ușă.
9. Și mi-a zis: "Intră, și vezi urâciunile cele rele, pe care le săvârșesc ei aici!"
10. Am intrat și m-am uitat; și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare și de dobitoace urâcioase, și toți idolii casei lui Israel, zugrăviți pe perete de jur împrejur.
11. Înaintea acestor idoli stăteau șaptezeci de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iaazania, fiul lui Șafan; fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie.
12. Și El mi-a zis: "Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: "Nu ne vede Domnul; a părăsit Domnul țara aceasta!"
13. Și mi-a zis: "Vei mai vedea și alte urâciuni mari, pe care le săvârșesc ei!"
14. Și m-a dus la intrarea porții Casei Domnului dinspre miazănoapte. Și iată că acolo stăteau niște femei, care plângeau pe Tamuz.
15. Și El mi-a zis: "Vezi, fiul omului? Vei mai vedea și alte urâciuni mai mari decât acestea!"
16. Și m-a dus în curtea dinăuntru a Casei Domnului. Și iată că la ușa Templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape douăzeci și cinci de oameni, cu dosul întors spre Templul Domnului și cu fața spre răsărit; și se închinau înaintea soarelui spre răsărit.
17. Și El mi-a zis: "Vezi, fiul omului? Este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urâciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să Mă mânie? Iată că ei își apropie ramura de nas!
18. De aceea și Eu, voi lucra cu urgie; ochiul Meu va fi fără milă, și nu Mă voi îndura; chiar dacă vor striga în gura mare la urechile Mele, tot nu-i voi asculta."


Capitolul 9

1. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: "Apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână!"
2. Și iată că au venit șase oameni de pe drumul porții de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in, și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă.
3. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era, și s-a îndreptat spre pragul casei; și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu.
4. Domnul i-a zis: "Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, și fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârșesc acolo.
5. Iar celorlalți le-a zis, în auzul meu: "Treceți după el în cetate, și loviți; ochiul vostru să fie fără milă, și să nu vă îndurați!
6. Ucideți, și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei; dar să nu vă atingeți de nici unul din cei ce au semnul pe frunte! Începeți însă cu Locașul Meu cel sfânt!" Ei au început cu bătrânii, care erau înaintea Templului.
7. Și El le-a zis: "Spurcați casa, și umpleți curțile cu morți!... Ieșiți..." Ei au ieșit, și au început să ucidă în cetate.
8. Pe când ucideau ei astfel, și eu stăteam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ, și am strigat: "Ah! Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-Ți urgia asupra Ierusalimului?"
9. El mi-a răspuns: "Nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare! Țara este plină de omoruri, și cetatea este plină de nedreptate; căci ei zic: "Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic!"
10. De aceea și Eu voi fi fără milă, și nu Mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor."
11. Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in, și care avea călimara la brâu, a adus următorul răspuns: "Am făcut ce mi-ai poruncit!"


Capitolul 10

1. M-am uitat, și iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir; deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie.
2. Și Domnul a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in: "Vâră-te între roțile de sub heruvimi, umple-ți mâinile cu cărbunii aprinși care sunt între heruvimi, și împrăștie-i peste cetate!" Și el s-a vârât între roți sub ochii mei.
3. Heruvimii stăteau în partea dreaptă a casei, când s-a vârât omul acela între roți, iar norul a umplut curtea dinăuntru.
4. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi, și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât Templul s-a umplut de nor, și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului.
5. Vâjâitul aripilor heruvimilor s-a auzit până la curtea de afară, ca glasul Dumnezeului Celui Atotputernic, când vorbește,
6. Când a poruncit deci omului aceluia îmbrăcat în haina de in să ia foc dintre roți, dintre heruvimi, omul acesta s-a dus și s-a așezat lângă roți.
7. Atunci un heruvim a întins mâna între heruvimi spre focul care era între heruvimi; a luat foc, și l-a pus în mâinile omului aceluia îmbrăcat cu haina de in. Și omul acesta l-a luat, și a ieșit afară.
8. La heruvimi se vedea ceva ca o mână de om sub aripile lor.
9. M-am uitat, și iată că lângă heruvimi erau patru roți; o roată lângă un heruvim și o roată lângă celălalt heruvim; dar roțile acestea străluceau ca o piatră de crisolit.
10. După înfățișare, toate cele patru roți aveau același chip; fiecare roată părea că este în mijlocul altei roți.
11. Când mergeau, mergeau de cele patru laturi ale lor, și nu se învârteau în mers, ci mergeau încotro mergea capul, fără să se învârtească în mersul lor.
12. Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mâinile lor și aripile lor, erau pline de ochi, ca și cele patru roți dimprejur.
13. Am auzit cu urechile mele că roțile erau chemate: "Roți învârtitoare."
14. Fiecare avea patru fețe; fața celui dintâi era o față de heruvim, fața celui de al doilea o față de om, a celui de al treilea o față de leu, și a celui de al patrulea o față de vultur.
15. Și heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii pe care le văzusem lângă râul Chebar.
16. Când mergeau heruvimii, mergeau și roțile cu ei, și când își întindeau heruvimii aripile ca să se înalțe de la pământ, nici roțile nu se depărtau de ei.
17. Când se opreau ei, se opreau și ele, și când se înălțau ei, se înălțau și ele cu ei, căci duhul făpturilor vii era în ele.
18. Slava Domnului a plecat din pragul Templului, și s-a așezat pe heruvimi.
19. Heruvimii și-au întins aripile, și s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei; când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit; și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor.
20. Erau făpturile vii, pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel lângă râul Chebar, și am băgat de seamă că erau heruvimi.
21. Fiecare avea patru fețe, fiecare avea patru aripi, și sub aripile lor era ceva ca o mână de om.
22. Dar fețele lor erau ca cele pe care le văzusem la râul Chebar, cu aceeași înfățișare: erau tot ei. Fiecare mergea drept înainte.


Capitolul 11

1. Duhul m-a răpit, și m-a dus la poarta de răsărit a Casei Domnului, care caută spre răsărit. Și iată că la intrarea porții, erau douăzeci și cinci de oameni; și în mijlocul lor am văzut pe Iaazania, fiul lui Azur, și pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpeteniile poporului.
2. Și Domnul mi-a zis: "Fiul omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiuite, și dau sfaturi rele în cetatea aceasta!
3. Ei zic: "Nu este încă vremea potrivită că să zidim case! Cetatea este cazanul, și noi suntem carnea."
4. De aceea prorocește împotriva lor, prorocește, fiul omului!"
5. Atunci Duhul Domnului a căzut peste mine, și mi-a zis: "Spune: Așa vorbește Domnul: "Astfel vorbiți voi, casa lui Israel! Și ce vă vine în gând, știu foarte bine!
6. Ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta, și ați umplut ulițele cu cei uciși."
7. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Morții voștri pe care i-ați întins în mijlocul cetății acesteia, sunt carnea, și ea este cazanul; dar voi veți fi scoși afară din ea.
8. Vă temeți de sabie, dar Eu voi aduce sabie peste voi, zice Domnul, Dumnezeu."
9. "Vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor, și voi împlini judecățile mele împotriva voastră!
10. Veți cădea loviți de sabie, vă voi judeca la hotarul lui Israel, și veți ști că Eu sunt Domnul.
11. Cetatea aceasta nu va fi cazanul vostru, și voi nu veți fi carnea din el: ci la hotarul lui Israel vă voi judeca!
12. Și veți ști că Eu sunt Domnul, ale cărui porunci nu le-ați urmat, și ale cărui legi nu le-ați împlinit, și ați lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară."
13. Pe când proroceam eu, a murit Pelatia, fiul lui Benaia. Eu am căzut cu fața la pământ, și am strigat cu glas tare: "Ah! Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești Tu și ce a mai rămas din Israel?"
14. Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
15. "Fiul omului, frații tăi, da, frații tăi, cei din robie, și toată casa lui Israel, sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului: "Ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire!..."
16. De aceea spune despre ei: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Dacă-i țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un Templu pentru câtăva vreme, în țara în care au venit."
17. De aceea să le spui: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți, și vă voi da țara lui Israel.
18. Și când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urâciunile.
19. Le voi da o altă inimă, și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, și le voi da o inimă de carne,
20. ca să urmeze poruncile Mele, să păzească și să împlinească legile Mele; și ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.
21. Dar acelora a căror inimă simte plăcere față de idolii și urâciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu."
22. După aceea, heruvimii și-au întins aripile, însoțiți de roți, și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor.
23. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății, și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății.
24. Pe mine însă m-a răpit Duhul și m-a dus iarăși, în vedenie, prin Duhul lui Dumnezeu, în Haldea, la prinșii de război. Și astfel vedenia, pe care o avusesem, a pierit de la mine.
25. Apoi am spus prinșilor de război toate lucrurile, pe care mi le descoperise Domnul.


Capitolul 12

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și n-aud; căci sunt o casă de răzvrătiți.
3. De aceea, fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie, și pleacă ziua, sub ochii lor! Pleacă, în fața lor, din locul unde ești și du-te în alt loc: poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici.
4. Scoate-ți lucrurile ca niște lucruri de călătorie, ziua, sub ochii lor; dar pleacă seara, în fața lor, cum pleacă cei ce se duc în robie.
5. Să spargi zidul sub ochii lor, și să-ți scoți lucrurile pe acolo.
6. Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoți afară pe negură, să-ți acoperi fața și să nu te uiți la pământ; căci vreau să fii un semn pentru casa lui Israel."
7. Am făcut cum mi se poruncise: mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie, seara am spart zidul cu mâna, și le-am scos pe negură și le-am pus pe umăr, în fața lor.
8. Dimineața însă, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. "Fiul omului, nu ți-a zis casa lui Israel, această casă de îndărătnici: "Ce faci?"
10. Spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Prorocia aceasta privește pe domnul care este la Ierusalim, și pe toată casa lui Israel, care se află acolo."
11. Spune: "Eu sunt un semn pentru voi! Cum am făcut eu, așa li se va face și lor: se vor duce într-o țară străină în robie.
12. Domnitorul care este în mijlocul lor își va pune lucrurile pe umăr și va pleca pe negură; vor sparge zidul ca să-l scoată afară; își va acoperi fața, ca să nu vadă pământul cu ochii.
13. Îmi voi întinde mreaja peste el, și va fi prins în lațul Meu; îl voi duce la Babilon, în țara Haldeilor; dar nu-i va vedea, și va muri acolo.
14. Pe toți cei ce stau în jurul lui și îi sunt de ajutor, și pe toate oștile lui, îi voi risipi în toate vânturile, și voi scoate sabia după ei.
15. Atunci vor ști că Eu sunt Domnul, când îi voi împrăștia printre neamuri, și îi voi risipi în felurite țări.
16. Dar voi lăsa din ei vreo câțiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete și de ciumă, ca să istorisească toate urâciunile lor printre neamurile la care vor merge, și să știe că Eu sunt Domnul."
17. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
18. "Fiul omului, îți vei mânca pâinea tremurând, și îți vei bea apa cu neliniște și groază.
19. Spune poporului din țară: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu, despre locuitorii Ierusalimului din țara lui Israel: "Ei își vor mânca pâinea cu neliniște, și își vor bea apa cu groază; căci țara le va fi jefuită de tot ce are, din pricina silniciei tuturor celor ce o locuiesc.
20. Cetățile pline cu popor vor fi nimicite, și țara va fi pustiită, ca să știți că Eu sunt Domnul."
21. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
22. "Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură, pe care-l întrebuințați în țara lui Israel: "Zilele se lungesc, și toate vedeniile rămân neîmplinite?"
23. De aceea spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură, și nu se va mai întrebuința în Israel. De aceea spune-le: "Se apropie zilele, și toate vedeniile se vor împlini!"
24. Căci nu vor mai fi vedenii mincinoase, nici prorociri înșelătoare, în mijlocul casei lui Israel!
25. Căci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune se va împlini, și nu va mai fi amânat; da, în zilele voastre, casă de îndărătnici, voi rosti un cuvânt și-l voi împlini, zice Domnul, Dumnezeu."
26. Cuvântul Domnului mi-a vorbit apoi astfel:
27. "Fiul omului, iată, casa lui Israel zice: "Vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească, și prorocește pentru vremuri depărtate!"
28. De aceea spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele; ci cuvântul, pe care-l voi rosti, se va împlini, zice Domnul, Dumnezeu."


Capitolul 13

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, prorocește împotriva prorocilor lui Israel, care prorocesc, și spune celor ce prorocesc după gustul inimii lor: "Ascultați cuvântul Domnului!
3. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic!
4. Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor!
5. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel, ca să rămâneți tari în luptă, în ziua Domnului.
6. Vedeniile lor sunt înșelătoare, și prorociile lor mincinoase. Ei zic: "Așa vorbește Domnul!" măcar că Domnul nu i-a trimis; și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor.
7. Nu sunt înșelătoare vedeniile, pe care le aveți, și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți? Voi ziceți: "Așa vorbește Domnul!" în timp ce Eu n-am vorbit.
8. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că spuneți lucruri înșelătoare, și vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi, zice Domnul, Dumnezeu".
9. "Mâna Mea va fi împotriva prorocilor, ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase; ei nu vor rămâne în adunarea poporului Meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel, nici nu vor intra în țara lui Israel. Și veți ști că Eu sunt Domnul Dumnezeu.
10. Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul Meu, zicând: "Pace!" când nu este pace. Poporul Meu zidește un zid, și ei îl tencuiesc cu ipsos.
11. De aceea, spune celor ce-l acoperă cu ipsos că se va prăbuși, va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea, și se va dezlănțui furtuna.
12. Iată, vi se prăbușește zidul! Și atunci vi se va zice: "Unde este ipsosul cu care l-ați tencuit?"
13. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "În urgia Mea, voi porni furtuna; în mânia Mea, va veni o ploaie cu vifor; și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească.
14. Voi surpa zidul pe care l-ați tencuit cu ipsos, îl voi doborî la pământ, și i se vor dezgoli temeliile; se va prăbuși, și veți pieri în mijlocul dărâmăturilor lui. Și veți ști că Eu sunt Domnul.
15. Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu ipsos; și vă voi spune: Nu mai este nici un zid! Și s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu ipsos!
16. S-a isprăvit cu prorocii lui Israel, care prorocesc asupra Ierusalimului, și au vedenii de pace asupra lui, când nu este pace, zice Domnul Dumnezeu."
17. Iar tu, fiul omului, întoarce-ți privirile împotriva fiicelor poporului tău, care prorocesc după gustul inimii lor, și prorocește împotriva lor!
18. Spune: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Vai de cele ce cos perinițe pentru subsuori, și fac marame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete! Socotiți că veți prinde sufletele poporului Meu, ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre?
19. Voi Mă necinstiți înaintea poporului Meu, pentru câțiva pumni de orz și câteva bucăți de pâine, ucigând niște suflete, care n-ar trebui să moară, și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul Meu care ascultă minciunile voastre.
20. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, am necaz pe perinițele voastre prin care prindeți sufletele ca păsările; de aceea vi le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeți ca păsările!
21. Vă voi rupe maramele, și voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre; și veți ști că Eu sunt Domnul.
22. Pentru că întristați prin minciuni inima celui neprihănit, când Eu însumi nu l-am întristat, și pentru că întăriți mâinile celui rău ca să-l împiedicați să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viața, -
23. de aceea nu veți mai avea vedenii înșelătoare, și nu veți mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul meu, și veți ști că Eu sunt Domnul."


Capitolul 14

1. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea.
2. Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
3. "Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă, și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei?
4. De aceea vorbește-le, și spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Orice om din casa lui Israel, care își poartă idolii în inimă, și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui - dacă va veni să vorbească prorocului, - Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulțimii idolilor lui,
5. ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel, care s-au depărtat de Mine din pricina tuturor idolilor."
6. De aceea, spune casei lui Israel: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Întoarceți-vă, și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urâciunile voastre!
7. Căci orice om din casa lui Israel, sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de Mine, care își poartă idolii în inima lui, și nu-și ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, - dacă va veni să vorbească unui proroc, ca să Mă întrebe prin el, - Eu, Domnul, prin Mine însumi îi voi răspunde.
8. Îmi voi întoarce Fața împotriva omului acestuia, îl voi face un semn și de pomină, și-l îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului Meu. Și veți ști că Eu sunt Domnul!
9. Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui, și-l voi nimici din mijlocul poporului Meu Israel.
10. Își vor purta astfel păcatul lor, și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă,
11. ca să nu se mai rătăcească de la Mine casa lui Israel, și să nu se mai spurce cu toate fărădelegile ei. Atunci vor fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor, zice Domnul, Dumnezeu!" -
12. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
13. "Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva Mea, dedându-se la fărădelege, și Îmi voi întinde mâna împotriva ei, - dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele,
14. chiar de ar fi în mijlocul ei acești trei oameni: Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul, Dumnezeu."
15. "Dacă aș lăsa ca țara să fie cutreierată de fiare sălbatice, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni, din pricina acestor fiare,
16. și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa, și țara ar ajunge un pustiu.
17. Sau dacă aș aduce sabie împotriva țării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin țară, dacă i-aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele,
18. și ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața Mea, - zice Domnul Dumnezeu, - că n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa.
19. Sau dacă aș trimite ciuma în țara aceasta, dacă Mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele,
20. și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața Mea - zice Domnul, Dumnezeu - că n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor."
21. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele: sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele,
22. tot va fi o rămășiță care ca scăpa, care va ieși din el, și anume: fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veți vedea purtarea și faptele, și vă veți mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui.
23. Ei vă vor mângâia, când le veți vedea purtarea și faptele, și veți cunoaște că nu fără temei fac Eu tot ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul, Dumnezeu."


Capitolul 15

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel:
2. "Fiul omului, ce are lemnul de viță mai mult decât orice alt lemn, vițele de vie mai mult decât cele ce sunt printre copacii din pădure?
3. Ia oare cineva din lemnul acesta, ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlig de atârnat ceva în el?
4. Iată că este pus pe foc să ardă; după ce îi arde focul cele două capete și mijlocul, mai poate fi el bun de ceva?
5. Iată, când era întreg, nu se putea face nimic din el; cu cât mai puțin acum, după ce l-a mistuit și l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el?
6. De aceea așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Ca lemnul de viță dintre copacii din pădure, pe care-l pun pe foc să-l ard, așa voi da și pe locuitorii Ierusalimului.
7. Îmi voi întoarce Fața împotriva lor; au ieșit din foc, dar focul îi va arde de tot. Și veți ști că Eu sunt Domnul, când Îmi voi întoarce Fața împotriva lor.
8. Voi preface țara într-un pustiu, pentru că au fost necredincioși, zice Domnul Dumnezeu."


Capitolul 16

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, arată Ierusalimului urâciunile lui!
3. Și spune-i: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu, către cetatea Ierusalimului: "Prin obârșia și nașterea ta ești din țara Canaaniților; tatăl tău era Amorit, și mama ta Hetită.
4. La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost scăldată în apă, ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare, și nici n-ai fost înfășată în scutece.
5. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine, ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri, din milă pentru tine; ci ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă le era de tine, în ziua nașterii tale.
6. Atunci Eu am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău, și am zis: "Trăiește chiar și în sângele tău!" Da, ți-am zis: "Trăiește chiar și în sângele tău!"
7. Te-am înmulțit cu zecile de mii" ca iarba de pe câmp. Și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumusețe desăvârșită; ți s-au rotunjit țâțele, ți-a crescut părul. Dar erai tot goală, goală de tot.
8. Când am trecut Eu pe lângă tine, M-am uitat la tine, și iată că îți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei Mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a Mea!
9. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele de pe tine, și te-am uns cu untdelemn.
10. Ți-am dat haine cusute cu fir, și o încălțăminte de piele de vițel de mare, te-am încins cu in subțire, și te-am îmbrăcat în mătase.
11. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână, și o salbă la gât;
12. ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi, și o cunună minunată pe cap.
13. Astfel, ai fost împodobită cu aur și cu argint, și ai fost îmbrăcată cu in subțire, cu mătase și cusături cu fir. Ai mâncat floarea făinii, miere și untdelemn. Erai de o frumusețe desăvârșită, ba ajunsesei chiar împărăteasă.
14. Ți s-a dus vestea printre neamuri, pentru frumusețea ta; căci era desăvârșită de tot, datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul, Dumnezeu."
15. "Dar te-ai încrezut în frumusețea ta, și ai curvit, la adăpostul numelui tău celui mare; ți-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor, și te-ai dat lor.
16. Ai luat și din hainele tale, ți-ai făcut înălțimi pe care le-ai împodobit cu toate culorile, și ai curvit pe ele: așa cum nu s-a întâmplat și nici nu se va mai întâmpla vreodată.
17. Ți-ai luat până și minunatele tale podoabe de aur și de argint, pe care ți le dădusem, și ți-ai făcut niște chipuri de bărbați, cu care ai curvit.
18. Ți-ai luat și hainele cusute la gherghef, le-ai îmbrăcat cu ele și ai adus acestor chipuri untdelemnul Meu și tămâia Mea.
19. Pâinea pe care ți-o dădusem, floarea făinii, untdelemnul și mierea, cu care te hrăneam, le-ai adus înaintea lor, ca niște tămâie cu un miros plăcut. Iată ce s-a întâmplat, zice Domnul Dumnezeu!"
20. "Apoi ți-ai luat fiii și fiicele, pe care Mi-i născusei, și i-ai jertfit lor, ca să le slujească de mâncare. Nu erau oare de ajuns curviile tale,
21. de Mi-ai mai junghiat fiii, și i-ai dat, trecându-i prin foc în cinstea lor?
22. Și în mijlocul tuturor urâciunilor și curviilor tale, nu ți-ai adus aminte de vremea tinereții tale, când erai goală, goală de tot, și te zbăteai în sângele tău!
23. După toate aceste răutăți ale tale, - (vai, vai de tine! zice Domnul Dumnezeu), -
24. ți-ai zidit case de curvie, ți-ai făcut înălțimi în toate piețele.
25. La toate colțurile ulițelor ți-ai făcut înălțimi, ți-ai necinstit frumusețea, ți-ai desfăcut picioarele înaintea tuturor trecătorilor, ai făcut tot mai multe curvii.
26. Ai curvit cu Egiptenii, vecinii tăi, cu trupul plin de vlagă, și ți-ai înmulțit curviile, ca să Mă mânii.
27. Dar iată că Mi-am întins mâna împotriva ta, am micșorat partea de întreținere pe care ți-o rânduisem, te-am lăsat în voia vrăjmașelor tale, fiicele Filistenilor, care au roșit de purtarea ta nelegiuită.
28. Apoi ai curvit cu Asirienii, pentru că erai fără saț; ai curvit cu ei, și tot nu te-ai săturat.
29. Ți-ai înmulțit curviile cu țara Canaanului și până în Haldea, dar nici acolo nu te-ai săturat.
30. Ce slăbiciune de inimă ai avut, zice Domnul, Dumnezeu, de ai făcut toate aceste lucruri, care sunt fapta unei ibovnice dedate la curvie,
31. zidindu-ți case de curvie la toate colțurile ulițelor, și făcându-ți înălțimi în toate piețele; n-ai fost nici măcar ca o curvă care-și cere plata.
32. Ai fost femeia prea curvă, care primește pe străini în locul bărbatului ei!
33. Tuturor curvelor li se plătește o plată; dar tu ai dat daruri tuturor ibovnicilor tăi, i-ai câștigat prin daruri, ca să-i tragi la tine din toate părțile și să curvești cu ei.
34. Ai fost cu totul altfel decât celelalte curve, întrucât nimeni nu umbla după tine, ci tu plăteai celor ce veneau la tine, în loc ca tu să fii plătită de ei. De aceea ai fost cu totul altfel decât altele."
35. "De aceea, ascultă, curvo, Cuvântul Domnului!
36. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Pentru că ți-ai risipit banii în felul acesta, și ți-ai descoperit goliciunea în curviile tale cu ibovnicii tăi și cu toți idolii tăi urâcioși, și din pricina sângelui copiilor tăi, pe care li i-ai dat,
37. de aceea, iată, voi strânge pe toți ibovnicii cu care te dezmierdai, pe toți aceia pe care i-ai iubit și pe toți aceia pe care i-ai urât, da, îi voi strânge împotriva ta din toate părțile, îți voi dezveli goliciunea înaintea lor, și îți vor vedea toată goliciunea.
38. Te voi judeca așa cum se judecă femeile prea curve și ucigătoare de copii, și voi face din tine o jertfă sângeroasă a urgiei și geloziei.
39. Te voi da în mâinile lor; îți vor surpa casele de curvie, și îți vor nimici înălțimile; te vor dezbrăca de hainele tale, îți vor lua toată podoaba de pietre scumpe, și te vor lăsa goală, goală de tot.
40. Vor aduce gloata împotriva ta, te vor ucide cu pietre și te vor străpunge cu lovituri de sabie.
41. Îți vor arde casele cu foc, și se vor răzbuna pe tine, înaintea unei mulțimi de femei. Voi face să înceteze astfel curvia ta, și nu vei mai da plată de curvă.
42. Îmi voi potoli mânia împotriva ta, și nu voi mai fi gelos pe tine; Mă voi liniști, nu voi mai fi supărat.
43. Pentru că nu ți-ai adus aminte de vremea tinereții tale, ci M-ai ațâțat prin toate aceste lucruri, iată, voi face ca purtarea ta să cadă asupra capului tău, zice Domnul, Dumnezeu, ca să nu mai săvârșești alte nelegiuiri cu toate urâciunile tale!"
44. "Iată că toți cei ce spun zicători, vor spune despre tine zicătoarea aceasta: "Cum este mama așa și fata!"
45. Tu ești fata mamei tale, care s-a dezgustat de bărbatul și copiii ei. Tu ești sora surorilor tale, care s-au dezgustat de bărbații și copiii lor. Mama voastră era o Hetită și tatăl vostru un Amorit.
46. Sora ta cea mai mare, care locuiește la miazănoapte de tine, este Samaria, ea și fiicele ei; și sora ta cea mai mică este Sodoma și fiicele ei, și locuiește la miazăzi de tine.
47. Tu nu numai că ai umblat pe căile lor, și ai săvârșit aceleași urâciuni, ci, ca și cum atât ar fi fost prea puțin, ai fost mai stricată decât ele în toate purtările tale.
48. Pe viața Mea, zice Domnul, Dumnezeu că sora ta Sodoma, și fiicele ei n-au făcut ce ați făcut voi, tu și fiicele tale.
49. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit.
50. Ele s-au semețit, și au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea; de aceea le-am și nimicit, când am văzut lucrul acesta.
51. Samaria n-a făcut nici jumătate din păcatele tale; urâciunile tale au fost mai multe decât ale ei, așa că ai ușurat vina surorilor tale prin toate urâciunile pe care le-ai făcut acum.
52. Tu, care ușurai vina surorilor tale, prin purtarea ta, suferă acum urmările răutății tale; prin păcatele tale, prin care te-ai făcut mai urâcioasă decât ele, acum le faci mai ușoară vina decât a ta; de aceea acoperă-te de rușine, și poartă-ți ocara, fiindcă ai ușurat vina surorilor tale!
53. Voi aduce înapoi pe prinșii lor de război, pe prinșii de război ai Sodomei și ai fiicelor ei, pe prinșii de război ai Samariei și ai fiicelor ei, și pe prinșii tăi de război în mijlocul lor,
54. ca să-ți suferi ocara, și să roșești pentru tot ce ai făcut, slujindu-le ca o pricină de mângâiere.
55. Astfel, surorile tale: Sodoma și fiicele ei, se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte, și Samaria și fiicele ei se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte, și tu și fiicele tale vă veți întoarce iarăși la starea voastră de mai înainte.
56. Nu vorbeai deloc despre sora ta Sodoma, în vremea mândriei tale,
57. mai înainte de vădirea răutății tale, când ai primit batjocurile fiicelor Siriei, ale tuturor vecinilor tăi, și ale fiicelor Filistenilor, care te disprețuiesc de jur împrejur!
58. Trebuie să-ți porți, în adevăr, nelegiuirile și urâciunile, zice Domnul."
59. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Îți voi face întocmai cum ai făcut și tu, care au nesocotit jurământul, rupând legământul!
60. Dar Îmi voi aduce aminte de legământul Meu făcut cu tine în vremea tinereții tale, și voi face cu tine un legământ veșnic.
61. Atunci îți vei aduce aminte de purtarea ta, te vei rușina, când vei primi la tine pe surorile tale, mai mari și mai mici, pe care ți le voi da ca fiice, dar nu pe temeiul legământului făcut cu tine.
62. Voi face legământul Meu cu tine, și vei ști că Eu sunt Domnul,
63. ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești, și să nu mai deschizi gura de rușine, când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu."


Capitolul 17

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune o pildă casei lui Israel,
3. și zi: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit în Liban, și a luat vârful unui cedru.
4. A rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus-o într-o țară de negoț, și a pus-o într-o cetate de negustori;
5. a luat și din sămânța țării și a pus-o într-un pământ roditor; a pus-o lângă o apă mare, și a sădit-o ca pe o salcie.
6. Lăstarul acesta a crescut, și s-a făcut un butuc de viță întins, dar nu prea înalt; vițele îi erau îndreptate spre vultur, și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viță, a dat lăstari, și a făcut mlădițe.
7. Mai era însă un alt vultur, mare, cu aripi lungi și cu pene multe. Și iată că din pământul unde era sădită, vița aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el, și și-a îndreptat ramurile spre el, ca s-o ude mai mult decât pe stratul în care era sădită.
8. Vița era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, așa ca să facă mlădițe, să dea rod, și să se facă o viță minunată".
9. "Spune, zice Domnul, Dumnezeu, îi va merge bine ei oare? Nu-i va smulge vulturul dintâi rădăcinile, și-i va tăia rodul, și i se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca și nu va trebui nici un braț puternic, nici multă lume, ca s-o scoată din rădăcinile ei.
10. Iată că este sădită: îi va merge bine? Dacă o va atinge vântul de răsărit, nu se va usca ea oare? Da, se va usca în straturile unde a odrăslit."
11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
12. "Spune casei acesteia răzvrătite: "Nu știți ce înseamnă aceasta?" Și spune: "Iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul și pe căpeteniile lui, și i-a dus cu el în Babilon.
13. A luat un vlăstar de neam împărătesc, a făcut legământ cu el, și l-a pus să jure; dar pe mai marii țării i-a luat cu el,
14. ca împărăția să rămână smerită, să nu se mai poată ridica, ci împăratul să-și țină legământul, rămânându-i credincios.
15. Dar el s-a răsculat împotriva lui, și a trimis soli în Egipt, ca să-i dea cai și un mare număr de oameni. Cel ce a făcut asemenea lucruri va izbuti el oare, va scăpa el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legământul?"
16. "Pe viața Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că în țara împăratului care l-a pus să domnească, față de care și-a călcat jurământul și al cărui legământ l-a rupt, lângă el, în mijlocul Babilonului va muri!
17. Așa că nici Faraon nu va veni cu o oaste mare și popor mult să-l ajute în război, când se vor ridica întărituri și se vor face șanțuri pentru nimicirea multor suflete.
18. El a nesocotit jurământul, până într-atât, că a rupt legământul, ba încă și-a dat mâna, și a făcut toate aceste lucruri; nu va scăpa!
19. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pe viața Mea că, întrucât a nesocotit jurământul făcut în Numele Meu, și a rupt legământul Meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta.
20. Îmi voi întinde mreaja peste el, și va fi prins în lațul Meu. Îl voi duce în Babilon, și acolo îl voi judeca pentru abaterea săvârșită de el față de Mine.
21. Dar toți fugarii din toate oștile lui vor cădea loviți de sabie, și cei ce vor mai rămâne vor fi risipiți în toate vânturile. Și veți ști că Eu, Domnul, am spus aceste lucruri."
22. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Eu însumi voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare, și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă, și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat.
23. Și anume, o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel; ea va da lăstari, va aduce rod, și se va face un cedru măreț. Păsări de tot felul se vor odihni sub el, tot ce are aripi se va odihni sub umbra ramurilor lui.
24. Și toți copacii de pe câmp vor ști că Eu, Domnul, am pogorât copacul care se înălța și am înălțat copacul care era plecat; că Eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit, și voi și face.


Capitolul 18

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel:
2. "Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel: "Părinții au mâncat aguridă, și copiilor li s-au sterpezit dinții?"
3. "Pe viața Mea, zice Domnul, Dumnezeu că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel.
4. Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot așa și sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri.
5. Omul care este drept, care face judecată și dreptate,
6. care nu mănâncă pe munți carne jertfită idolilor, și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinstește nevasta aproapelui său, și nu se apropie de nevasta sa în timpul necurățeniei ei,
7. care n-asuprește pe nimeni, care dă înapoi datornicului zălogul, care nu răpește nimic, care dă din pâinea lui celui flămând și învelește cu o haină pe cel gol,
8. care nu împrumută cu dobândă și nu ia camătă, care își abate mâna de la nelegiuire și judecă după adevăr între un om și altul,
9. care urmează legile Mele și păzește poruncile Mele, lucrând cu credincioșie, - omul acela este drept, și va trăi negreșit, zice Domnul, Dumnezeu."
10. "Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care varsă sânge, sau care face ceva de felul acesta;
11. dacă acest fiu nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci mănâncă pe munți, necinstește pe nevasta aproapelui său,
12. asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idoli și face urâciuni,
13. împrumută cu dobândă și ia camăta, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi; a săvârșit toate aceste urâciuni, de aceea trebuie să moară. Sângele lui să cadă asupra capului lui!
14. Dar dacă un om are un fiu, care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel;
15. dacă fiul acela nu mănâncă pe munți și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, nu necinstește pe nevasta aproapelui său,
16. nu asuprește pe nimeni, nu ia nici un zălog, nu răpește, ci dă din pâinea lui celui flămând și acoperă cu o haină pe cel gol,
17. își abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă nici camătă, păzește poruncile Mele și urmează legile Mele, acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreșit.
18. Dar tatăl său, care a fost un asupritor, a răpit de la alții, a făcut în mijlocul poporului său ce nu este bine, el va muri pentru nelegiuirea lui!"
19. "Voi însă ziceți: "Pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său?" Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile Mele; el va trăi negreșit!
20. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, și răutatea celui rău va fi peste el.
21. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit, și păzește toate legile Mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri.
22. Toate fărădelegile pe care le-a făcut, i se vor uita! El va trăi, din pricina neprihănirii în care a trăit.
23. Doresc Eu moartea păcătosului? zice Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască?
24. Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urâciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat; de aceea va muri în ele.
25. Voi ziceți: "Calea Domnului nu este dreaptă!" Ascultați dar, casa lui Israel! Nu este calea Mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte?
26. Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o.
27. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu.
28. Pentru că își deschide ochii și se abate de la toate fărădelegile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri."
29. Casa lui Israel zice: "Calea Domnului nu este dreaptă." Oare calea Mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte?
30. De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire.
31. Lepădați de la voi toate fărădelegile, prin care ați păcătuit, faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casă a lui Israel?
32. Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu, și veți trăi."


Capitolul 19

1. "Tu însă, fă o plângere asupra domnului lui Israel,
2. și zi: "Ce era mama ta? O leoaică. Stătea culcată cu leii, și își creștea puii în mijlocul puilor de lei.
3. A crescut pe unul din puii ei, care s-a făcut un leuț, învățat să sfâșie prada; și a mâncat oameni.
4. Neamurile au făcut o prinsoare împotriva lui, și a fost prins în groapa lor; i-au pus un belciug în nări și l-au dus în țara Egiptului.
5. Leoaica, dacă a văzut că degeaba îl aștepta, și că s-a înșelat în nădejdea ei, a luat un alt pui, și l-a făcut leuț.
6. El a umblat cu leii, s-a făcut leuț, a învățat să sfâșie prada, și a mâncat oameni.
7. A năvălit în palatele lor, și le-a nimicit cetățile; așa că țara, cu tot ce se află în ea, s-a îngrozit de mugetul răcnetelor lui.
8. Dar împotriva lui s-au înșiruit neamurile din toate ținuturile dimprejur. I-au întins lațuri, și a fost prins în groapa lor.
9. I-au pus un belciug în nări, l-au pus într-o cușcă, și l-au dus la împăratul Babilonului, apoi l-au dus într-o cetățuie, ca să nu i se mai audă glasul pe munții lui Israel."
10. "Mama ta, ca și tine, era ca o vie sădită lângă ape. Era roditoare și încărcată de mlădițe, din pricina belșugului apelor.
11. Ramurile ei erau așa de tari că se puteau face toiege de cârmuitori din ele; prin înălțimea ei întrecea ramurile stufoase, și atrăgea privirile cu înălțimea ei, și prin mulțimea mlădițelor ei.
12. Dar a fost smulsă cu mânie și aruncată la pământ; vântul de răsărit i-a uscat roada; mlădițele ei cele puternice au fost rupte, s-au uscat, și le-a mâncat focul.
13. Și acum este sădită în pustie, într-un pământ uscat și fără apă.
14. Din mlădițele ei a ieșit foc, și i-a mâncat roada; așa că nu mai are ramuri tari, bune pentru un toiag de cârmuitor. Aceasta-i o cântare de jale și va sluji drept cântare de jale."


Capitolul 20

1. În al șaptelea an, în ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătrânii lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul, și au șezut jos înaintea mea.
2. Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
3. "Fiul omului, vorbește bătrânilor lui Israel, și spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Să Mă întrebați ați venit? Pe viața Mea, că nu Mă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul, Dumnezeu."
4. "Vrei să-i judeci, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte urâciunile părinților lor!
5. Spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "În ziua când am ales pe Israel, Mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov, și M-am arătat lor în țara Egiptului; Mi-am ridicat mâna spre ei, și am zis: "Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!"
6. În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre ei, ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară, pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările.
7. Atunci le-am zis: "Lepădați fiecare urâciunile care vă atrag privirile, și nu vă spurcați cu idolii Egiptului! Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!"
8. Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea, și n-au vrut să Mă asculte. Nici unul n-a lepădat urâciunile, care îi atrăgeau privirile, și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci am pus de gând să-Mi vărs mânia peste ei, să-Mi sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul țării Egiptului.
9. Dar am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau, și în fața cărora Mă arătasem lor, ca să-i scot din țara Egiptului.
10. Și i-am scos astfel din țara Egiptului, și i-am dus în pustie.
11. Le-am dat legile Mele și le-am făcut cunoscut poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele.
12. Le-am dat și Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine și ei, pentru ca să știe că Eu sunt Domnul, care-i sfințesc.
13. Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea în pustie. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele, și Mi-au pângărit peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustie, ca să-i nimicesc.
14. Dar am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt.
15. Chiar și în pustie Mi-am ridicat mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în țara pe care le-o hotărâsem, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă din toate țările;
16. și aceasta pentru că au lepădat poruncile Mele și n-au urmat legile Mele, și pentru că au pângărit Sabatele Mele, căci inima nu li s-a depărtat de la idolii lor.
17. Dar m-am uitat cu milă la ei, nu i-am nimicit, și nu i-am stârpit în pustie.
18. Atunci am zis fiilor lor în pustie: "Nu vă luați după rânduielile părinților voștri, nu țineți obiceiurile lor, și nu vă spurcați cu idolii lor!
19. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; umblați întocmai după rânduielile Mele, păziți poruncile Mele, și împliniți-le.
20. Sfințiți Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine și voi, ca să știți că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!"
21. Dar fiii s-au răzvrătit și ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit și n-au împlinit poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele, și au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustie.
22. Dar Mi-am tras mâna înapoi, și am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt.
23. În pustie, Mi-am ridicat iarăși mâna spre ei, și le-am jurat că am să-i împrăștii printre neamuri, și să-i risipesc în felurite țări,
24. pentru că n-au împlinit poruncile Mele, și au lepădat învățăturile Mele, au pângărit Sabatele mele, și și-au întors ochii spre idolii părinților lor.
25. Ba încă le-am dat și legi care nu erau bune, și porunci prin care nu puteau să trăiască.
26. I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc pe toți întâii lor născuți; am vrut să-i pedepsesc astfel, și să le arăt că Eu sunt Domnul."
27. "De aceea, fiul omului, vorbește casei lui Israel, și spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Părinții voștri M-au batjocorit și mai mult, arătându-se necredincioși față de Mine.
28. Și anume, când i-am dus în țara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt și spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare care Mă mâniau, acolo și-au ars miresmele de un miros plăcut, și acolo și-au turnat jertfele de băutură.
29. Eu i-am întrebat: "Ce sunt aceste înălțimi, la care vă duceți?" De aceea li s-a dat numele de "înălțimi" până în ziua de azi!
30. De aceea spune casei lui Israel: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Voiți voi să spurcați în felul părinților voștri și să curviți alergând după urâciunile lor?
31. Da, aducându-vă darurile de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcați și azi prin idolii voștri. Și Eu să Mă las să fiu întrebat de voi, casa lui Israel! Pe viața Mea, zice Domnul, Dumnezeul, că nu Mă voi lăsa întrebat de voi!
32. Nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți, când ziceți: "Vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări, vrem să slujim lemnului și pietrei!"
33. Pe viața Mea, - zice Domnul Dumnezeu - că Eu însumi voi fi Împărat peste voi, cu mână tare și cu braț întins, și vărsându-Mi urgia.
34. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor, și vă voi strânge din țările în care v-am risipit, cu mână tare și cu braț întins, și vărsându-Mi urgia.
35. Vă voi aduce în pustia popoarelor, și acolo Mă voi judeca față în față cu voi.
36. Cum M-am judecat cu părinții voștri în pustia țării Egiptului, așa Mă voi judeca și cu voi, - zice Domnul Dumnezeu.
37. Vă voi trece pe sub toiag, și vă voi pune sub mustrarea legământului.
38. Voi deosebi dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei ce nu-Mi sunt credincioși; îi voi scoate din țara în care sunt străini, dar nu vor merge iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că Eu sunt Domnul."
39. Acum, casa lui Israel, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Duceți-vă și slujiți fiecare la idolii voștri! După aceea, Mă veți asculta negreșit, și nu veți mai pângări Numele Meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri!
40. Căci pe muntele Meu cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel, - zice Domnul, Dumnezeu - acolo Îmi va sluji toată casa lui Israel, toți cei ce vor fi în țară; acolo îi voi primi cu bunăvoință, voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre, și tot ce-Mi veți închina.
41. Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor, și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți; și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor.
42. Și veți ști că Eu sunt Domnul, când vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care jurasem că o voi da părinților voștri.
43. Acolo vă veți aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu care v-ați spurcat; și vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina tuturor fărădelegilor pe care le-ați făcut.
44. Și veți ști că Eu sunt Domnul, când Mă voi purta cu voi având în vedere Numele Meu, și nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu."
45. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
46. "Fiul omului, întoarce-ți fața spre miazăzi, și vorbește împotriva locurilor de miazăzi! Prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miazăzi!
47. Spune pădurii de la miazăzi: "Ascultă cuvântul Domnului! Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată, voi aprinde un foc în tine, care va mistui orice copac verde și orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă, și totul va fi ars de ea, de la miazăzi până la miazănoapte.
48. Și orice făptură va vedea că Eu, Domnul, l-am aprins, și nu se va stinge nicidecum!"
49. Eu am zis: "Ah! Doamne, Dumnezeule! Ei zic despre mine: "Omul acesta face întruna la pilde!"


Capitolul 21

1. Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, întoarce-ți fața spre Ierusalim, și vorbește împotriva locurilor sfinte, prorocește împotriva țării lui Israel!
3. Spune țării lui Israel: "Așa vorbește Domnul: "Iată, am necaz pe tine, Îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău.
4. Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău, sabia Mea va ieși din teacă, pentru ca să lovească orice făptură, de la miazăzi până la miazănoapte.
5. Și orice făptură va ști că Eu, Domnul, Mi-am scos sabia din teacă, și nu se va mai întoarce înapoi în ea.
6. Și tu, fiul omului, gemi! Cu rărunchii zdrobiți, și cu amărăciunea în suflet, gemi sub privirile lor!
7. Și dacă te vor întreba: "Pentru ce gemi?" să răspunzi: "Pentru că vine o veste"... Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni, și toți genunchii se vor topi ca apa!... Iată că vine, a sosit, - zice Domnul, Dumnezeu!"
8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. "Fiul omului, prorocește și spune: "Așa vorbește Domnul. Zi: "Sabia, da, sabia este ascuțită, și lustruită.
10. Este ascuțită pentru măcel, și lustruită ca să lucească!... O, sabie, tu tai toiagul de cârmuire al fiului meu, care nesocotește orice lemn...
11. A dat-o la lustruit, ca s-o apuce cu mâna; este ascuțită sabia, și lustruită, ca să înarmeze mâna celui ce măcelărește.
12. Strigă și vaită-te, fiul omului! Căci este scoasă împotriva poporului Meu, împotriva tuturor voievozilor lui Israel, care sunt dați pradă sabiei împreună cu poporul Meu; de aceea bate-te pe coapsă!
13. Da, încercarea s-a făcut, și ce va fi dacă toiagul acesta de cârmuire, care nesocotește totul, va fi nimicit? zice Domnul Dumnezeu!"
14. "Și tu, fiul omului, prorocește, și bate din mâini! Loviturile sabiei să fie îndoite, întreite! Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care îi urmărește din toate părțile.
15. Ca să arunc groaza în inimi, ca să înmulțesc pe cei loviți, de aceea am tras sabia, amenințându-i la toate porțile lor. Vai! e făcută să fulgere, și ascuțită pentru măcel!
16. Strânge-ți puterile, sabie, întoarce-te la dreapta! Așează-te, întoarce-te la stânga! Îndreaptă-ți ascuțișul în toate părțile!
17. Și Eu voi bate din mâini de bucurie, și Îmi voi potoli urgia. Eu, Domnul, vorbesc!"
18. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
19. "Fiul omului, croiește-ți două drumuri pe unde să treacă sabia împăratului Babilonului! Amândouă trebuie să iasă din aceeași țară. Fă un semn pe drum, fă-l la începutul drumului care duce într-o cetate.
20. Să faci unul din aceste drumuri așa ca sabia că vină la Raba, cetatea copiilor lui Amon, și pe celălalt, așa ca sabia să vină în Iuda, la Ierusalim, cetatea întărită.
21. Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii; el scutură săgețile, întreabă terafimii, și cercetează ficatul.
22. Sorțul, care este în dreapta lui, înseamnă Ierusalimul, unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel, și să scoată strigăte de război; vor ridica berbeci împotriva porților, vor ridica întărituri și vor face șanțuri de apărare.
23. Copiii lui Israel nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii deșarte, ei care au făcut jurăminte mincinoase. Dar împăratul Babilonului își aduce aminte de nelegiuirea lor, așa că vor fi prinși.
24. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că vă făliți cu nelegiuirea voastră, vădindu-vă fărădelegile, arătându-vă păcatele în toate faptele voastre; pentru că vă făliți cu ele, veți fi prinși de mâna lui!
25. Și tu, domn nelegiuit, gata să fii ucis, domn al lui Israel, a cărui zi vine tocmai când nelegiuirea este la culme!
26. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "La o parte cu mitra, jos cununa împărătească! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălțat, și ce este înălțat va fi plecat!
27. Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea, și în mâna căruia o voi încredința."
28. "Și tu, fiul omului, prorocește, și spune: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu, despre copiii lui Amon și despre ocara lor. Spune: "Sabia, da, sabia este scoasă pentru măcel; este lustruită pentru nimicire, ca să lucească!
29. În mijlocul vedeniilor cu care te înșeală ei și în mijlocul prorociilor mincinoase pe care ți le fac ei, te vor face să cazi între trupurile moarte ale celor răi, a căror zi vine tocmai când nelegiuirea lor este la culme.
30. Bagă-ți sabia înapoi în teacă. În locul în care ai fost făcut, în țara ta de naștere, te voi judeca!
31. Îmi voi vărsa mânia peste tine, voi sufla împotriva ta cu focul urgiei Mele, și te voi da în mâinile unor oameni care sfâșie și care nu lucrează decât la nimicire.
32. Vei fi ars de foc; sângele tău va curge în mijlocul țării! Nu-și vor mai aduce aminte de tine! Căci Eu, Domnul, am vorbit."


Capitolul 22

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel:
2. "Și tu, fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă de sânge? Pune-i înainte toate urâciunile ei!
3. Spune: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Cetate, care verși sânge în mijlocul tău, ca să-ți vină ziua, și care-ți faci idoli ca să te spurci!
4. Te-ai făcut vinovată din pricina sângelui pe care l-ai vărsat, și te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ți-ai apropiat astfel zilele, și ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te fac de ocară printre neamuri și de batjocură printre toate țările.
5. Cei de aproape și cei de departe își vor bate joc de tine, căci ești vestită ca spurcată și plină de tulburări!
6. Iată că în tine, toți voievozii lui Israel își întrebuințează puterea ca să verse sânge.
7. În tine, tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți.
8. Tu Îmi nesocotești locașurile Mele cele sfinte, Îmi spurci Sabatele.
9. În tine sunt bârfitori, ca să verse sânge; în tine se mănâncă jertfe idolești pe munți; în mijlocul tău se fac desfrânări.
10. În mijlocul tău, se descoperă goliciunea tatălui; în mijlocul tău, este silită femeia în timpul necurăției ei!
11. În mijlocul tău, fiecare se dedă la urâciuni cu nevasta aproapelui său, fiecare se spurcă prin amestecare de sânge cu nora sa, fiecare necinstește pe sora sa, pe fiica tatălui său.
12. În tine, se iau daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău, și pe Mine, Mă uiți, zice Domnul, Dumnezeu."
13. "De aceea, iată că bat din mâini, din pricina lăcomiei pe care ai avut-o, și din pricina sângelui vărsat în mijlocul tău.
14. Îți va suferi inima, și Îți vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul, am vorbit, și voi și lucra.
15. Te voi risipi printre neamuri, te voi răspândi în felurite țări, și îți voi nimici cu desăvârșire necurăția din mijlocul tău.
16. Vei fi spurcată astfel de tine însăți înaintea neamurilor, și vei ști că Eu sunt Domnul."
17. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
18. "Fiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru Mine ca niște zgură; toți sunt aramă, cositor, fier, plumb, în cuptorul de topit; au ajuns niște zgură de argint.
19. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că toți ați ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului.
20. Cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul, în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească, așa vă voi strânge și Eu în mânia și urgia Mea, vă voi pune acolo și vă voi topi.
21. Da, vă voi strânge și voi sufla peste voi cu focul mâniei Mele și vă veți topi în el.
22. Cum se topește argintul în topitoare, așa veți fi topiți voi în mijlocul lui. Și veți ști că Eu Domnul, Mi-am vărsat mânia peste voi."
23. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
24. "Fiul omului, spune Ierusalimului: "Ești o țară necurățită, și neudată de ploaie în ziua mâniei."
25. Mai marii lui uneltesc în mijlocul lui, ca să înghită sufletele, ca un leu care răcnește și își sfâșie prada; pun mâna pe bogații și lucruri scumpe, și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui.
26. Preoții lui calcă Legea Mea și Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat, își întorc ochii de la Sabatele Mele, și sunt pângărit în mijlocul lor.
27. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada; varsă sânge, pierd sufletele, numai ca să-și potolească lăcomia de bani.
28. Prorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu!" Și Domnul nu le-a vorbit!
29. Poporul din țară se dedă la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin, împotriva oricărei dreptăți!
30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid, și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc nici unul!
31. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei Mele, și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul, Dumnezeu."


Capitolul 23

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiași mame.
3. Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinerețea lor; acolo le-au fost strânse țâțele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc.
4. Cea mai mare se chema Ohola, și sora ei Oholiba. Erau ale Mele, și au născut fii și fiice." Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.
5. Ohola nu Mi-a fost credincioasă; s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după Asirieni, vecinii ei,
6. îmbrăcați cu ștofe vopsite în albastru, dregători și căpetenii, toți tineri și plăcuți, călăreți călare pe cai.
7. Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s-a spurcat cu toți aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toți idolii lor.
8. Nu s-a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea din tinerețea ei, îi atinseseră sânul fecioresc, și își vărsaseră curviile peste ea.
9. De aceea, am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste.
10. Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii și fiicele, și pe ea au ucis-o cu sabia, de i s-a dus vestea printre femei, după judecățile făcute de ei asupra ei.
11. Sora ei Oholiba a văzut lucrul acesta, și a fost mai fără frâu, decât ea în patima ei; și a întrecut pe sora sa în curvii.
12. Ea s-a aprins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători și căpetenii, vecinii ei, îmbrăcați în chip strălucit, călăreți călare pe cai, toți tineri și plăcuți.
13. Am văzut că se spurcase, întocmai ca cea dintâi din amândouă.
14. Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de Haldei zugrăviți cu culoare roșie,
15. cu brâie împrejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toți având înfățișarea unor viteji, după felul Babilonenilor, a căror țară de naștere este Haldea; și s-a aprins după ei,
16. la cea dintâi privire, și le-a trimis soli în Haldea.
17. Și copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, și au spurcat-o cu curviile lor. Așa că ea s-a spurcat cu ei, și apoi inima i s-a înstrăinat de ei.
18. Și când și-a dezgolit ea necurăția, și-a descoperit goliciunea, și inima Mea s-a înstrăinat de ea, cum se înstrăinase și de sora sa.
19. Dar ea și-a înmulțit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăși la zilele tinereții ei, când curvea în țara Egiptului.
20. Ea s-a aprins după niște necurați, a căror carne era ca a măgarilor, și a căror apropiere era ca a armăsarilor.
21. Astfel, ți-ai înnoit iarăși nelegiuirile tinereții tale, când Egiptenii îți strângeau țâțele, din pricina sânului tău fecioresc.
22. De aceea, Oholiba, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată că ațâț împotriva ta pe ibovnicii tăi, de care ți-ai înstrăinat inima, și-i aduc din toate părțile împotriva ta:
23. pe Babiloneni și pe toți Haldeii, căpitani, voievozi și domni, și pe toți copiii Asiriei împreună cu ei, tineri și plăcuți, toți dregători și căpetenii, oameni vestiți, toți călare pe cai.
24. Ei vin împotriva ta cu arme, care și roți, și cu o mulțime de popoare. Cu scut, pavăză și coifuri, înaintează din toate părțile împotriva ta. Lor le încredințez judecata, și te vor judeca după legile lor.
25. Te fac să-Mi simți gelozia, și se vor purta cu urgie cu tine. Îți vor tăia nasul și urechile, și sămânța ta va cădea lovită de sabie. Îți vor lua fiii și fiicele, și ce-ți va mai rămâne, va fi mâncat de foc.
26. Te vor dezbrăca de haine, și vor lua podoabele scumpe cu care te gătești.
27. Voi pune astfel capăt nelegiuirilor tale și curviilor tale din țara Egiptului. Așa că nu-ți vei mai îndrepta privirile spre ei, și nu te vei mai gândi la Egipt.
28. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată, te dau în mâinile acelora pe care îi urăști, în mâinile acelora de care ți s-a înstrăinat inima.
29. Se vor purta cu ură cu tine; îți vor ridica toate bogățiile, și te vor lăsa goală, goală de tot. Rușinea necurățiilor tale se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și curviilor tale.
30. Lucrurile acestea ți se vor întâmpla, pentru că ai curvit cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor.
31. Ai mers pe calea surorii tale, de aceea, și Eu îți pun potirul ei în mână.
32. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Vei bea potirul surorii tale, cel larg și adânc; vei ajunge de râs și de batjocură. Încape mult în el!
33. Te vei umple de beție și durere; căci potirul surorii tale Samaria este un potir de groază și spaimă!
34. Îl vei bea și îl vei goli, îi vei roade cioburile, și-ți vei sfâșia țâțele. Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu."
35. De aceea așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că M-ai uitat, pentru că M-ai aruncat la spate-ți, poartă-ți și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și curviilor tale."
36. Domnul mi-a zis: "Fiul omului, vrei să judeci pe Ohola și Oholiba? Pune-le înainte urâciunile lor!
37. Ele s-au dedat la preacurvie, și pe mâinile lor este sânge: au preacurvit cu idolii lor; și copiii pe care Mi-i născuseră, i-au trecut prin foc în cinstea lor, ca să-i mănânce!
38. Afară de aceasta iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locașul cel sfânt în aceeași zi, și Mi-au pângărit Sabatele.
39. Căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și în Locașul Meu cel sfânt, ca să-l spurce. Iată ce au făcut în Casa Mea.
40. Au umblat chiar după oamenii, care veneau de departe, le-au trimis soli, și iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi, și te-ai gătit cu podoabele tale;
41. ai șezut pe un pat măreț, înaintea căruia era întinsă o masă, pe care ai pus tămâia și untdelemnul Meu.
42. S-au auzit strigătele unei mulțimi vesele; și cu mulțimea aceasta de oameni de rând au adus niște bețivi din pustie, care au pus brățări în mâinile celor două surori și mândre cununi pe capetele lor.
43. Am zis atunci cu privire la curva cea bătrână: "Și acum își va urma ea oare curviile, și tot vor mai veni la ea?"
44. Și au venit la ea cum vin la o curvă; așa s-au dus la Ohola și Oholiba, la aceste femei nelegiuite.
45. De aceea oamenii fără prihană le vor osândi, cum se osândesc femeile preacurve, cum se osândesc cele ce varsă sânge; căci sunt prea curve, și au sânge pe mâini.
46. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Voi aduce împotriva lor o mulțime de gloată mare, și le voi da pradă chinului și jafului.
47. Adunarea le va ucide cu pietre, și le va doborî cu lovituri de sabie; le vor ucide fiii și fiicele lor, și le vor arde casele cu foc.
48. Voi face astfel să înceteze nelegiuirea în țară; ca toate femeile să ia învățătură, și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră!
49. Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea, și veți purta păcatele săvârșite cu idolii voștri, și veți ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeu!"


Capitolul 24

1. În anul al nouălea, în ziua a zecea a lunii a zecea, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi! Căci chiar în ziua aceasta se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim.
3. Spune o pildă acestei case de îndărătnici, și zi-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pune, pune cazanul, și toarnă apă în el!
4. Pune bucăți de carne în el, toate bucățile cele bune, coapsa și spata, și umple-l cu cele mai bune oase.
5. Alege ce e mai bun din turmă, și pune lemnele grămadă sub cazan; fă-l să fiarbă în clocot mare, și să fiarbă și oasele din el".
6. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Vai de cetatea cea setoasă de sânge, cazanul cel plin de rugină, și de pe care nu se ia rugina! Scoateți bucățile din el unele după altele, fără să trageți la sorți.
7. Căci sângele pe care l-a vărsat ea este încă în mijlocul ei. L-a pus pe stânca goală, nu l-a vărsat pe pământ, ca să-l acopere apoi cu țărână.
8. Ca să-Mi arăt urgia, ca să Mă răzbun, i-am vărsat sângele pe stânca goală, pentru ca să nu fie acoperit.
9. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Vai de cetatea cea setoasă de sânge! Vreau să fac un rug mare!
10. Îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă, ca să se ardă și ciolanele.
11. Apoi pune cazanul gol pe jăratic, ca să se încălzească, să i se înfierbânte arama, să i se topească murdăria dinăuntru, și să i se șteargă rugina.
12. Trudă degeaba! Căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el; rugina nu se va lua de pe el decât prin foc,
13. și tu dorești iarăși nelegiuire în spurcăciunea ta! Pentru că am vrut să te curăț și nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curățită de spurcăciunea ta până Îmi voi potoli mânia asupra ta.
14. Eu, Domnul, am vorbit! Lucrul acesta se va întâmpla, și Eu îl voi împlini! Nu Mă voi lăsa, nu voi avea milă, nici nu Mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale, zice Domnul, Dumnezeu."
15. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
16. "Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi, și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea.
17. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți! Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba, și nu mânca pâinea de jale!"
18. Vorbisem poporului dimineața, și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața, am făcut cum mi se poruncise.
19. Poporul mi-a zis: "Nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci?"
20. Eu le-am răspuns: "Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel:
21. "Spune casei lui Israel: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: Iată, voi pângări Locașul Meu cel sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi; și fiii voștri și fiicele voastre, pe care i-ați lăsat după voi, vor cădea uciși de sabie.
22. Și atunci veți face cum am făcut și eu. Nu vă veți acoperi barba și nu veți mânca pâinea de jale,
23. veți sta cu turbane pe cap și cu încălțămintea în picioare, nu vă veți jeli și nici nu veți plânge; ci veți tânji pentru nelegiuirile voastre, și vă veți văita între voi.
24. Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veți face întocmai cum a făcut el. Și când se vor întâmpla aceste lucruri, veți ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeu.
25. Tu, însă, fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucrul iubit de ei, pe fiii și fiicele lor,
26. în ziua aceea, va veni un fugar la tine, ca să-ți dea de știre și să auzi cu urechile tale.
27. În ziua aceea, ți se va deschide gura o dată cu a fugarului, vei vorbi, și nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei, și vor ști că Eu sunt Domnul."


Capitolul 25

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, întoarce-ți fața spre copiii lui Amon, și prorocește împotriva lor!
3. Spune copiilor lui Amon: "Ascultați Cuvântul Domnului, Dumnezeu! Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că ai zis: "Ha! Ha!" sfântului Meu Locaș, când era pângărit, țării lui Israel, când era pustiită, și casei lui Iuda, când se ducea în robie,
4. de aceea, iată, te dau în stăpânirea fiilor Răsăritului; ei își vor așeza staulele în mijlocul tău și își vor face locuințele în tine; îți vor mânca roadele, și îți vor bea laptele.
5. Voi face din Raba un ocol de cămile, și din țara copiilor lui Amon o stână de oi, ca să știți că Eu sunt Domnul!
6. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că ai bătut din mâini, și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului de țara lui Israel,
7. de aceea, iată că Îmi întind mâna peste tine, și te dau pradă neamurilor; te șterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul țărilor, și te nimicesc. Și vei ști că Eu sunt Domnul!"
8. "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că Moabul și Seirul au zis: "Iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile!"
9. De aceea, deschid ținutul Moabului dinspre cetăți, dinspre cetățile lui de la hotare, care sunt podoaba țării și anume: Bet-Ieșimotul, Baal-Meonul și Chiriataim,
10. îl deschid și-l dau în stăpânire fiilor Răsăritului împreună cu țara Amoniților, ca să nu mai fie pomeniți printre neamuri copiii lui Amon.
11. Îmi voi împlini judecățile împotriva Moabului! Și vor ști că Eu sunt Domnul."
12. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea,
13. de aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu, de la Teman până la Dedan; vor cădea loviți de sabie.
14. Îmi voi răzbuna pe Edom prin poporul Meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia Mea; ca să vadă răzbunarea Mea, zice Domnul, Dumnezeu."
15. "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că Filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul, în ura lor străveche,
16. așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată că Îmi întind mâna împotriva Filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe Cheretiți, și prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării,
17. Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Și vor ști că Eu sunt Domnul, când Îmi voi răzbuna pe ei."


Capitolul 26

1. În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim: "Ha! Ha!" Este zdrobită poarta popoarelor! Și se întoarce la mine! Mă voi îmbogăți, căci el a rămas pustiu!"
3. de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată că am necaz pe tine, Tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile!
4. Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îi voi răzui și țărâna, și o voi face o stâncă goală.
5. Va rămâne o mare ca un loc unde se vor întinde mreji de prins pește; Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu. Va fi prada neamurilor!
6. Cetățile din ținutul lui vor fi trecute prin sabie. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul."
7. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată că aduc de la miazănoapte împotriva Tirului pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraților, cu cai, care, călăreți, și cu o mare mulțime de popoare.
8. El va nimici cu sabia cetățile din ținutul tău; va face șanțuri de apărare împotriva ta, va ridica întărituri, și va ridica scutul împotriva ta.
9. Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale, și îți va surpa turnurile cu mașinile lui.
10. Mulțimea cailor lui te va acoperi de praf, zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreților, roților și carelor, când va intra Nebucadnețar pe porțile tale cum se intră într-o cetate cucerită.
11. Va călca toate ulițele tale cu copitele cailor lui, și-ți va ucide poporul cu sabia, și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ.
12. Îți vor ridica bogățiile, îți vor prăda mărfurile, îți vor surpa zidurile, îți vor dărâma casele tale cele plăcute, și vor arunca în ape pietrele, lemnele și țărâna ta.
13. Voi face să înceteze astfel glasul cântecelor tale, și nu se va mai auzi sunetul harfelor tale.
14. Te voi face o stâncă goală; vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreji de prins peștii; și nu vei mai fi zidit la loc. Căci Eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu."
15. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu despre Tir: "Se vor cutremura ostroavele de vuietul căderii tale, de gemetele răniților și de măcelul din mijlocul tău.
16. Toți voievozii mării se dau jos de pe scaunele lor de domnie, își scot mantalele, și își leapădă hainele cusute la gherghef; se învelesc în spaimă, și stau pe pământ; întruna tremură de groază, și stau înmărmuriți din pricina ta.
17. Ei fac o cântare de jale asupra ta, și-ți zic: "Vai, cum ai fost nimicit, tu, care erai locuit de cei ce străbat mările, cetate vestită, care erai puternică pe mare! Cum a fost nimicită cetatea aceasta cu locuitorii ei, care băgau groaza în toți cei dimprejur!
18. Acum tremură ostroavele în ziua căderii tale, stau îngrozite ostroavele mării de sfârșitul tău.
19. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Când te voi preface într-o cetate pustie, ca cetățile care n-au locuitori, când voi ridica împotriva ta adâncul, și când te vor acoperi apele cele mari,
20. te voi pogorî împreună cu cei ce se pogoară în groapă, la poporul de odinioară, și te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăți veșnice, lângă cei ce s-au pogorât în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu te mai scoli în țara celor vii.
21. Te voi nimici cu desăvârșire, și nu vei mai fi; te vor căuta, și nu te vor mai găsi niciodată, zice Domnul Dumnezeu."


Capitolul 27

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Și tu, fiul omului, rostește această cântare de jale asupra Tirului!
3. Spune Tirului: "Tu, care stai pe malul mării, și faci negoț cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Tirule, tu ziceai: "Eu sunt de o desăvârșită frumusețe!"
4. Ținutul tău este în inima mărilor, și cei ce te-au zidit te-au făcut desăvârșit de frumos.
5. Cu chiparoși din Senir ți-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban, ca să-ți ridice catargurile;
6. lopețile ți le-au făcut din stejari de Basan, și lavițele cu fildeș prins în cimișir, adus din ostroavele Chitim.
7. Pânzele care-ți slujeau ca steag erau de in subțire din Egipt, cusut la gherghef, iar învelitoarea ta era de purpură albastră și roșie, din ostroavele Elișei.
8. Locuitorii Sidonului și Arvadului îți erau vâslași, și cei mai înțelepți din mijlocul tău, Tirule, îți erau cârmaci.
9. Bătrânii Ghebalului și lucrătorii lui iscusiți erau la tine, și-ți dregeau crăpăturile. Toate corăbiile mării cu marinarii lor erau la tine, ca să facă schimb de mărfuri cu tine.
10. Cei din Persia, din Lud și din Put, slujeau în oastea ta, ca oameni de război; ei își spânzurau în tine scutul și coiful, și-ți dădeau strălucire.
11. Cei din Arvad îți umpleau zidurile cu războinicii tăi, și oamenii viteji erau în turnurile tale. Ei își atârnau pavezele pe toate zidurile tale, și-ți desăvârșeau astfel frumusețea.
12. Cei din Tars făceau negoț cu tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug. Veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor și cu plumb.
13. Iavanul, Tubalul și Meșecul făceau negoț cu tine; dădeau robi și unelte de aramă în schimbul mărfurilor tale.
14. Cei din casa Togarmei aduceau la târgul tău cai, călăreți și catâri.
15. Cei din Dedan făceau negoț cu tine; negoțul multor ostroave trecea prin mâinile tale; îți aduceau ca bir coarne de fildeș și de abanos.
16. Siria făcea negoț cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine; ei veneau la târgul tău cu smarald, purpură, și materii pestrițe cu in subțire, mărgean și agat.
17. Iuda și țara lui Israel făceau negoț cu tine; îți dădeau grâu de Minit, turte, miere, untdelemn și leac alinător, în schimbul mărfurilor tale.
18. Damascul făcea negoț cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri, pe care le aveai din belșug; îți dădea vin din Helbon și lână albă.
19. Vedanul și Iavanul, de la Uzal, veneau la târgul tău; fier lucrat, casie și trestie mirositoare, erau schimbate cu tine.
20. Dedanul făcea negoț cu tine cu învelitori de pus pe cal.
21. Arabia și toți voievozii Chedarului erau negustorii tăi, și-ți aduceau miei, berbeci și țapi.
22. Negustorii din Seba și din Raema făceau negoț cu tine; îți plăteau cu cele mai bune miresme, cu pietre scumpe și aur, mărfurile tale.
23. Haranul, Canehul și Edenul, negustorii din Seba, din Asiria, din Chilmad, făceau negoț cu tine;
24. făceau negoț cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră și cusături la gherghef, de covoare scumpe puse în lăzi de funii, sucite și bine împletite, aduse la târgul tău.
25. Corăbiile din Tars îți aduceau mărfurile pe mare; erai în culmea bogăției și slavei, în inima mărilor! -
26. Vâslașii tăi te duceau pe ape mari: dar un vânt de la răsărit te va sfărâma în inima mărilor!
27. Bogățiile tale, târgurile tale și mărfurile tale, marinarii și cârmacii tăi, cei ce îți dreg crăpăturile corăbiilor, și cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toți oamenii de război care sunt în tine, și toată mulțimea, care este în mijlocul tău, se vor prăbuși în inima mărilor, în ziua căderii tale.
28. Toate valurile mării se vor cutremura de țipetele cârmacilor tăi!
29. Și toți vâslașii, marinarii, toți cârmacii de pe mare, se vor da jos din corăbii și vor păși pe uscat.
30. Vor striga cu glas tare din pricina ta, și vor scoate țipete amarnice. Își vor arunca țărână în cap și se vor tăvăli în cenușă.
31. Își vor rade capul din pricina ta, și se vor îmbrăca în saci, te vor plânge cu sufletul amărât, și cu mâhnire mare.
32. În durerea lor, vor face un cântec de jale asupra ta, te vor boci, și vor zice: "Cine era ca Tirul, cel nimicit în mijlocul mării?"
33. Când ieșeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare; cu belșugul avuțiilor și mărfurilor tale, îmbogățeai pe împărații pământului.
34. Acum însă ești sfărâmat de mări, negoțul tău a pierit în adâncimea apelor, și toată mulțimea ta de oameni s-a cufundat o dată cu tine!
35. Toți locuitorii ostroavelor stau înmărmuriți din pricina ta, împărații lor stau cu părul vâlvoi de groază, și le tremură fața!
36. Negustorii popoarelor fluieră asupra ta! Ești nimicit de tot, și te-ai dus pentru totdeauna!"


Capitolul 28

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, spune voievodului Tirului: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că ți s-a îngâmfat inima și ai zis: "Eu sunt Dumnezeu, și șed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijlocul mărilor", măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu.
3. Iată că ești mai înțelept decât Daniel, nici o taină nu este ascunsă de tine;
4. prin înțelepciunea și priceperea ta ți-ai făcut avere, și ți-ai grămădit aur și argint în vistieriile tale;
5. prin marea ta înțelepciune și prin negoțul tău ți-ai mărit bogățiile, și prin bogățiile tale inima ți s-a îngâmfat foarte mult.
6. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu,
7. iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălucitoare, și-ți vor pângări frumusețea.
8. Te vor arunca în groapă, și vei muri ca cei ce cad străpunși de lovituri, în mijlocul mărilor.
9. Vei mai zice tu atunci în fața ucigașului tău: "Sunt Dumnezeu", măcar că ești om și nu Dumnezeu, sub mâna celui ce te va ucide?
10. Vei muri de moartea celor netăiați împrejur, de mâna străinilor! Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu."
11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
12. "Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, și spune-i: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune, și desăvârșit în frumusețe.
13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald, și cu aur; timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
14. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
16. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie, și ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.
17. Ți s-a îngâmfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților.
18. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte; de aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc.
19. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta; ești nimicit, și nu vei mai fi niciodată!"
20. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
21. "Fiul omului, întoarce-ți fața spre Sidon, și prorocește împotriva lui!
22. Spune: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată că am necaz pe tine, Sidonule, și voi fi proslăvit în mijlocul tău; ca să se știe că Eu sunt Domnul, când Îmi voi împlini judecățile împotriva lui, și când Îmi voi arăta sfințenia în mijlocul lui.
23. Voi trimite ciuma în el, voi face să curgă sângele pe ulițele lui; vor cădea morții în mijlocul lui, uciși de sabia care va veni din toate părțile să-i lovească, și vor ști astfel că Eu sunt Domnul.
24. Atunci el nu va mai fi pentru casa lui Israel un spin care înțeapă, un mărăcine aducător de dureri, printre toți cei ce-l înconjoară și-l disprețuiesc. Și vor ști astfel că Eu sunt Domnul, Dumnezeu."
25. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Când voi strânge iarăși casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, Îmi voi arăta în ea sfințenia înaintea neamurilor, și vor locui în țara lor pe care am dat-o robului meu Iacov.
26. Vor locui liniștiți în ea, vor zidi case și vor sădi vii; da, vor locui liniștiți în ea, când Îmi voi împlini judecățile împotriva tuturor celor ce-i înconjoară și-i disprețuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor."


Capitolul 29

1. În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului Egipt!
3. Vorbește, și spune: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată că am necaz pe tine, Faraoane, împăratul Egiptului, crocodil mare, care te culci în mijlocul râurilor tale, și zici: "Râul meu Nilul este al meu, eu l-am făcut!"
4. Îți voi pune însă un cârlig în fălci, voi lipi peștii râurilor tale de solzii tăi, și te voi scoate din mijlocul râurilor tale, cu toți peștii care se află în ele, și care se vor lipi de solzii tăi.
5. Te voi arunca în pustie, pe tine și pe toți peștii din râurile tale. Vei cădea pe fața ogoarelor, nu vei fi ridicat, nici îngropat; ci te voi da de mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerului.
6. Și toți locuitorii Egiptului vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel.
7. Când au pus mâna pe tine, te-ai rupt, și le-ai străpuns tot umărul; când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat, și le-ai scrântit șoldurile."
8. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, voi aduce sabia împotriva ta, și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oamenii și vitele.
9. Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu, și vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că a zis: "Nilul este al meu, eu l-am făcut!"
10. De aceea iată că am necaz pe tine și pe râurile tale, și voi preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate, de la Migdol până la Siena și până la hotarele Etiopiei.
11. Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea, și va rămâne patru zeci de ani fără să fie locuită.
12. Voi preface țara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor țări pustiite, și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii, timp de patruzeci de ani. Iar pe Egipteni îi voi risipi printre neamuri, și-i voi împrăștia în felurite țări.
13. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "După patru zeci de ani, voi strânge pe Egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi.
14. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Egiptului, îi voi aduce înapoi în țara Patros, în țara lor de baștină, și vor alcătui acolo o împărăție slabă.
15. Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărății, și nu se va mai înălța peste neamuri; îi voi împuțina, ca să nu stăpânească peste neamuri.
16. Împărăția aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere; ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când se întorcea spre ei. Și vor ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeu."
17. În al douăzeci și șaptelea an, în ziua întâi a lunii întâi, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
18. "Fiul omului, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleșuve, toți umerii sunt jupuiți, și n-a luat de la Tir nici o plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui.
19. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată că dau lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, țara Egiptului; el îi va ridica bogățiile, o va prăda, și o va jefui; aceasta va fi plata oștii lui!
20. Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau țara Egiptului; căci pentru Mine s-au ostenit, zice Domnul Dumnezeu.
21. "În ziua aceea, voi da tărie casei lui Israel, și-ți voi deschide gura veselă în mijlocul lor; și vor ști că Eu sunt Domnul."


Capitolul 30

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel:
2. "Fiul omului, prorocește, și spune: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Văitați-vă!... Nenorocită zi!
3. Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă: aceasta va fi vremea neamurilor.
4. Sabia va pătrunde în Egipt, și în Etiopia va fi groază, când vor cădea morții în Egipt, când i se vor ridica bogățiile, și i se vor răsturna temeliile.
5. Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub, și fiii țării unite cu ele, vor cădea împreună cu ei loviți de sabie."
6. Așa vorbește Domnul: "Sprijinitorii Egiptului vor cădea, și mândria tăriei lui se va prăbuși! Din Migdol până la Siene vor cădea loviți de sabie, zice Domnul Dumnezeu."
7. "Vor fi pustiiți între alte țări pustiite, și cetățile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăți nimicite.
8. Și vor ști că Eu sunt Domnul, când voi pune foc în Egipt, și când toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți.
9. În ziua aceea niște soli se vor duce din partea mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniștea ei; și-i va apuca spaimă mare în ziua Egiptului; căci iată că lucrurile acestea se întâmplă!"
10. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Voi pierde mulțimea Egiptului, prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului.
11. El și poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimiși să nimicească țara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului, și vor umple țara de morți.
12. Canalurile le voi seca, voi da țara în mâinile celor răi; voi pustii țara cu tot ce cuprinde ea, prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit!" -
13. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Voi nimici idolii, și voi stârpi din Nof chipurile deșarte. Nu va mai fi nici un voievod din țara Egiptului, și voi răspândi groaza în țara Egiptului.
14. Voi pustii Patrosul, voi pune foc Țoanului, și-Mi voi aduce la îndeplinire judecățile asupra Noului.
15. Îmi voi vărsa urgia asupra Sinului, cetățuia Egiptului, și voi nimici cu desăvârșire mulțimea din No.
16. Voi pune foc Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimă. No va fi deschis prin spărtură, și Noful cucerit ziua în amiaza mare de vrăjmași.
17. Tinerii din On și din Pi-Beset vor cădea uciși de sabie, și cetățile acestea se vor duce în robie.
18. La Tahpanes se va întuneca ziua, când voi sfărâma jugul Egiptului, și când se va sfârși mândria tăriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul, și cetățile lui vor merge în robie.
19. Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecățile asupra Egiptului, și vor ști că Eu sunt Domnul."
20. În anul al unsprezecelea, în ziua a șaptea a lunii întâi, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
21. "Fiul omului, am frânt brațul lui Faraon, împăratul Egiptului; și iată că nu-i vor lega rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze, și să poată mântui sabia."
22. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, și-i voi rupe brațele, pe cel tare și pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână.
23. Iar pe Egipteni îi voi împrăștia printre neamuri, și-i voi risipi în felurite țări.
24. În schimb, voi întări brațele împăratului Babilonului, și-i voi pune o sabie în mână; iar brațele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniți de moarte.
25. Dar voi întări brațele împăratului Babilonului, iar brațele lui Faraon vor cădea. Și vor ști că Eu sunt Domnul, când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului, și când o va întoarce împotriva țării Egiptului.
26. Voi împrăștia pe Egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite țări, și vor ști că Eu sunt Domnul."


Capitolul 31

1. În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii a treia, Cuvântul Domnului mi-a vorbit, astfel:
2. "Fiul omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, și mulțimii lui: "Cu cine te asemeni tu în mărimea ta?
3. Iată că Asirianul era un cedru falnic în Liban; ramurile lui erau stufoase, frunzișul umbros, tulpina înaltă, iar vârful îi ajungea până la nori.
4. Apele îl făcuseră să crească, adâncul îl făcuse înalt, râurile lui îi scăldau răsadnița, și își trimiteau pâraiele la toți copacii de pe câmp.
5. De aceea, tulpina lui se înălța deasupra tuturor copacilor de pe câmp, crengile i se înmulțiseră și ramurile i se întindeau, de mulțimea apelor, care-l făcuseră să dea lăstari.
6. Toate păsările cerului își făceau cuiburi în crengile lui; toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui, și tot felul de neamuri multe locuiau sub umbra lui.
7. Era frumos prin mărimea lui, prin întinderea ramurilor lui; căci rădăcinile îi erau înfipte în ape mari.
8. Cedrii din grădina lui Dumnezeu nu-l întreceau, chiparoșii nu erau de asemuit cu crengile lui, și platanii nu erau ca ramurile lui; nici un copac din grădina lui Dumnezeu nu era ca el în frumusețe.
9. Îl făcusem atât de frumos prin mulțimea crăcilor lui, că-l pizmuiau toți copacii Edenului, care se aflau în grădina lui Dumnezeu.
10. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Pentru că avea o tulpină așa de înaltă, pentru că își înălța vârful până la nori și inima i se mândrea cu înălțimea lui,
11. l-am dat în mâinile viteazului neamurilor, care-i va face după răutatea lui; căci l-am izgonit.
12. Străinii, cele mai grozave popoare, l-au tăiat și l-au lepădat. Crengile i-au căzut în munți și în toate văile. Ramurile i s-au sfărâmat în toate puhoaiele țării; și toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui, și l-au părăsit.
13. Pe sfărâmăturile lui au venit și s-au așezat toate păsările cerului, și toate fiarele câmpului și-au făcut culcușul între ramurile lui,
14. ca să nu se mai îngâmfe nici unul din copacii de lângă ape cu înălțimea lor, și să nu-și mai ridice vârful până în nori, ca să nu se mai fălească stejarii udați de apă cu înălțimea lor; căci toți sunt dați pradă morții, în adâncimile pământului, printre copiii oamenilor, împreună cu cei ce se pogoară în groapă.
15. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "În ziua când s-a pogorât în locuința morților, am răspândit jalea, am acoperit adâncul din pricina lui, și i-am oprit râurile; apele cele mari au fost oprite; am întristat Libanul pentru el, și toți copacii de pe câmp s-au uscat.
16. De vuietul căderii lui am făcut să se cutremure neamurile, când l-am aruncat în locuința morților, împreună cu cei ce se pogoară în groapă, și s-au mângâiat în adâncimile pământului toți copacii Edenului, cei mai frumoși și cei mai buni copaci din Liban, toți cei udați de ape.
17. S-au pogorât și ei cu el în locuința morților, la cei ce au pierit uciși de sabie, ei care erau brațul lui și locuiau la umbra lui printre neamuri.
18. Cu cine poți fi asemuit tu în slavă și în mărime între copacii Edenului? Totuși vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului, și vei fi culcat în mijlocul celor netăiați împrejur, împreună cu cei ce au pierit uciși de sabie. Iată ce este Faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul, Dumnezeu."


Capitolul 32

1. În anul al doisprezecelea, în ziua întâi a lunii a douăsprezecea, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, fă un cântec de jale asupra lui Faraon, împăratul Egiptului, și spune-i: "Semănai cu un pui de leu între neamuri, erai ca un crocodil în mări, te aruncai în râurile tale, tulburai apele cu picioarele tale, și le întărâtai valurile."
3. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Îmi voi întinde mreaja peste tine, în mijlocul unei mari mulțimi de popoare, și te vor trage în lațul Meu.
4. Te voi arunca pe uscat, și te voi întinde pe câmpie, ca toate păsările cerului să șadă pe tine; și voi sătura fiarele întregului pământ cu tine.
5. Îți voi azvârli carnea pe munți, și voi umple văile cu sfărâmăturile tale.
6. Țara în care înoți, o voi uda cu sângele tău, până la munți, și se vor umple puhoaiele de tine.
7. Când te voi stinge, voi acoperi cerurile, și le voi întuneca stelele; voi acoperi soarele cu nori, și luna nu-și va mai da lumina ei.
8. Din pricina ta, voi întuneca pe toți luminătorii cerurilor, și voi răspândi întunericul peste țara ta, zice Domnul, Dumnezeu."
9. "Voi mâhni și inima multor popoare, când voi vesti pieirea ta printre neamuri, în țările, pe care nu le cunoșteai.
10. Voi face să se îngrozească multe popoare de tine, și împăraților lor li se va face părul măciucă din pricina ta, când Îmi voi învârti sabia înaintea lor; vor tremura în orice clipă fiecare pentru viața lui, în ziua căderii tale."
11. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine.
12. Mulțimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliți dintre popoare. Ei vor nimici mândria Egiptului, și toată mulțimea lui va fi prăpădită.
13. Voi pierde și toate vitele lui de lângă apele cele mari; nici picior de om nu le va mai tulbura, nici copită de vite nu le va mai tulbura.
14. Atunci îi voi potoli apele, și voi face să-i curgă râurile lin ca untdelemnul, zice Domnul, Dumnezeul."
15. "Când voi preface țara Egiptului într-o pustietate, și țara va fi jefuită de tot ce are, când voi lovi pe toți cei ce o locuiesc, vor ști că Eu sunt Domnul.
16. Acesta este cântecul de jale, pe care îl vor cânta. Fiicele neamurilor îl vor cânta: da, asupra Egiptului și asupra întregii lui mulțimi îl vor cânta, zice Domnul, Dumnezeu."
17. În anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
18. "Fiul omului, bocește-te pentru mulțimea Egiptului, și arunc-o, pe ea și pe fiicele neamurilor puternice în adâncimile pământului, la cei pogorâți în groapă!
19. Pe cine întreci tu în frumusețe? Pogoară-te, și culcă-te lângă cei netăiați împrejur!
20. Vor cădea astfel în mijlocul celor uciși de sabie. Sabia vă este dată: doborâți în mormânt Egiptul, și toată mulțimea lui!
21. Atunci vitejii cei puternici vor vorbi în locuința morților despre el și cei ce-l sprijineau, și vor zice: "S-au pogorât, s-au culcat cei netăiați împrejur, uciși de sabie!"
22. Acolo este Asirianul, cu toată mulțimea lui, și mormintele lor stau împrejurul lui, - toți au murit, și au căzut uciși de sabie.
23. Mormintele lor sunt în adâncimile gropii, și mulțimea lui este împrejurul mormântului lui; toți au murit și au căzut uciși de sabie, ei, care răspândeau groaza în țara celor vii.
24. Acolo este și Elamul, cu toată mulțimea lui, împrejurul mormântului lui; toți au murit și au căzut uciși de sabie, s-au pogorât netăiați împrejur în adâncimile pământului, ei, care răspândeau groaza în țara celor vii, și își poartă acum ocara cu cei ce se pogoară în groapă.
25. L-au culcat la un loc cu morții, împreună cu toată mulțimea lui, și mormintele lor sunt împrejurul lui; toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în țara celor vii, și își poartă acum ocara cu cei ce se pogoară în groapă; i-au culcat acum la un loc cu cei morți.
26. Acolo sunt și Meșec, Tubal, și toată mulțimea lor, și mormintele lor sunt împrejurul lor; toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în țara celor vii.
27. Ei sunt culcați împreună cu vitejii, căzuți din vechime dintre cei netăiați împrejur; sunt pogorâți în locuința morților împreună cu armele lor de război, cu săbiile puse sub capetele lor, și nelegiuirile lor lipite pe osemintele lor, căci vitejia lor era o groază în țara celor vii.
28. Și tu vei fi zdrobit în mijlocul celor netăiați împrejur, și te vei culca împreună cu cei uciși de sabie!
29. Acolo este și Edomul, cu împărații lui și toți voievozii lui, care, cu toată vitejia lor, au fost așezați la un loc cu cei uciși de sabie: stau culcați împreună cu cei netăiați împrejur, cu cei pogorâți în groapă.
30. Tot acolo sunt toți voievozii de la miazănoapte, și toți Sidonienii, care s-au pogorât la cei morți, acoperiți de rușine, cu toată groaza pe care o arunca vitejia lor; acești netăiați împrejur stau culcați cu cei uciși de sabie, și-și poartă ocara lângă cei pogorâți în groapă.
31. Faraon îi va vedea, și se va mângâia pentru toată mulțimea lui, pentru ai lui care au murit uciși de sabie și pentru toată oastea lui, zice Domnul Dumnezeu."
32. "Căci l-am lăsat să răspândească groaza în țara celor vii. De aceea Faraon și toată mulțimea lui se vor culca împreună cu cei netăiați împrejur, cu cei ce au murit uciși de sabie, zice Domnul Dumnezeu."


Capitolul 33

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, vorbește copiilor poporului tău, și spune-le: "Când voi aduce sabia peste vreo țară, și poporul țării va lua din mijlocul lui pe un om oare care, și-l va pune ca străjer, -
3. dacă omul acela va vedea venind sabia asupra țării, va suna din trâmbiță, și va da de știre poporului,
4. și dacă cel ce va auzi sunetul trâmbiței nu se va feri, și va veni sabia și-l va prinde, sângele lui să cadă asupra capului lui.
5. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiței, și nu s-a ferit, de aceea sângele lui să cadă asupra lui; dar dacă se va feri, își va scăpa viața.
6. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat, și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuiri lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului."
7. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți Cuvântul care iese din gura Mea, și să-i înștiințezi din partea Mea.
8. Când zic celui rău: "Răule, vei muri negreșit!" și tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta.
9. Dar dacă vei înștiința pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul.
10. Spune dar, fiul omului, casei lui Israel: "Voi cu drept cuvânt ziceți: "Fărădelegile și păcatele noastre sunt asupra noastră, și din pricina lor tânjim; cum am putea să trăim?"
11. Spune-le: "Pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel?" -
12. Și tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău: "Neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fărădelegii lui, și cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui, în ziua când se va întoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fărădelege.
13. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, - dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita, și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o.
14. Dimpotrivă când zic celui rău: "Vei muri!" - dacă se întoarce de la păcatul lui și face ce este bine și plăcut,
15. dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viața, și nu săvârșește nici o nelegiuire, va trăi negreșit, și nu va muri.
16. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita; a făcut ce este bine și plăcut, și va trăi negreșit!"
17. Copiii poporului tău zic: "Calea Domnului nu este dreaptă!" Totuși, mai degrabă calea lor nu este dreaptă!
18. Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, trebuie să moară din pricina aceasta.
19. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este bine și plăcut, va trăi tocmai din pricina aceasta!
20. Fiindcă ziceți: "Calea Domnului nu este dreaptă!" vă voi judeca pe fiecare după umbletele lui, casa lui Israel!"
21. În al doisprezecelea an, în ziua a cincea a lunii a zecea a robiei noastre, un om care scăpase din Ierusalim, a venit la mine și a zis: "Cetatea a fost luată!"
22. Dar mâna Domnului venise peste mine seara, înainte de venirea fugarului la mine, și Domnul îmi deschisese gura până a venit el la mine dimineața. Gura îmi era deschisă și nu mai eram mut.
23. Atunci Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
24. "Fiul omului, cei ce locuiesc în dărâmăturile acelea în țara lui Israel zic: "Avraam era singur, și tot a moștenit țara; dar noi suntem mulți și țara ne-a fost dată în stăpânire!"
25. De aceea spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Voi mâncați carne cu sânge, vă ridicați ochii spre idolii voștri și vărsați sânge. Și voi să stăpâniți țara?
26. Voi vă bizuiți pe sabia voastră, săvârșiți urâciuni, fiecare din voi necinstește pe nevasta aproapelui său. Și voi să stăpâniți țara?"
27. De aceea spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pe viața Mea, că cei ce locuiesc în aceste dărâmături vor cădea uciși de sabie; pe cei ce sunt pe câmp îi voi da de mâncare fiarelor; iar cei ce sunt în întărituri și în peșteri vor muri de ciumă.
28. Voi preface țara într-o pustietate și într-un pustiu; mândria tăriei ei se va sfârși, munții lui Israel vor fi pustiiți, și nimeni nu va mai trece prin ei.
29. Și vor ști că Eu sunt Domnul, când voi preface țara într-o pustietate și într-un pustiu, din pricina tuturor urâciunilor pe care le-au săvârșit."
30. Fiul omului! Copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor, și zic unul altuia, fiecare fratelui său: "Veniți dar, și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul!"
31. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor.
32. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc.
33. Când se vor întâmpla însă aceste lucruri, - și iată că se întâmplă! - vor ști că era un proroc în mijlocul lor."


Capitolul 34

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletești ai lui Israel! Prorocește, și spune-le lor, păstorilor: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înșiși! Nu trebuie păstorii să pască turma?
3. Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lâna, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile.
4. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită; n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime!
5. Astfel ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului, și s-au risipit.
6. Turma Mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată fața țării, și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută!"
7. De aceea, păstorilor, ascultați Cuvântul Domnului!
8. "Pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile Mele au ajuns de jaf și sunt prada tuturor fiarelor câmpului, din lipsă de păstor, pentru că păstorii Mei n-au nici o grijă de oile Mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși, și nu pășteau oile Mele", -
9. de aceea, păstorilor, ascultați Cuvântul Domnului!
10. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, am necaz pe păstori! Îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-Mi pască oile, și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși; căci Îmi voi izbăvi oile din gura lor, și nu le vor mai sluji ca hrană!"
11. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele, și le voi cerceta!
12. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa Îmi voi cerceta Eu oile, și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură.
13. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări, și le voi aduce înapoi în țara lor; le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor, și în toate locurile locuite ale țării.
14. Le voi paște pe o pășune bună, și stâna lor va fi pe munții cei înalți ai lui Israel; acolo se vor odihni într-un staul plăcut, și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel.
15. Eu însumi Îmi voi paște oile, Eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu."
16. "Voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită, și voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă: vreau să le pasc cum se cade."
17. "Și voi, oile Mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi.
18. Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunea cea bună, de mai călcați în picioare și cealaltă parte a pășunii voastre? Că beți o apă limpede, de mai tulburați și pe cealaltă cu picioarele?
19. Și oile Mele trebuie apoi să pască ce ați călcat voi cu picioarele voastre, și să bea ce ați tulburat voi cu picioarele voastre!"
20. De aceea, așa le vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată că voi judeca între oaia grasă și oaia slabă.
21. Pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul, și ați împuns cu coarnele voastre toate oile slabe, până le-ați izgonit,
22. voi veni în ajutorul oilor Mele, ca să nu mai fie jaf, și voi judeca între oaie și oaie.
23. Voi pune peste ele un singur păstor, care le va paște, și anume pe Robul Meu David; El le va paște, El va fi păstorul lor.
24. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, și Robul Meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!
25. Voi încheia cu ele un legământ de pace, și voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în liniște în pustie, și vor putea dormi în mijlocul pădurilor.
26. Le voi face, pe ele și împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme, și aceasta va fi o ploaie binecuvântată!
27. Pomul de pe câmp își va da roada, și pământul își va da roadele. Ele vor fi liniștite în țara lor și vor ști că Eu sunt Domnul, când voi rupe legăturile jugului lor, și când le voi izbăvi din mâna celor ce le asupresc.
28. Nu vor mai fi de jaf între neamuri, nu le vor mânca fiarele din țară, ci vor locui în liniște, și nu le va mai tulbura nimeni.
29. Le voi pune un răsad căruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame în țară, și nu vor mai purta ocara neamurilor.
30. Și vor ști astfel că Eu, Domnul, Dumnezeul lor, sunt cu ele, și că ele sunt poporul Meu, ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu."
31. "Voi sunteți oile Mele, oile pășunii Mele, și Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu."


Capitolul 35

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, întoarce-te cu fața spre muntele Seir, prorocește împotriva lui,
3. și zi: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului! Îmi întind mâna împotriva ta, și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu!
4. Îți voi preface cetățile în dărâmături, vei ajunge o pustietate, ca să știi că Eu sunt Domnul!
5. Pentru că aveai o ură veșnică, și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel, în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme,
6. de aceea, pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge, și te va urmări sângele; fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări.
7. Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu, și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc și pe cei ce se întorc.
8. Îi voi umple munții cu morți; și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate puhoaiele tale.
9. Te voi preface în niște pustietăți veșnice, cetățile nu-ți vor mai fi locuite, și veți ști că Eu sunt Domnul.
10. Pentru că ai zis: "Aceste două neamuri, și aceste două țări vor fi ale mele, și le vom lua în stăpânire!" măcar că Domnul era acolo,
11. de aceea pe viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că Mă voi purta cu tine după mânia și urgia, pe care le-ai arătat și tu, în ura ta, împotriva lor; și Mă voi face cunoscut în mijlocul lor, când te voi judeca.
12. Vei ști însă că Eu, Domnul, am auzit toate batjocurile, pe care le-ai rostit împotriva munților lui Israel, când ai zis: "Sunt pustiiți, și ne sunt dați ca pradă!"
13. V-ați fălit astfel împotriva Mea prin vorbirile voastre, și v-ați înmulțit cuvintele împotriva Mea: am auzit!"
14. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Când toată țara se va bucura, pe tine te voi preface într-o pustietate!
15. Din pricina bucuriei pe care ai simțit-o că moștenirea casei lui Israel era pustiită, îți voi face și ție la fel. Vei ajunge o pustietate, munte al Seirului, tu și tot Edomul, și se va ști că Eu sunt Domnul.


Capitolul 36

1. Tu, fiul omului, prorocește asupra munților lui Israel, și spune: "Munți ai lui Israel, ascultați Cuvântul Domnului!
2. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Pentru că vrăjmașul a zis despre voi: "Ha! Ha! Aceste înălțimi veșnice au ajuns moștenirea noastră!"
3. prorocește și zi: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Da, pentru că din toate părțile au voit să vă pustiască și să vă înghită, ca să ajungeți moștenirea altor neamuri, și pentru că ați fost de batjocura și de ocara popoarelor,
4. de aceea, munți ai lui Israel, ascultați Cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu munților și dealurilor, râurilor și văilor, dărâmăturilor pustii și cetăților părăsite, care au ajuns de prada și de râsul celorlalte neamuri dimprejur;
5. "așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Da, în focul geloziei Mele, vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, care și-au însușit țara Mea, și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor, ca să-i jefuiască roadele.
6. De aceea, prorocește despre țara lui Israel, și spune munților și dealurilor, râurilor și văilor: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, vorbesc în gelozia și urgia Mea, pentru că suferiți ocară din partea neamurilor!"
7. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Îmi ridic mâna și jur, că neamurile care vă înconjoară, își vor purta ele însele ocara!
8. Iar voi, munți ai lui Israel, veți da crengi, și vă veți purta roadele pentru poporul Meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple.
9. Iată că voi fi binevoitor, Mă voi întoarce spre voi, și veți fi lucrați și semănați.
10. Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toți! Cetățile vor fi locuite, și se vor zidi iarăși dărâmăturile.
11. Voi înmulți pe voi oamenii și vitele, care vor crește și se vor înmulți: voi face să fiți locuiți ca și mai înainte, și vă voi face mai mult bine decât odinioară; și veți ști că Eu sunt Domnul.
12. Voi face să umble pe voi oameni, și anume poporul Meu Israel; ei te vor stăpâni; și tu vei fi moștenirea lor, și nu-i vei mai nimici."
13. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Pentru că ți se zice: "Tu, țară, ai mâncat oameni, ți-ai nimicit chiar și neamul tău",
14. din pricina aceasta, de acum încolo nu vei mai mânca oameni, și nu-ți vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu.
15. De acum, nu te voi mai face să auzi batjocurile neamurilor, și nu vei mai purta ocara popoarelor; nu-ți vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu."
16. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
17. "Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în țara lor, au spurcat-o prin purtarea lor și prin faptele lor; așa că purtarea lor a fost înaintea Mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăției ei.
18. Atunci Mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina sângelui pe care-l vărsaseră în țară, și din pricina idolilor cu care o spurcaseră.
19. I-am risipit printre neamuri, și au fost împrăștiați în felurite țări; i-am judecat după purtarea și faptele lor rele.
20. Când au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pângăreau Numele Meu cel sfânt, așa încât se zicea despre ei: "Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din țara lor."
21. Și am vrut să scap cinstea Numelui Meu celui sfânt, pe care-l pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese."
22. "De aceea, spune casei lui Israel: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers.
23. De aceea voi sfinți Numele Meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor.
24. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările, și vă voi aduce iarăși în țara voastră.
25. Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curățiți; vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri.
26. Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, și vă voi da o inimă de carne.
27. Voi pune Duhul Meu în voi, și vă voi face să urmați poruncile Mele și să păziți și să împliniți legile Mele.
28. Veți locui în țara, pe care am dat-o părinților voștri; voi veți fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul vostru.
29. Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre. Voi chema grâul, și-l voi înmulți; nu voi mai trimite foametea peste voi.
30. Voi înmulți rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtați ocara foametei printre neamuri.
31. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cea rea, și de faptele voastre, care nu erau bune; vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina nelegiuirilor și urâciunilor voastre.
32. Și toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeul, să știți! Rușinați-vă și roșiți de purtarea voastră, casa lui Israel!"
33. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "În ziua când vă voi curăți de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetățile voastre să fie locuite, și dărâmăturile vor fi zidite din nou;
34. țara pustiită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor.
35. Și se va spune atunci: "Țara aceasta pustiită a ajuns ca o grădină a Edenului; și cetățile acestea dărâmate, care erau pustii și surpate, sunt întărite și locuite!"
36. Și neamurile, care vor mai rămâne în jurul vostru, vor ști că Eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat, și am sădit ce era pustiit. Eu, Domnul, am vorbit, și voi și face."
37. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată în ce privință Mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel, și iată ce voi face pentru ei: voi înmulți pe oameni ca pe o turmă de oi.
38. Cetățile dărâmate se vor umple cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, ca turmele care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Și vor ști că Eu sunt Domnul."


Capitolul 37

1. Mâna Domnului a venit peste mine, și m-a luat în Duhul Domnului, și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
2. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii, și erau uscate de tot.
3. El mi-a zis: "Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie?" Eu am răspuns: "Doamne, Dumnezeule, tu știi lucrul acesta!"
4. El mi-a zis: "Prorocește despre oasele acestea, și spune-le: "Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului!
5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: "Iată că voi face să intre în voi un duh, și veți învia!
6. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi, și veți învia. Și veți ști că Eu sunt Domnul."
7. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet, și iată că s-a făcut o mișcare, și oasele s-au apropiat unele de altele!
8. M-am uitat, și iată că le-au venit vine, carnea a crescut, și le-a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era încă duh în ele.
9. El mi-a zis: "Prorocește, și vorbește duhului! Prorocește, fiul omului, și zi duhului: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia, ca să învie!"
10. Am prorocit, cum mi se poruncise. Și a intrat duhul în ei, și au înviat, și au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.
11. El mi-a zis: "Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: "Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduți!"
12. De aceea, prorocește, și spune-le: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel.
13. Și veți ști că Eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele, și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!
14. Voi pune Duhul Meu în voi, și veți trăi; vă voi așeza iarăși în țara voastră, și veți ști că Eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul."
15. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
16. "Fiul omului, ia o bucată de lemn, și scrie pe ea: "Pentru Iuda și pentru copiii lui Israel, care sunt tovarășii lui." Ia apoi o altă bucată de lemn, și scrie pe ea: "Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui."
17. După aceea, împreună-le una cu alta, într-o singură bucată, așa încât să fie una în mâna ta.
18. Și când îți vor zice copiii poporului tău: "Nu vrei să ne lămurești ce înseamnă lucrul acesta?"
19. să le răspunzi: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și al semințiilor lui Israel care-i sunt tovarășe, le voi uni cu toiagul lui Iuda, și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna Mea."
20. Toiegele de lemn, pe care vei scrie, să le ții astfel în mâna ta, sub ochii lor.
21. Și să le spui: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile, și-i voi aduce înapoi în țara lor.
22. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel; toți vor avea un singur împărat, și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății.
23. Nici nu se vor mai spurca, prin idolii lor, cu urâciunile lor, și cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit, și-i voi curăți; ei vor fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor.
24. Robul Meu David va fi împărat peste ei, și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele și le vor împlini.
25. Vor locui iarăși în țara, pe care am dat-o robului Meu Iacov, și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor, și copiii copiilor lor, pe vecie, și Robul Meu David va fi voievodul lor în veci.
26. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei; îi voi sădi și-i voi înmulți, și voi pune locașul Meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.
27. Locuința Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.
28. Și neamurile vor ști că Eu sunt Domnul, care sfințește pe Israel, când Locașul Meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor."


Capitolul 38

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și prorocește împotriva lui!
3. Și spune: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului!
4. Te voi târî, și-ți voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză, și care toți mânuiesc sabia;
5. împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif:
6. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miazănoaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine!
7. Pregătește-te dar, fii gata, tu, și toată mulțimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor!
8. După multe zile, vei fi în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel care multă vreme fuseseră pustii; dar, fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți liniștiți în locuințele lor.
9. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale, și multe popoare cu tine.
10. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "În ziua aceea, multe gânduri îți vor veni în minte, și vei urzi planuri rele.
11. Vei zice: "Mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără griji în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri, și neavând nici zăvoare, nici porți! -
12. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii, și locuiește în mijlocul pământului."
13. Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei, îți vor zice: "Vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții, și să faci o pradă mare?"
14. De aceea prorocește, fiul omului, și spune lui Gog: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Da, în ziua când poporul Meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta,
15. și vei veni din fundul miazănoaptei, tu și multe popoare cu tine, toți călare pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire!
16. Vei înainta împotriva poporului Meu Israel, ca un nor, care va acoperi țara. În zilele de apoi, te voi aduce împotriva țării Mele, ca să Mă cunoască neamurile, când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog!"
17. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile, că te voi aduce împotriva lor?
18. În ziua aceea, însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi se va sui în nări mânia aprinsă.
19. O spun, în gelozia și în focul mâniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare cutremur în țara lui Israel.
20. Peștii mării și păsările cerului vor tremura de Mine, și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, și toți oamenii care sunt pe fața pământului; munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși, și toate zidurile vor cădea la pământ.
21. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său.
22. Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năpraznică și prin pietre de grindină; voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui, și peste popoarele cele multe, care vor fi cu el.
23. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor, și vor ști că Eu sunt Domnul."


Capitolul 39

1. "Fiul omului, prorocește acum împotriva lui Gog, și spune: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului!
2. Te voi târî, te voi aduce, te voi sui din fundul miazănoaptei, și te voi aduce pe munții lui Israel.
3. Îți voi doborî arcul din mâna stângă, și voi face să-ți cadă săgețile din mâna dreaptă.
4. Vei cădea pe munții lui Israel, tu și toate oștile tale, și popoarele care vor fi cu tine; te voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor ce au aripi, și fiarelor câmpului.
5. Vei cădea pe fața câmpului, căci Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu."
6. "Voi pune foc Magogului, și celor ce locuiesc liniștiți în ostroave, ca să știe că Eu sunt Domnul.
7. Îmi voi face cunoscut Numele Meu cel sfânt în mijlocul poporului Meu Israel, și nu-i voi mai lăsa să-Mi pângărească Numele Meu cel sfânt; ci vor ști neamurile că Eu sunt Domnul, Sfântul lui Israel!"
8. "Iată că lucrurile acestea vin și se întâmplă, zice Domnul Dumnezeu! Aceasta este ziua, despre care am vorbit.
9. Atunci locuitorii cetăților lui Israel vor ieși, vor arde și vor da pradă flăcărilor armele, pavezele și scuturile, arcurile și săgețile, lăncile și sulițele; și șapte ani vor face focul cu ele.
10. Nu vor lua lemne de pe câmp, și nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui pe cei ce i-au jefuit, și vor prăda pe cei ce i-au prădat, zice Domnul Dumnezeu."
11. "În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: valea călătorilor, la răsăritul mării moarte, și mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulțimea lui, și vor numi valea aceasta: "Valea mulțimii lui Gog."
12. Șapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să curețe țara.
13. Tot poporul țării îi va îngropa, și i se va duce vestea, în ziua când voi fi proslăvit, zice Domnul Dumnezeu."
14. Apoi vor alege niște oameni care vor cutreiera neîncetat țara, și care vor îngropa trupurile rămase pe fața pământului, ca să curețe țara; după șapte luni vor începe să cerceteze.
15. Cei ce vor străbate țara, o vor cutreiera, și când unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el, până îl vor îngropa groparii în "Valea mulțimii lui Gog."
16. Tot acolo va mai fi și o cetate numită Hamona (Mulțime). Așa vor curăți țara."
17. Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Spune păsărilor de orice soi, și tuturor fiarelor câmpului: "Adunați-vă, și veniți! Strângeți-vă din toate părțile, pentru jertfa Mea, pe care o junghii pentru voi; jertfă mare este pe munții lui Israel! Mâncați carne, și beți sânge,
18. mâncați carnea vitejilor, și beți sângele voievozilor pământului, sânge de berbeci, de miei, de țapi, de tauri îngrășați din Basan!
19. Mâncați grăsime până vă veți sătura, și beți sânge până vă veți îmbăta, din jertfele mele, pe care le voi junghia pentru voi.
20. Săturați-vă la masa Mea de carnea cailor și a călăreților, de carnea vitejilor și a tuturor oamenilor de război, zice Domnul Dumnezeu."
21. "Îmi voi arăta slava între neamuri; și toate neamurile vor vedea judecățile pe care le voi face, și pedepsele cu care îi va lovi mâna Mea.
22. Cei din casa lui Israel vor ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, din ziua aceea și de atunci înainte.
23. Și neamurile vor cunoaște că din pricina nelegiuirilor ei, a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fărădelegilor ei, săvârșite de ea împotriva Mea; de aceea le-am ascuns Fața Mea, și i-am dat în mâinile vrăjmașilor lor, ca să piară toți uciși de sabie.
24. Le-am făcut după necurățiile lor și după fărădelegile lor, și le-am ascuns Fața Mea."
25. "De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Acum voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată casa lui Israel, și voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt.
26. Atunci își vor uita ocara, și toate fărădelegile pe care le-au săvârșit împotriva Mea, când locuiau liniștiți în țara lor, și când nu-i tulbura nimeni.
27. Când îi voi aduce înapoi dintre popoare, și îi voi strânge din țara vrăjmașilor lor, voi fi sfințit de ei înaintea multor neamuri.
28. Și vor ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie luați prinși de război între neamuri, și care-i strâng iarăși în țara lor; nu voi mai lăsa pe nici unul din ei acolo
29. și nu le voi mai ascunde Fața Mea, căci voi turna Duhul Meu pentru casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu."


Capitolul 40

1. În anul al douăzeci și cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani după dărâmarea cetății, tocmai în ziua aceea, a venit mâna Domnului peste mine, și m-a strămutat în țara lui Israel.
2. M-a dus acolo, în niște vedenii dumnezeiești, și m-a așezat pe un munte foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca o cetate zidită.
3. M-am dus acolo; și iată că acolo era un om, a cărui înfățișare era ca înfățișarea aramei; el avea în mână o sfoară de măsurat, de in, și o prăjină de măsurat, și stătea la poartă,
4. Omul acela mi-a zis: "Fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale, și ia aminte la toate lucrurile, pe care ți le voi arăta; căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Fă cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea."
5. Un zid înconjura Templul pe din afară de jur împrejur. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de șase coți, fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lățimea zidului, care era de o prăjină, și înălțimea, care era tot de o prăjină.
6. A mers la poarta de răsărit, și i-a suit treptele. A măsurat pragul porții, care era lat de o prăjină, și celălalt prag care era lat de o prăjină.
7. Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină, și largă tot de o prăjină. Între fiecare două odăi de pază era un loc gol de cinci coți. Pragul porții, de lângă tinda porții dinăuntru, era de o prăjină.
8. A măsurat și tinda porții dinăuntru; era de o prăjină.
9. A măsurat apoi tinda porții; era de opt coți, și stâlpii ei erau de doi coți. Tinda porții era spre partea dinăuntru.
10. Odăile de pază ale porții de răsărit erau în număr de trei de o parte și trei de cealaltă; fiecare aveau aceeași măsură, și stâlpii de fiecare parte aveau tot aceeași măsură.
11. A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porții, care era de zece coți, și lungimea porții, care era de treisprezece coți.
12. Înaintea odăilor de pază era un loc gol de un cot de o parte și de cealaltă; fiecare odaie de pază avea șase coți de o parte, și șase coți de cealaltă.
13. A măsurat poarta de la acoperișul unei odăi de pază, până la acoperișul celeilalte; între cele două deschizături care erau față în față era o lățime de douăzeci și cinci de coți.
14. A măsurat tinda porții curții și a găsit douăzeci de coți; tinda dădea într-o curte, de jur împrejurul porții.
15. Locul dintre poarta de la intrare și tinda porții dinăuntru era lung de cincizeci de coți.
16. La odăile de pază și la stâlpii lor dinăuntrul porții de jur împrejur erau niște ferestre îngrădite; ferestre erau și înăuntru în tindele porții de jur împrejur; iar pe stâlpi erau săpate ramuri de finici.
17. M-a dus în curtea de afară, unde se aflau odăi și un caldarâm de jur împrejur; pe caldarâmul acesta erau treizeci de odăi.
18. Caldarâmul era pe lângă porți, și era de-a lungul porților: acesta era caldarâmul de jos.
19. A măsurat lățimea de la poarta de jos până la partea de afară a curții dinăuntru, și avea o sută de coți, la răsărit și la miazănoapte.
20. A măsurat lungimea și lățimea porții de miazănoapte a curții de afară.
21. Odăile ei de pază, în număr de trei de o parte și trei de alta, stâlpii și tinda ei, aveau aceeași măsură ca poarta dintâi, cincizeci de coți în lungime și douăzeci și cinci de coți în lățime.
22. Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei, aveau aceeași măsură ca poarta de răsărit; te suiai la ea pe șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru.
23. La curtea dinăuntru era o poartă, în fața porții de miazănoapte și în fața porții de răsărit; a măsurat o sută de coți de la o poartă până la cealaltă.
24. M-a dus în partea de miazăzi, unde se afla poarta de la miazăzi. I-a măsurat stâlpii și tinda, care aveau aceeași măsură.
25. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur, ca și celelalte ferestre, și poarta era lungă de cincizeci de coți și lată de douăzeci și cinci de coți.
26. La ea te suiai pe o scară de șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru; pe stâlpi era câte un finic de fiecare parte.
27. Curtea dinăuntru avea o poartă înspre miazăzi; a măsurat de la o poartă până la cealaltă spre miazăzi o sută de coți.
28. M-a dus în curtea dinăuntru, pe poarta de miazăzi. A măsurat poarta de miazăzi, și a găsit că avea aceeași măsură.
29. Odăile ei de pază, stâlpii și tinda ei, aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur, și poarta era lungă de cincizeci de coți și lată de douăzeci și cinci de coți.
30. (De jur împrejur erau tinzi lungi de două zeci și cinci de coți și late de cinci coți.)
31. Tinda porții dădea în curtea de afară; pe stâlpii ei erau finici, și opt trepte pentru suit la poartă.
32. M-am dus apoi în curtea dinăuntru, pe intrarea de răsărit. A măsurat poarta, și a găsit că avea aceeași măsură.
33. Odăile ei de pază, stâlpii ei și tinda ei, aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau și ele ferestre de jur împrejur, lungi de cinci zeci de coți și late de două zeci și cinci.
34. Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe stâlpi, și opt trepte pentru suit la poartă.
35. M-a dus la poarta de miazănoapte. A măsurat-o, și a găsit aceeași măsură.
36. Și ea avea odăi de pază, stâlpi, tindă și ferestre de jur împrejur; era lungă de cinci zeci de coți și lată de două zeci și cinci de coți.
37. Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe stâlpii ei, și opt trepte pentru suit la poartă.
38. Era o odaie, care se deschidea spre tinda porții; acolo trebuiau spălate arderile de tot.
39. În tinda porții erau de fiecare parte două mese, pe care trebuia junghiată arderea de tot, jertfa de ispășire și jertfa pentru vină.
40. În una din părțile de afară, cum te sui la intrarea porții de miazănoapte, erau două mese; și în cealaltă parte, spre tinda porții, erau iarăși două mese.
41. În cele două părți ale porții, se aflau astfel patru mese de o parte și patru mese de cealaltă, de toate opt mese, pe care trebuiau înjunghiate jertfele.
42. În fața meselor pentru jertfe, mai erau pentru arderile de tot patru mese de pietre cioplite, lungi de un cot și jumătate, late de un cot și jumătate, și înalte de un cot; pe mesele acestea, trebuiau puse uneltele cu care se înjunghiau vitele pentru arderi de tot și pentru celelalte jertfe.
43. Pe dinăuntru casa avea de jur împrejur pervazuri de un lat de mână, care slujeau ca mese pentru carnea jertfelor.
44. Afară din poarta dinăuntru erau două odăi pentru cântăreți în curtea dinăuntru: una era alături de poarta de miazănoapte și avea fața spre miazăzi, cealaltă era alături de poarta de miazăzi și avea fața spre miazănoapte.
45. El mi-a zis: "Odaia aceasta, dinspre miazăzi, este pentru preoții care îngrijesc de slujba Templului.
46. Iar odaia dinspre miazănoapte este pentru preoții care îngrijesc de slujba altarului. Fiii lui Țadoc sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul, ca să-I slujească.
47. A măsurat curtea, care era în patru colțuri, lungă de o sută de coți. Altarul era înaintea casei.
48. M-a dus în tinda casei. A măsurat stâlpii tindei, și a găsit cinci coți de o parte, și cinci coți de cealaltă. Lățimea porții era de paisprezece coți, iar peretele de pe laturile porții era de trei coți deoparte și de trei coți de cealaltă.
49. Tinda avea o lungime de douăzeci de coți și o lățime de doisprezece coți; te suiai la ea pe zece trepte. Lângă stâlpi mai erau și alți stâlpi, unul de o parte și altul de alta.


Capitolul 41

1. M-a dus în Templu. A măsurat stâlpii; aveau o lățime de șase coți deoparte, și o lățime de șase coți de alta - aceasta este lățimea stâlpilor.
2. Lățimea ușii era de zece coți; iar canaturile ușii erau lați de cinci coți deoparte, și cinci coți de cealaltă parte. A măsurat și lungimea Templului: patruzeci de coți, și lățimea: douăzeci de coți.
3. Apoi a intrat înăuntru. A măsurat ușiorii ușii: doi coți, ușa șase coți, și lățimea ușii, șapte coți.
4. Pe partea dinainte a Templului a măsurat în lungime douăzeci de coți și în lățime douăzeci de coți; și mi-a zis: "Acesta este Locul prea sfânt!"
5. A măsurat zidul casei: gros de șase coți, și lățimea odăilor lăturalnice de jur împrejurul casei, patru coți.
6. Odăile lăturalnice erau unele peste altele, în număr de treizeci, așezate în trei caturi; ele dădeau în niște îmbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea din jur împrejurul casei, așa că se sprijineau pe ele, și nu pe zidul casei.
7. Odăile, cu cât erau mai sus, cu atât erau mai încăpătoare, și te suiai la ele ocolind; căci te suiai împrejurul casei pe o scară șerpuitoare. Astfel era mai mult loc, ca lărgime, în partea de sus a casei, și din catul de jos te suiai în catul de sus prin cel de la mijloc.
8. De jur împrejurul casei se vedea o pardoseală ieșită în afară. Odăile lăturalnice aveau niște temelii, și erau de o prăjină întreagă, adică șase coți la unghi.
9. Zidul de afară al odăilor lăturalnice avea o grosime de cinci coți.
10. Locul gol dintre odăile lăturalnice ale casei și odăile dimprejurul casei, avea o lățime de două zeci de coți, de jur împrejur.
11. Ușa odăilor lăturalnice dădea în locul gol: o ușă la miazănoapte, și o ușă la miazăzi; și lărgimea locului gol era de cinci coți de jur împrejur.
12. Clădirea din fața locului gol, din partea de apus, avea o lățime de șaptezeci de coți, un zid de cinci coți de gros de jur împrejur, și era lung de nouăzeci de coți.
13. A măsurat și casa, care avea o lungime de o sută de coți. Locul gol, clădirea și zidurile sale, aveau de asemenea o lungime de o sută de coți.
14. Lățimea feței casei și a locului gol, dinspre răsărit, era de o sută de coți.
15. A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, pe partea dinapoi a casei, și pridvoarele ei de fiecare parte: erau o sută de coți.
16. Templul și casa dinăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele îngrădite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, din fața pragurilor, erau acoperite cu lemn de jur împrejur. De la pământ până la ferestrele acoperite,
17. până deasupra ușii, partea dinăuntrul casei, partea de afară, tot zidul de jur împrejurul casei dinăuntru și din afară, totul era după măsură,
18. și împodobit cu heruvimi și finici. Între doi heruvimi era un finic. Fiecare heruvim avea două fețe,
19. o față de om întoarsă spre un finic deoparte, și o față de leu întoarsă spre celălalt finic, de cealaltă parte; așa era de jur împrejurul casei.
20. De la pământ până deasupra ușii, erau heruvimi și finici, și tot așa și pe zidul Templului.
21. Ușiorii Templului era în patru muchii. Și în fața Locului prea sfânt erau ceva care se vedea
22. ca un altar de lemn, înalt de trei coți, lung de doi coți și lat de doi coți. Colțurile, temelia, și pereții lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: "Aceasta este masa care este înaintea Domnului!
23. Templul și Locul prea sfânt aveau două uși.
24. Fiecare ușă avea două canaturi, care se întorceau amândouă pe uși, două canaturi pentru o ușă și două pentru cealaltă.
25. Pe ușile Templului erau săpați heruvimi și finici, ca și pe ziduri. În fața pridvorului de afară erau niște grinzi de lemn îmbucate între ele.
26. Erau ferestre îngrădite, și deoparte și de cealaltă erau finici, și tot așa era și pe laturile pridvorului, pe odăile lăturalnice ale casei și pe grinzile de sus.


Capitolul 42

1. Apoi m-a scos și m-a dus în curtea de afară dinspre miazănoapte, și m-a dus în odăile din fața locului gol și din fața clădirii la miazănoapte.
2. Fața unde se afla ușa de miazănoapte, avea o lungime de o sută de coți; și lățimea era de cincizeci de coți.
3. În dreptul celor douăzeci de coți ai curții dinăuntru, și în dreptul caldarâmului curții de afară, se aflau pridvoare lângă pridvoare în catul al treilea.
4. Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coți, și un drum de un cot; ușile lor erau spre miazănoapte.
5. Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc și pridvoarele.
6. Erau trei caturi, dar n-aveau stâlpi ca stâlpii curților; de aceea, începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și cele de la mijloc.
7. Zidul de afară, care mergea alături cu odăile, dinspre curtea de afară, în fața odăilor, avea o lungime de cincizeci de coți;
8. căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de cincizeci de coți. Dar fața Templului avea o sută de coți.
9. Dedesubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară.
10. Mai erau niște odăi de grosimea zidului curții dinspre răsărit, în dreptul locului gol și în dreptul clădirii.
11. În fața lor, era un loc de trecere, ca și înaintea odăilor dinspre miazănoapte, de aceeași lungime și lățime; ieșirile, întocmirea și ușile lor erau la fel.
12. Tot așa era și cu ușile odăilor dinspre miazăzi. Era o ușă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai.
13. El mi-a zis: "Odăile de la miazănoapte și odăile de la miazăzi, care sunt în fața locului gol, sunt odăile sfinte, unde vor mânca lucrurile prea sfinte preoții, care se apropie de Domnul; în ele vor pune lucrurile prea sfinte, darurile de mâncare, vitele aduse ca jertfe de ispășire și de vină; căci locul acesta este sfânt.
14. Când vor intra preoții, nu vor ieși din locul sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor."
15. După ce a isprăvit de măsurat casa dinăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit, și a măsurat-o pe partea de afară de jur împrejur.
16. A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat, și de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini.
17. A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat, și a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini.
18. A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat, și a găsit cinci sute de prăjini.
19. S-a întors apoi spre apus, și a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat.
20. A măsurat astfel în cele patru laturi zidul de jur împrejurul casei; lungimea era de cinci sute de prăjini, și lățimea de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărțea locul sfânt de cel nesfânt.


Capitolul 43

1. M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit.
2. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul Său era ca urletul unor ape mari, și pământul strălucea de slava Sa.
3. Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea; și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem, lângă râul Chebar. Și am căzut cu fața la pământ.
4. Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta dinspre răsărit.
5. Atunci, Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru. Și Casa era plină de slava Domnului!
6. Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casă, și un om stătea lângă mine.
7. El mi-a zis: "Fiul omului, acesta este locul scaunului Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui veșnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel și împărații lor nu-Mi vor mai pângări Numele Meu cel sfânt, prin curviile lor și prin trupurile moarte ale împăraților lor la moartea lor,
8. ca atunci când își puneau pragul lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei, și nu era decât un zid între Mine și ei. Așa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârșit; de aceea i-am mistuit în mânia Mea.
9. Acum vor depărta de la Mine curviile lor și trupurile moarte ale împăraților lor, și voi locui veșnic în mijlocul lor.
10. Tu, însă, fiul omului, arată Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul, și să roșească de nelegiuirile lor.
11. Dacă vor roși de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieșirile și intrările ei, toate planurile și toate legile ei; zugrăvește-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei și toate orânduirile ei, și să facă întocmai după ele.
12. Aceasta este legea privitoare la Casă. Pe vârful muntelui, tot locul pe care-l va cuprinde ea, este prea sfânt. Iată, aceasta este legea asupra Casei.
13. Iată măsurile altarului, în coți; fiecare cot era cu o palmă mai lung decât cotul obișnuit. Temelia era înaltă de un cot, și lată de un cot; și pervazul dimprejur avea o lățime de un lat de mână; aceasta era propteaua altarului.
14. De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coți, și o lățime de un cot; și de la pervazul cel mic până la cel mare erau patru coți, și un cot lățime.
15. Altarul avea o vatră de patru coți; și din vatra altarului se înălțau patru coarne.
16. Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coți, o lățime de doisprezece coți, și cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat.
17. Pervazul avea paisprezece coți lungime pe paisprezece coți lățime, în cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur împrejur, și treptele erau îndreptate spre răsărit.
18. El mi-a zis: "Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată legile cu privire la altar, pentru ziua când îl vor face, ca să aducă pe el arderi de tot și să stropească sângele.
19. Să dai preoților, Leviților, care sunt din sămânța lui Țadoc și care se apropie de Mine ca să-Mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel pentru jertfa de ispășire.
20. Să iei din sângele lui, și să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colțuri ale pervazului, și marginea care-l înconjoară; să curățești astfel altarul și să faci ispășire pentru el.
21. Să iei vițelul pentru ispășite, și să-l ardă într-un loc anume lângă Casă, afară din sfântul Locaș.
22. În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispășire un țap fără cusur, ca să curețe altarul, cum l-au curățit cu vițelul.
23. După ce vei isprăvi de făcut ispășirea, să aduci un vițel fără cusur, și un berbec din turmă fără cusur.
24. Să-i aduci înaintea Domnului; preoții să-i presare cu sare, și să-i aducă Domnului ca ardere de tot.
25. Timp de șapte zile, să jertfești în fiecare zi un țap ca jertfă de ispășire; să jertfească și un vițel și un berbec din turmă, amândoi fără cusur.
26. Timp de șapte zile, vor face ispășirea și curățirea altarului, și-l vor sfinți astfel.
27. După ce se vor împlini aceste zile, de la ziua a opta înainte, preoții să aducă pe altar arderile voastre de tot, și jertfele voastre de mulțumire. Și vă voi fi binevoitor, zice Domnul Dumnezeu."


Capitolul 44

1. M-a adus înapoi la poarta de afară a sfântului Locaș, dinspre răsărit. Dar era închisă.
2. Și Domnul mi-a zis: "Poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide, și nimeni nu va trece pe ea; căci Domnul, Dumnezeul lui Israel, a intrat pe ea. De aceea va rămâne închisă!
3. În ce privește pe voievod, voievodul va putea să șadă sub ea, ca să mănânce pâinea de jertfă înaintea Domnului. El va intra pe drumul care dă în tinda porții, și va ieși pe același drum."
4. M-a dus apoi la poarta de miazănoapte, înaintea casei Templului. M-am uitat și iată că slava Domnului umplea Casa Domnului! Și am căzut cu fața la pământ.
5. Domnul mi-a zis: "Fiul omului, fii cu luare aminte, uită-te cu ochii tăi și ascultă cu urechile tale tot ce-ți voi spune cu privire la toate rânduielile Casei Domnului și cu privire la toate legile ei; privește cu băgare de seamă intrarea casei și toate ieșirile sfântului Locaș!
6. Și spune celor îndărătnici, casei lui Israel: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Ajungă-vă toate urâciunile voastre, casa lui Israel!
7. Ați băgat în Locașul Meu cel sfânt niște străini cu inima netăiată împrejur, și cu carnea netăiată împrejur, ca să-Mi spurce casa; ați adus pâinea Mea, grăsimea și sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre, și ați rupt astfel legământul Meu.
8. N-ați păzit ce trebuia păzit cu privire la lucrurile Mele cele sfinte, ci i-ați pus în locul vostru, ca să facă slujbă în Locașul Meu cel sfânt.
9. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Nici un străin, netăiat împrejur cu inima și netăiat împrejur cu trupul, să nu intre în Locașul Meu cel sfânt, nici unul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel.
10. Mai mult, Leviții care s-au depărtat de Mine, când se rătăcea Israel și se abătea de la Mine ca să-și urmeze idolii, vor purta pedeapsa nelegiuirilor lor:
11. ei vor fi în Locașul Meu cel sfânt ca slugi, vor păzi porțile casei și vor face slujbă în casă; vor junghia pentru popor vitele rânduite pentru arderile de tot și pentru celelalte jertfe, și vor sta înaintea lui ca să-i slujească.
12. Pentru că i-au slujit înaintea idolilor lui, și au făcut să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea Îmi ridic mâna asupra lor, zice Domnul Dumnezeu, ca să-și poarte pedeapsa nelegiuirii lor.
13. Nu se vor apropia de Mine ca să fie în slujba Mea ca preoți, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile Mele prea sfinte; ci vor purta pedeapsa rușinii lor și urâciunilor pe care le-au săvârșit.
14. Totuși le voi da paza casei, îi voi întrebuința la toată slujba ei și la tot ce trebuie făcut în ea.
15. "Dar preoții, Leviții, fiii lui Țadoc, care au păzit slujba locașului Meu celui sfânt când se rătăceau copiii lui Israel de la Mine, aceia se vor apropia de Mine să-Mi slujească, și vor sta înaintea Mea ca să-Mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu."
16. "Ei vor intra în Locașul Meu cel sfânt, se vor apropia de masa Mea ca să-Mi slujească, și vor fi în slujba Mea.
17. Când vor trece pe porțile curții dinăuntru, se vor îmbrăca în haine de in; nu vor avea pe ei nimic de lână, când vor face slujba în porțile curții dinăuntru și în casă.
18. Vor avea pe cap și scufii de in, și izmene de in pe coapsele lor; nu se vor încinge cu ceva care să aducă sudoarea;
19. iar când vor ieși să se ducă în curtea de afară la popor, vor lepăda veșmintele cu care fac slujba, și le vor pune în odăile sfântului Locaș; se vor îmbrăca în altele ca să nu sfințească poporul cu veșmintele lor.
20. Nu-și vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie; ci vor trebui să-și taie părul.
21. Nici un preot nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru.
22. Nu vor lua de nevastă nici o văduvă, nici o femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din sămânța casei lui Israel; totuși vor putea să ia și pe văduva unui preot.
23. Vor învăța pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt, și vor arăta deosebirea dintre ce este necurat și ce este curat.
24. Vor judeca în neînțelegeri, și vor hotărî după legile Mele. Vor păzi de asemenea legile și poruncile Mele, la toate sărbătorile Mele, și vor sfinți Sabatele Mele.
25. Un preot nu se va duce la un mort, ca să nu se facă necurat; nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fiică, pentru un frate și pentru o soră, care nu era măritată.
26. După curățire, i se vor număra șapte zile.
27. În ziua când va intra în Locașul Meu cel sfânt, în curtea dinăuntru, ca să facă slujba în sfântul Locaș, își va aduce jertfa de ispășire, zice Domnul Dumnezeu."
28. "Iată moștenirea pe care o vor avea: Eu voi fi moștenirea lor. Să nu le dați nici o moșie în Israel: Eu voi fi moșia lor!"
29. Dar se vor hrăni cu darurile de mâncare, cu jertfele de ispășire și de vină; și tot ce va fi închinat Domnului prin făgăduință în Israel va fi al lor.
30. Cele mai bune din cele dintâi roade de orice fel, și partea ridicată din toate darurile de mâncare, pe care le veți aduce ca daruri ridicate, vor fi ale preoților; veți da preoților și pârga făinii voastre, pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră.
31. Preoții însă nu vor mânca din nici o pasăre sau vită moartă ori sfâșiată de fiară."


Capitolul 45

1. "Când veți împărți țara ca moștenire prin sorț, să ridicați ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din țară, lungă de douăzeci și cinci de mii de coți și lată de zece mii: aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei.
2. Din bucata aceasta veți lua pentru sfântul Locaș cinci sute de coți în lung și cinci sute de coți în lat, în patru laturi; și cinci zeci de coți ca loc slobod de jur împrejur.
3. Din această întindere să măsori o bucată lungă de douăzeci și cinci de mii și lată de zece mii, pentru sfântul Locaș, pentru Locul prea sfânt.
4. Aceasta este partea sfântă din țară: ea va fi a preoților care fac slujba în sfântul Locaș, care se apropie de Domnul să-I slujească; acolo vor fi casele lor, și acesta va fi un loc sfânt pentru Locașul cel sfânt.
5. Leviților, care slujesc în casă, să li se dea în stăpânire un ținut de douăzeci și cinci de mii de coți în lung și zece mii în lat, pentru cetățile în care vor locui împreună cu douăzeci de odăi.
6. Să dați și cetății o moșie de cinci mii de coți în lat și douăzeci și cinci de mii în lung, lângă partea cea sfântă luată pentru sfântul Locaș; aceasta va fi pentru toată casa lui Israel.
7. Pentru domnitor veți deosebi un loc lângă cele două laturi ale părții sfinte și ale moșiei cetății, de-a lungul părții sfinte și de-a lungul moșiei cetății, la apus de partea de apus și la răsărit de partea de răsărit, pe o lungime cât una din părți, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit.
8. Acesta va fi pământul lui, moșia lui în Israel; și domnitorii Mei nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor împărți casei lui Israel cealaltă parte a țării, după semințiile ei.
9. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Destul, domnitori ai lui Israel! Încetați cu silnicia și răpirile, faceți judecată și dreptate! Înlăturați stoarcerile voastre de la poporul Meu, - zice Domnul Dumnezeu. -
10. Să aveți cumpene drepte, o efă dreaptă, și un bat drept.
11. Efa și batul să aibă aceeași măsură; batul să cuprindă a zecea parte dintr-un omer, și efa a zecea parte dintr-un omer; măsura lor se va potrivi după omer.
12. Siclul să fie de douăzeci de ghere. Cinci sicli să fie cinci, zece sicli să fie zece, iar mina să fie de cincizeci de sicli!
13. Iată darul de mâncare pe care-l veți ridica: a șasea parte dintr-o efă la un omer de grâu, și a șasea parte din efă la un omer de orz.
14. Pentru untdelemn, la un bat de untdelemn, veți datora a zecea parte dintr-un bat la un cor, care este tot una cu un omer de zece bați, căci zece bați fac un omer.
15. O oaie dintr-o turmă de două sute de oi din toate semințiile lui Israel, să fie dată ca dar de mâncare, ardere de tot și jertfă de mulțumire, pentru ca să slujească drept jertfă de ispășire, - zice Domnul Dumnezeu. -
16. Tot poporul din țară va trebui să dea darul acesta de mâncare pentru domnitorul lui Israel.
17. Domnitorul va fi dator să dea arderile de tot, darurile de mâncare și jertfele de băutură la sărbători, la lunile noi, la Sabate, la toate adunările de sărbătoare ale casei lui Israel. El va îngriji de jertfa ispășitoare, de darul de mâncare, de arderea de tot, și de jertfa de mulțumire, ca să se facă ispășire pentru casa lui Israel."
18. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "În cea dintâi zi a lunii întâi, vei lua un vițel fără cusur, și vei face ispășire pentru sfântul Locaș.
19. Preotul va lua din sângele jertfei ispășitoare, și va pune pe ușiorii casei, pe cele patru colțuri ale pervazului altarului, și pe ușiorii porții curții dinăuntru.
20. Tot așa vei face și în ziua întâi a lunii a șaptea, în ziua întâi a lunii noi, pentru cei din popor care păcătuiesc fără voie sau din nechibzuință; și astfel veți curăți casa.
21. În ziua a paisprezecea a lunii întâi, veți prăznui Paștele. Sărbătoarea va ține șapte zile, în care timp se vor mânca azime.
22. Domnitorul va aduce în ziua aceea, pentru el și pentru tot poporul țării, un vițel ca jertfă de ispășire.
23. În timpul celor șapte zile ale sărbătorii, va aduce ca ardere de tot Domnului, șapte viței și șapte berbeci fără cusur, în fiecare din cele șapte zile, și un țap ca jertfă de ispășire în fiecare zi.
24. Va adăuga și darul de mâncare: câte o efă de fiecare vițel, și o efă de fiecare berbec, cu câte un hin de untdelemn de efă.
25. În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, la sărbătoare, va aduce timp de șapte zile aceleași jertfe de ispășire, aceleași arderi de tot și același dar de mâncare împreună cu untdelemnul."


Capitolul 46

1. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Poarta curții dinăuntru: dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele șase zile de lucru; dar se va deschide în ziua Sabatului, și va fi deschisă și în ziua lunii noi.
2. Domnitorul va intra pe drumul care dă în tinda porții de afară, și va sta lângă ușiorii porții. Apoi preoții vor aduce arderea lui de tot și jertfele lui de mulțumire. El se va închina pe pragul porții, apoi va ieși iarăși afară, și poarta nu se va închide până seara.
3. Poporul țării se va închina și el înaintea Domnului la intrarea acestei porți, în zilele de Sabat și la lunile noi.
4. Arderea de tot pe care o va aduce Domnului domnitorul, în ziua Sabatului, va fi de șase miei fără cusur și un berbec fără cusur;
5. iar darul lui de mâncare va fi o efă de berbec, și un dar de bună voie pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă.
6. În ziua lunii noi, va da un vițel fără cusur, șase miei și un berbec, toți fără cusur.
7. Și darul lui de mâncare va fi de o efă pentru vițel, o efă pentru berbec, și cât va voi pentru miei, cu un hin de untdelemn de fiecare efă.
8. Când va intra domnitorul, va intra pe drumul din tinda porții, și va ieși pe același drum.
9. Dar când va veni poporul țării înaintea Domnului, la sărbători, cel ce va intra pe poarta de miazănoapte, ca să se închine, va ieși pe poarta de miazăzi; iar cel ce va intra pe poarta de miazăzi, va ieși pe poarta de miazănoapte; nu trebuie să se întoarcă pe aceeași poartă pe care vor intra, ci vor ieși drept înainte pe cealaltă.
10. Domnitorul va intra cu ei când vor intra, și vor ieși împreună când vor ieși.
11. La sărbători și la praznice, darul de mâncare va fi de o efă pentru vițel, o efă pentru berbec, și cât va voi pentru miei, împreună cu un hin de untdelemn de fiecare efă.
12. Dacă însă domnitorul aduce Domnului o ardere de tot de bunăvoie sau o jertfă de mulțumire de bună voie, îi vor deschide poarta dinspre răsărit, și el își va aduce arderea de tot și jertfa de mulțumire așa cum o aduce în ziua Sabatului; apoi va ieși afară, și după ce va ieși, vor închide iarăși poarta.
13. În fiecare zi vei aduce Domnului ca ardere de tot un miel de un an, fără cusur; pe acesta îl vei aduce în fiecare dimineață.
14. Vei mai adăuga la el ca dar de mâncare, în fiecare dimineață, a șasea parte dintr-o efă, și a treia parte dintr-un hin de untdelemn, pentru stropirea florii de făină. Acesta este darul de mâncare de adus Domnului; aceasta este o lege veșnică, pentru totdeauna!
15. În fiecare dimineață, vor aduce astfel mielul și darul de mâncare împreună cu untdelemnul, ca o ardere de tot veșnică."
16. "Așa vorbește Domnul Dumnezeul: "Dacă domnitorul dă unuia din fiii săi un dar luat din moștenirea sa, darul acesta va rămâne al fiilor săi, ca moșia lor prin drept de moștenire.
17. Dar dacă dă unuia din slujitorii lui un dar luat din moștenirea lui, darul acela va fi al lui până în anul slobozeniei, apoi se va întoarce înapoi domnitorului; numai fiii lui vor stăpâni ce le va da din moștenirea lui.
18. Domnitorul nu va lua nimic din moștenirea poporului, nu-l va despuia de moșiile lui. Ci, ce va da de moștenire fiilor săi, va lua din ce are el, pentru ca nici unul din poporul Meu să nu fie îndepărtat din moșia lui!"
19. M-a dus, pe intrarea de lângă poartă, în odăile sfinte, rânduite preoților, și care se află spre miazănoapte. Și iată că în fund, era un loc, înspre apus.
20. El mi-a zis: "Acesta este locul unde vor fierbe preoții carnea de la jertfele pentru vină și pentru ispășire, și unde vor coace darurile de mâncare, ca să se ferească să le ducă în curtea de afară și să sfințească astfel poporul prin ele.
21. M-a dus apoi în curtea de afară, și m-a făcut să trec pe lângă cele patru colțuri ale curții. Și iată că era o curte la fiecare colț al curții.
22. Și în cele patru colțuri ale curții erau niște curți despărțite, lungi de patru zeci de coți și late de treizeci; câte patru aveau aceeași măsură, și erau în colțuri.
23. Câte patru erau înconjurate cu un zid, și la picioarele zidului de jur împrejur erau niște vetre pentru gătit.
24. El mi-a zis: "Acestea sunt bucătăriile, unde vor fierbe slujitorii casei carnea de la jertfele aduse de popor.


Capitolul 47

1. M-a adus înapoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit; căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miazăzi a altarului.
2. M-a scos pe poarta de miazănoapte, și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă.
3. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat o mie de coți, și m-a trecut prin apă; apa îmi venea până la glezne.
4. A mai măsurat iarăși o mie de coți, și m-a pus să trec prin apă, și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși o mie de coți, și m-a trecut prin ea, și apa îmi venea până la șolduri.
5. A măsurat iarăși o mie de coți, și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot un râu, care nu se putea trece.
6. El mi-a zis: "Ai văzut, fiul omului?" Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului.
7. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulțime de copaci pe amândouă părțile.
8. El mi-a zis: "Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie, și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca.
9. Orice făptură vie, care se mișcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul, și vor fi o mulțime de pești; căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase, și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață.
10. Pescarii vor sta pe malurile lui, de la En-Ghedi până la En-Eglaim, și vor întinde mrejele; vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii mării celei mari, și vor fi foarte mulți.
11. Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării.
12. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji, și roadele lor nu se vor sfârși; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul Locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană, și frunzele lor ca leac."
13. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată hotarele țării, pe care o veți împărți ca moștenire celor douăsprezece seminții ale lui Israel. Iosif va avea două părți.
14. O veți stăpâni unul ca și altul, cum am jurat, cu mâna ridicată, că o voi da părinților voștri. Țara aceasta vă va cădea deci la împărțeală ca moștenire.
15. Iată hotarele țării: înspre miazănoapte, de la marea cea mare, drumul Hetlonului până la Țedad,
16. Humat, Berota, Sibraim, între hotarul Damascului și hotarul Hamatului, Hațer-Haticon, spre hotarul Havranului.
17. Astfel hotarul va fi, de la mare până la Hațar-Enon, și la miazănoapte de el hotarul Damascului, Țafonului, și hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miazănoapte.
18. În partea de răsărit, dintre Havran și Damasc, între Galaad și țara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miazănoapte până la marea de răsărit și anume până la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit.
19. Hotarul de miazăzi, înspre miazăzi, va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, și până la Marea cea mare. Acesta va fi hotarul de miazăzi.
20. Hotarul de apus va fi marea cea mare, până la locul unde apucă spre Hamat: acesta va fi hotarul de apus.
21. Țara aceasta o veți împărți între voi, după semințiile lui Israel.
22. O veți împărți însă ca moștenire prin sorț între voi și între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini care vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veți privi ca pe niște băștinași între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorț împreună cu voi între semințiile lui Israel.
23. Străinului îi veți da moștenirea lui în seminția în care va locui, zice Domnul Dumnezeu."


Capitolul 48

1. Iată numele semințiilor. La marginea de miazănoapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat și Harțar-Enon, la hotarul Damascului de la miazănoapte spre Hamat, de la răsărit până la apus: partea lui Dan.
2. Lângă hotarul lui Dan, de la răsărit până la apus, partea lui Așer.
3. Lângă hotarul lui Așer, de la răsărit până la apus partea lui Neftali.
4. Lângă hotarul lui Neftali, de la răsărit până la apus, partea lui Manase.
5. Lângă hotarul lui Manase, de la răsărit până la apus, partea lui Efraim.
6. Lângă hotarul lui Efraim, de la răsărit până la apus, partea lui Ruben.
7. Lângă hotarul lui Ruben, de la răsărit până la apus, partea lui Iuda.
8. Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea sfântă pe care o veți despărți, lată de douăzeci și cinci de mii de coți și lungă cât una din părțile de la răsărit până la apus; în mijlocul ei va fi sfântul Locaș.
9. Partea pe care o veți despărți pentru Domnul, va avea douăzeci și cinci de mii de coți în lungime și zece mii în lățime.
10. Această parte sfântă va fi a preoților: douăzeci și cinci de mii de coți la miazănoapte, zece mii în lat la apus, zece mii în lat la răsărit, și douăzeci și cinci de mii în lung la miazăzi. În mijloc însă va fi sfântul Locaș al Domnului.
11. Ea va fi a preoților sfințiți, a fiilor lui Țadoc, care au făcut slujba sfântului Meu Locaș, care nu s-au rătăcit ca Leviții, când se rătăceau copiii lui Israel.
12. Ea va fi a lor, ca parte prea sfântă, luată din partea țării, care va fi deosebită Domnului, lângă hotarul Leviților.
13. Leviții vor avea, alăturea cu hotarul preoților, douăzeci și cinci de mii de coți în lung și zece mii în lat, douăzeci și cinci de mii în toată lungimea și zece mii în lățime.
14. Nu vor putea să vândă nimic din ea nici să schimbe; și această pârgă a țării nu va putea fi înstrăinată, căci este închinată Domnului.
15. Ceilalți cinci mii de coți însă, care mai rămân în lat înaintea celor douăzeci și cinci de mii, vor fi dați cetății ca loc obișnuit, pentru locuințe și pășune; și cetatea va fi la mijloc.
16. Iată-i măsurile: înspre miazănoapte patru mii cinci sute de coți, înspre miazăzi patru mii cinci sute, înspre răsărit patru mii cinci sute, înspre apus patru mii cinci sute.
17. Cetatea va avea o împrejurime de două sute cincizeci de coți la miazănoapte, două sute cincizeci la miazăzi, două sute cinci zeci la răsărit, și două sute cinci zeci la apus.
18. Rămășița din lungime, de lângă partea sfântă, zece mii la răsărit și zece mii la apus, alături de partea sfântă, va da veniturile rânduite pentru întreținerea lucrătorilor cetății.
19. Lucrătorii cetății vor fi luați din toate semințiile lui Israel.
20. Toată partea sfântă va fi de douăzeci și cinci de mii de coți în lung și douăzeci și cinci de mii în lat; și va alcătui un pătrat împreună cu partea pe care o veți deosebi din ea ca moșie a cetății.
21. Partea care va rămâne va fi a domnitorului, de amândouă laturile părții sfinte și moșiei cetății, în dreptul celor douăzeci și cinci de mii de coți ai părții sfinte lângă hotarul de răsărit, și la apus în dreptul celor două zeci și mii de coți lângă hotarul de apus, în dreptul părților semințiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfântă însă și sfântul Locaș al casei vor fi la mijloc.
22. Astfel moșia Leviților și moșia cetății va fi în locul părții cuvenite domnitorului, în mijloc; adică ce va fi între hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului.
23. Iată celelalte seminții. De la răsărit până la apus va fi partea lui Beniamin.
24. Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon.
25. Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar.
26. Lângă hotarul lui Isahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon.
27. Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la apus, partea lui Gad.
28. Lângă hotarul lui Gad însă, pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, și până la marea cea mare.
29. Aceasta este țara pe care o veți împărți ca moștenire prin sorț semințiilor lui Israel, și acestea sunt părțile lor, zice Domnul Dumnezeu."
30. "Iată ieșirile cetății. În partea de miazănoapte, care are o întindere de patru mii cinci sute de coți, -
31. și porțile cetății se vor numi după numele semințiilor lui Israel - trei porți la miazănoapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda, și o poartă a lui Levi.
32. În partea de răsărit care are o întindere de patru mii cinci sute de coți, cu trei porți: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin, și o poartă a lui Dan.
33. În partea de miazăzi, cu o întindere de patru mii cinci sute de coți și trei porți: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar, și o poartă a lui Zabulon.
34. În partea de apus, cu o întindere de patru mii cinci sute de coți și trei porți: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Așer, și o poartă a lui Neftali.
35. De jur împrejurul cetății: optsprezece mii de coți. Și din ziua aceea, numele cetății va fi: "Domnul este aici!"